30 Martie 2021

Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu vă invită în data de 14 aprilie 2021, ora 16:00 la Seminarul de Perfecționare vocațională SmartFIN@ISF. Seminarul cuprinde prezentări interactive pe subiectul carierei și prezentări de studii de caz, aspecte tehnice și practice din domeniul asigurărilor, pieței de capital, pensii.


Invitați speciali la sesiunea din 14 aprilie:

Prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ, Director executiv al ISF și profesor universitar doctor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, susține cursuri la disciplinele Analiză economico-financiară și Diagnosticul financiar al firmei și este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. Are o experiență bogată în managementul universitar, ocupând funcția de Prodecan al Facultății (2008 – 2012), responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității învățământului, precum și pe cea de Decan, în perioada 2012 – 2016. A fost Vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Facultăților de Economie din România (2012-2016). Este membru al mai multor asociații profesionale din domeniul economic, respectiv: expert evaluator ANEVAR, fiind Secretar General al asociației în perioada 2016-2017; expert contabil, membru CECCAR; consultant fiscal, membru CCFR. Din anul 2014 este Vicepreședinte al Societății Române de Analiză Economico - Financiară (SRAEF). Din anul 2017 este membru al Comisiei CNATDCU ”Științe Economice și Administrarea Afacerilor”, iar din anul 2018 membru al Comisiei de experți permanenți ARACIS, contribuind la evaluarea externă a numeroase programe de studii de licență și masterat din domeniul economic. Are o vastă experiență în activitatea de cercetare științifică concretizată în publicarea a 7 cărți și manuale universitare, peste 60 articole în reviste de specialitate, dintre care 12 articole în reviste indexate Web of Science cu AIS nenul, participarea la conferințe naționale și internaționale, participarea la contracte de cercetare științifică ca director de grant sau membru în echipa de cercetare. Este recenzor pentru mai multe reviste indexate Web of Science și membru în comitetul de redacţie pentru mai multe reviste indexate în Baze de Date Internaționale. Direcțiile principale de cercetare sunt: performanțele financiare și riscurile întreprinderilor; analize economico-financiare sectoriale; modele de cercetare a comportamentului întreprinderilor.

Conf. univ. dr. Laura Elly NAGHI, doctor în domeniul Finanţe - Asigurări cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul formării profesionale a adulţilor. A finalizat studii post-doctorale în cadrul ASE Bucureşti în domeniul asigurărilor. Are mai multe cărţi publicate în domeniul financiar, articole BDI şi participări la conferinţe internaţionale în mod frecvent. Trainer autorizat ANC, cu certificări internaţionale, a participat la  elaborarea de manuale de formare profesională specifice pieţelor financiare nebancare. Susţine prezentări în cadrul evenimentelor organizate în piaţa financiară, inclusiv proiecte de educaţie financiară în rândul elevilor (gimnaziu, liceu) si profesori preuniversitari.

Cătălin VĂCĂRUȘ este absolvent al Academiei de Studii Economice din București – Facultatea de Marketing și Facultatea de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori. Și-a început activitatea la NN la doar 19 ani, după primul an de facultate și a trecut prin toate treptele de carieră din poziția de consultant financiar, apoi director de agenție, iar dezvoltarea lui profesională l-a adus în etapa în care coordonează activitatea consultanților financiari din agenţiile din regiunea sa, în calitate de Director Regional de Vânzări.

Florin TATARU are peste 17 ani experiență în domeniul asigurărilor auto. A lucrat 5 ani în subscrierea asigurărilor auto în cadrul direcției centrale: coordonarea echipei tehnice de subscriere, participarea activă la actualizarea condițiilor CASCO, coordonarea brokerilor de asigurare și a structurilor interne de agenți, efectuarea de training-uri de specialitate. A lucrat 12 ani în cadrul Departamentului Daune Auto – direcția centrală. A realizat și implementat în cadrul companiei fluxurile și procesele de soluționare a dosarelor de daună totală timp de 5 ani și a dosarelor de regres timp de 7 ani.

Camelia Cătălina JOLDES ocupă funcția de analist financiar în Serviciul Stabilitate Financiară și Analiză de Piață din cadrul Direcției Generale Strategie și Stabilitate Financiară în Autoritatea de Supraveghere Financiară. A absolvit cursurile Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, din cadrul ASE București în anul 2015, cursurile masterului de Tehnici Actuariale al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, din cadrul ASE București în anul 2017, obținând titlul științific de doctor în economie în anul 2020. A publicat articole de specialitate în reviste indexate Web of Science.

-