Institutul de Studii Financiare: 500 de profesori de gimnaziu vor beneficia gratuit de cursuri de educație financiară

La finalul lunii martie a acestui an Fundația Institutul de Studii Financiare a obținut, în baza Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3559/29.03.2021, acreditarea programului de formare profesională continuă adresat personalului didactic preuniversitar, denumit „Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)”. Grupul țintă al acestui program este reprezentat de 500 de profesori de gimnaziu din toată țara care vor beneficia, în perioada mai-septembrie 2021, de cursuri de formare profesională continuă de educație financiară, gratuite.

FinTTT face parte din categoria programelor de formare profesională continuă furnizate de Fundația Institutul de Studii Financiare pentru toate segmentele angrenate în piața financiară nebancară, în formatul unui curs care are drept grup țintă personal didactic din învățământul gimnazial care predă disciplina Educație socială.

În calitate de furnizor de programe de formare profesională acreditate ANC, atestat de A.S.F., Fundaţia Institutul de Studii Financiare, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, a dezvoltat un program de formare de 60 ore, cu respectarea principiilor şi a standardelor de calitate aferente procesului educațional. Prin parcurgerea acestui program acreditat pe o perioadă de 4 ani, absolvenții vor primi 15 credite de formare continuă.

In acest sens, programul FinTTT are definit drept scop general îmbunătățirea nivelului de educație financiară în rândul profesorilor – persoane de influență în rândul elevilor -  printr-un efort coordonat la nivel național, care va asigura atingerea principalelor obiective strategice de îmbunătățire a bunăstării financiare a populației prin creșterea nivelului de educație financiară.

Programul, ce urmează a fi implementat începând cu luna mai 2021, se adresează cadrelor didactice ce vor preda la clasă disciplina Educație socială pentru clasa a VIII-a, respectiv partea care adresează piața financiară non-bancară, în cadrul programului fiind cuprinse modulele:

  • Consumatorul şi administrarea bugetului personal,
  • Produse de economisire – asigurări şi pensii private,
  • Produse de investiții – piața de capital

Programul va pune la dispoziția participanților acces la sesiuni de instruire la sală (în funcție de condițiile sanitare din perioada organizării sesiunilor) și online, materiale de studiu (manuale, culegeri online de teste, materiale video, instrumente de evaluare, aplicații și alte instrumente didactice), precum și la metode de evaluare, cu respectarea principiilor standard ale procesului de evaluare.

Pe parcursul desfășurării programului se vor organiza atât sesiuni online sincron, prin intermediul aplicației ZOOM, respectiv se va acorda acces la materiale de training pe platforma online a organizatorului. Totodată, pe tot parcursul celor 60 de ore de formare profesională participanții vor beneficia de suportul trainerilor specializați prin intermediul sesiunilor de consultații.

Cadrele didactice interesate se pot înscrie în lista participanților prin completarea și transmiterea formularului de înscriere împreună cu adeverința care atestă predarea disciplinei Educație Socială, la clasa a VIII-a, eliberată de unitatea de învățământ în cadrul căreia activează.

Numărul participanților este limitat la 25 persoane, în ordinea înscrierilor.

 

 

-
Categorie