30 Martie 2021

Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București vă invită în data de 15 aprilie 2021, ora 15:30 la Seminarul de Perfecționare vocațională SmartFIN@ISF – Laboratorul Academic. Seminarul cuprinde prezentări interactive pe subiectul carierei și prezentări de studii de caz, aspecte tehnice și practice din domeniul asigurărilor, pieței de capital, pensii.


Invitați speciali la sesiunea din 15 aprilie:

Prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ, Director executiv al ISF și profesor universitar doctor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, susține cursuri la disciplinele Analiză economico-financiară și Diagnosticul financiar al firmei și este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. Are o experiență bogată în managementul universitar, ocupând funcția de Prodecan al Facultății (2008 – 2012), responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității învățământului, precum și pe cea de Decan, în perioada 2012 – 2016. A fost Vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Facultăților de Economie din România (2012-2016). Este membru al mai multor asociații profesionale din domeniul economic, respectiv: expert evaluator ANEVAR, fiind Secretar General al asociației în perioada 2016-2017; expert contabil, membru CECCAR; consultant fiscal, membru CCFR. Din anul 2014 este Vicepreședinte al Societății Române de Analiză Economico - Financiară (SRAEF). Din anul 2017 este membru al Comisiei CNATDCU ”Științe Economice și Administrarea Afacerilor”, iar din anul 2018 membru al Comisiei de experți permanenți ARACIS, contribuind la evaluarea externă a numeroase programe de studii de licență și masterat din domeniul economic. Are o vastă experiență în activitatea de cercetare științifică concretizată în publicarea a 7 cărți și manuale universitare, peste 60 articole în reviste de specialitate, dintre care 12 articole în reviste indexate Web of Science cu AIS nenul, participarea la conferințe naționale și internaționale, participarea la contracte de cercetare științifică ca director de grant sau membru în echipa de cercetare. Este recenzor pentru mai multe reviste indexate Web of Science și membru în comitetul de redacţie pentru mai multe reviste indexate în Baze de Date Internaționale. Direcțiile principale de cercetare sunt: performanțele financiare și riscurile întreprinderilor; analize economico-financiare sectoriale; modele de cercetare a comportamentului întreprinderilor.

Conf. univ. dr. Laura Elly NAGHI, doctor în domeniul Finanţe - Asigurări cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul formării profesionale a adulţilor. A finalizat studii post-doctorale în cadrul ASE Bucureşti în domeniul asigurărilor. Are mai multe cărţi publicate în domeniul financiar, articole BDI şi participări la conferinţe internaţionale în mod frecvent. Trainer autorizat ANC, cu certificări internaţionale, a participat la  elaborarea de manuale de formare profesională specifice pieţelor financiare nebancare. Susţine prezentări în cadrul evenimentelor organizate în piaţa financiară, inclusiv proiecte de educaţie financiară în rândul elevilor (gimnaziu, liceu) si profesori preuniversitari.

Alina CERNESCU este absolventă de Sociologie în cadrul Universității București și a unui master în Comunicare Corporativă. Alina și-a început activitatea profesională în HR în anul 2012, trecând prin diverse zone de expertiză (recrutare, training, dezvoltare organizațională). Din 2015 este în echipa UNIQA, iar în prezent coordonează activitatea de training și dezvoltare organizațională. Programele de dezvoltare coordonate pleacă de la realitatea că orice experiență ne transformă și că putem deveni cea mai bună versiune a noastră.

Ioana Maria POPESCU ocupă funcția de Șef Serviciu în cadrul Direcției Relații cu Publicul și Petiții, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Cu o experiență de peste 14 ani în domeniul financiar nebancar este membru permanent Investor Protection and Intermediaries Standing Committee, fost membru în cadrul Financial Innovation Standing Committee, European Securities and Market Autority unde împreună cu reprezentanții celorlalte state membre EU urmărește identificarea riscurilor pentru protecția consumatorilor și a stabilității financiare în domeniul inovării/reglementării financiare implementând o strategie de diminuare a acestora. A făcut parte din grupul de lucru constituit la nivelul European Securities and Markets Authority (ESMA)- Task Force on the Distributed Ledger Technology, Task Force on Product Oversight and Governance (EIOPA) precum si grupul de lucru constituit la nivelul ASF pentru derularea și implementarea proiectului ,,FinTech a FINancial TECHnology trainig platform”. Participă activ în programul de educație financiară al ASF, fiind lector prezent în cadrul școlilor. Totodată, organizează și supraveghează activitatea de front office consumatori în vederea activităţii de educare a consumatorilor pentru a îi ajuta pe aceştia să dobândească cunoştinţele şi încrederea în propriile acţiuni, în scopul participării depline la mecanismul pieţei financiare, precium și parte de rezolvare petiționare, de Call Center în cadrul Autorității.

-