04 Martie 2024

Institutul de Studii Financiare și Autoritatea de Supraveghere Financiară în parteneriat cu Universitatea din Craiova vă invită în data de 14 martie 2024, ora – 10:00 la Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF & Laboratorul Academic ASF. Seminarul cuprinde prezentări interactive pe subiectul carierei și prezentări de studii de caz, aspecte tehnice și practice din domeniul asigurărilor, pieței de capital, pensii.


Invitați speciali la sesiunea din 14 martie:

Prof.univ.dr. Marian SIMINICĂ, Director executiv al ISF și profesor universitar doctor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, susține cursuri la disciplinele Analiză economico-financiară și Diagnosticul financiar al firmei și este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. Are o experiență bogată în managementul universitar, ocupând funcția de Prodecan al Facultății (2008 – 2012), responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității învățământului, precum și pe cea de Decan, în perioada 2012 – 2016. A fost Vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Facultăților de Economie din România (2012-2016). Este membru al mai multor asociații profesionale din domeniul economic, respectiv: expert evaluator ANEVAR, fiind Secretar General al asociației în perioada 2016-2017; expert contabil, membru CECCAR; consultant fiscal, membru CCFR. Din anul 2014 este Vicepreședinte al Societății Române de Analiză Economico - Financiară (SRAEF). Din anul 2017 este membru al Comisiei CNATDCU ”Științe Economice și Administrarea Afacerilor”, iar din anul 2018 membru al Comisiei de experți permanenți ARACIS, contribuind la evaluarea externă a numeroase programe de studii de licență și masterat din domeniul economic. Are o vastă experiență în activitatea de cercetare științifică concretizată în publicarea a 7 cărți și manuale universitare, peste 60 articole în reviste de specialitate, dintre care 12 articole în reviste indexate Web of Science cu AIS nenul, participarea la conferințe naționale și internaționale, participarea la contracte de cercetare științifică ca director de grant sau membru în echipa de cercetare. Este recenzor pentru mai multe reviste indexate Web of Science și membru în comitetul de redacţie pentru mai multe reviste indexate în Baze de Date Internaționale. Direcțiile principale de cercetare sunt: performanțele financiare și riscurile întreprinderilor; analize economico-financiare sectoriale; modele de cercetare a comportamentului întreprinderilor.

Radu TOIA este lector ISF şi AAF. Are peste 20 ani de experienţă în domeniul pieței de capital. A fost Director Executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF), membru în Colegiul de Coordonare al Entităţii de Soluţionare Amiabilă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar (SAL-FIN), administrator independent al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Vicepreședinte al SIF Transilvania, Director în cadrul CNVM şi ASF.

Jan PRICOP - Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, cu o experiență în piața de capital locală datând din 1997 (doi ani de la reînființarea Bursei de Valori București), activând în numeroase funcții precum: agent de bursa (trader), analist, director adjunct de departament, manager de portofoliu, CEO al unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un grup cu prezență regională în SEE, în prezent director executiv al AAF, dl Jan Pricop are o bună înțelegere a mecanismelor pieței de capital, fiind implicat de-a lungul timpului inclusiv în procese consultative vizând sfera de reglementare a acesteia.

-