15 Aprilie 2022

Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București vă invită în data de 17 mai 2022, ora 08:30 la Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF. Seminarul cuprinde prezentări interactive pe subiectul carierei și prezentări de studii de caz, aspecte tehnice și practice din domeniul asigurărilor, pieței de capital, pensii.


Invitați speciali la sesiunea din 17 mai:

Prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ, Director executiv al ISF și profesor universitar doctor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, susține cursuri la disciplinele Analiză economico-financiară și Diagnosticul financiar al firmei și este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. Are o experiență bogată în managementul universitar, ocupând funcția de Prodecan al Facultății (2008 – 2012), responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității învățământului, precum și pe cea de Decan, în perioada 2012 – 2016. A fost Vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Facultăților de Economie din România (2012-2016). Este membru al mai multor asociații profesionale din domeniul economic, respectiv: expert evaluator ANEVAR, fiind Secretar General al asociației în perioada 2016-2017; expert contabil, membru CECCAR; consultant fiscal, membru CCFR. Din anul 2014 este Vicepreședinte al Societății Române de Analiză Economico - Financiară (SRAEF). Din anul 2017 este membru al Comisiei CNATDCU ”Științe Economice și Administrarea Afacerilor”, iar din anul 2018 membru al Comisiei de experți permanenți ARACIS, contribuind la evaluarea externă a numeroase programe de studii de licență și masterat din domeniul economic. Are o vastă experiență în activitatea de cercetare științifică concretizată în publicarea a 7 cărți și manuale universitare, peste 60 articole în reviste de specialitate, dintre care 12 articole în reviste indexate Web of Science cu AIS nenul, participarea la conferințe naționale și internaționale, participarea la contracte de cercetare științifică ca director de grant sau membru în echipa de cercetare. Este recenzor pentru mai multe reviste indexate Web of Science și membru în comitetul de redacţie pentru mai multe reviste indexate în Baze de Date Internaționale. Direcțiile principale de cercetare sunt: performanțele financiare și riscurile întreprinderilor; analize economico-financiare sectoriale; modele de cercetare a comportamentului întreprinderilor.

Conf.univ.dr. Laura Elly NAGHI, Doctor în domeniul Finanţe - Asigurări cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul formării profesionale a adulţilor. A finalizat studii post-doctorale în cadrul ASE Bucureşti în domeniul asigurărilor. Are mai multe cărţi publicate în domeniul financiar, articole BDI şi participări la conferinţe internaţionale în mod frecvent. Trainer autorizat ANC, cu certificări internaţionale, a participat la  elaborarea de manuale de formare profesională specifice pieţelor financiare nebancare. Susţine prezentări în cadrul evenimentelor organizate în piaţa financiară, inclusiv proiecte de educaţie financiară în rândul elevilor (gimnaziu, liceu) si profesori preuniversitari.

Virgil ICHIM, CEO Allianz-Tiriac Pensii Private are o experienţă de peste 24 ani in domeniul financiar.  Ultimii 21 ani a activat in cadrul Allianz-Ţiriac Asigurări unde a exercitat responsabilitati diverse in calitate de manager de Divizie, incepand de la coordonarea portofoliilor in materie de rezultat tehnic pana la implementarea initiativelor de crestere si pozitionare strategica, in timp ce o  contribuţie aparte si-a adus-o la crearea şi dezvoltarea business-ului de asigurări de viaţă, chiar de la lansarea acestuia. În martie 2019, Virgil Ichim a fost autorizat pentru functia de Director General al ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private. Este absolvent al Facultatii de Matematica a Universitatii Bucuresti si al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, specializarea Relatii Economice Internationale.

Bogdan TUDOSIE are o experiență de peste 15 ani în vânzări și tranzacționare piețe financiare. În prezent organizează și coordonează activitatea de vânzări în cadrul BRD Asset Management. Este membru activ al asociației CFA România din anul 2013 când i-a fost acordată titulatura CFA, una dintre cele mai prestigioase din lume în rândul profesioniștilor din domeniul financiar.

 

-