14 Aprilie 2021

Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești vă invită în data de 5 mai 2021, ora 13:30 la Seminarul de Perfecționare vocațională SmartFIN@ISF. Seminarul cuprinde prezentări interactive pe subiectul carierei și prezentări de studii de caz, aspecte tehnice și practice din domeniul asigurărilor, pieței de capital, pensii.


Invitați speciali la sesiunea din 5 mai:

Prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ, Director executiv al ISF și profesor universitar doctor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, susține cursuri la disciplinele Analiză economico-financiară și Diagnosticul financiar al firmei și este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. Are o experiență bogată în managementul universitar, ocupând funcția de Prodecan al Facultății (2008 – 2012), responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității învățământului, precum și pe cea de Decan, în perioada 2012 – 2016. A fost Vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Facultăților de Economie din România (2012-2016). Este membru al mai multor asociații profesionale din domeniul economic, respectiv: expert evaluator ANEVAR, fiind Secretar General al asociației în perioada 2016-2017; expert contabil, membru CECCAR; consultant fiscal, membru CCFR. Din anul 2014 este Vicepreședinte al Societății Române de Analiză Economico - Financiară (SRAEF). Din anul 2017 este membru al Comisiei CNATDCU ”Științe Economice și Administrarea Afacerilor”, iar din anul 2018 membru al Comisiei de experți permanenți ARACIS, contribuind la evaluarea externă a numeroase programe de studii de licență și masterat din domeniul economic. Are o vastă experiență în activitatea de cercetare științifică concretizată în publicarea a 7 cărți și manuale universitare, peste 60 articole în reviste de specialitate, dintre care 12 articole în reviste indexate Web of Science cu AIS nenul, participarea la conferințe naționale și internaționale, participarea la contracte de cercetare științifică ca director de grant sau membru în echipa de cercetare. Este recenzor pentru mai multe reviste indexate Web of Science și membru în comitetul de redacţie pentru mai multe reviste indexate în Baze de Date Internaționale. Direcțiile principale de cercetare sunt: performanțele financiare și riscurile întreprinderilor; analize economico-financiare sectoriale; modele de cercetare a comportamentului întreprinderilor.

Conf. univ. dr. Laura Elly NAGHI, doctor în domeniul Finanţe - Asigurări cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul formării profesionale a adulţilor. A finalizat studii post-doctorale în cadrul ASE Bucureşti în domeniul asigurărilor. Are mai multe cărţi publicate în domeniul financiar, articole BDI şi participări la conferinţe internaţionale în mod frecvent. Trainer autorizat ANC, cu certificări internaţionale, a participat la  elaborarea de manuale de formare profesională specifice pieţelor financiare nebancare. Susţine prezentări în cadrul evenimentelor organizate în piaţa financiară, inclusiv proiecte de educaţie financiară în rândul elevilor (gimnaziu, liceu) si profesori preuniversitari.

Dragoș MOCANU are o experiență de 18 ani în industria asigurărilor, pe diverse poziții de Internal Controller, Auditor Intern, Șef Departament și Director Audit Intern, Coordonator al funcțiilor de Conformitate, Proctecția Datelor sau Prevenirea Spălării Banilor (AML), Secretar General și Director Juridic. În cadrul grupului UNIQA a fost implicat în proiecte internaționale de eficientizare a activității de daune și coordonare a unor echipe mixte de experți din Polonia și Cehia și a participat, alături de colegii responsabili de administrarea dosarelor de daună deschise în regim Carte Verde, la discuții și negocieri cu partenerii din Italia și Spania. Dragoș a absolvit Academia  de Studii Economice, este licențiat al programului MBA Româno-Canadian, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și al ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar) și certificat CII (Chartered Insurance Institute).

Radu TOIA este lector ISF şi AAF. Are peste 20 ani de experienţă în domeniul pieței de capital. A fost Director Executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF), membru în Colegiul de Coordonare al Entităţii de Soluţionare Amiabilă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar (SAL-FIN), administrator independent al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Vicepreședinte al SIF Transilvania, Director în cadrul CNVM şi ASF.

Costin TABACU a absolvit Facultatea de Cibernetică, secția Economie Matematică și are o experiență de 23 ani în asigurări, cu diverse roluri în mai multe companii de asigurare (Omniasig, Allianz, OTP Asigurări, Groupama): Daune, Reasigurări, Pricing, Dezvoltare Produse, Data Science. În prezent conduce direcția de tarifare și dezvoltare produse din cadrul Groupama Asigurări.

-