27.02.2024 - 27.02.2024
Trainer
Raul - Felix HODOȘ
Tip curs
Online
Grup țintă

Beneficiari direcţi ai programului sunt constatorii de daune interesați în a-și perfecționa cunoștințele teoretice și practice.

Obiectivele cursului

Înțelegerea și aprofundarea noțiunilor importante relative la combaterea spălării banilor, la protecția datelor cu caracter personal și la soluționarea alternativă a litigiilor dintre furnizorii de servicii financiare și a beneficiarilor acestora, operarea cu aceste noțiuni și însușirea practicilor legale și recomandabil a fi utilizate în procedura constatării daunelor.

Tematica
  • Noțiuni esențiale.
  • Legea și aplicarea ei în timp și spațiu
  • Spălarea banilor Concept. Infracțiunea de spălare a banilor
  • Tehnici de spălare a banilor Efectele spălării banilor
  • Protecția datelor cu caracter personal Concepte esențiale Date personale și date personale sensibile Prelucrarea datelor cu caracter personal Consimțământul persoanei vizate Asigurarea securității datelor personale Drepturile persoanei vizate Responsabilul cu protecția datelor Sancțiuni
  • Soluționarea alternativă a litigiilor Noțiuni introductive Principiile și legislația aplicabilă Medierea și concilierea prin propunerea soluției. Studii de caz Arbitrajul și concilierea prin impunerea soluției.
  • Studii de caz Documentele procedurii. Hotărârea
Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si certificatul de participare.

Detalii curs

Activitatea constatatorilor de daune poate implica și aplicarea legislației conexe domeniului asigurărilor, respectiv cea privind combaterea spălării banilor, a protecției datelor cu caracter personal, dar și soluționării alternative a litigiilor dintre furnizorii de servicii financiare și a beneficiarilor acestora. Spălarea banilor prin intermediul sistemului de asigurări presupune utilizarea unor diverse procedee care conduc la crearea de surse aparent legale pentru banii sau bunurile provenite din săvârșirea unor infracțiuni sau interpunerea de persoane. Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE reprezintă textul european necesar garantării aplicării într-o lume tehnologizată și consumeristă a principiilor relative la respectarea vieții private. Domeniul asigurărilor este extrem de important în paradigma sistemului de protecție a datelor cu caracter personal, mai ales datorită volumului mare de date personale, inclusiv sensibile, prelucrate. Soluționarea alternativă a litigiilor din domeniul financiar non-bancar prin intermediul SAL-Fin este promovată în sprijinul protecției consumatorilor, ca o modalitate rapidă, confidențială și gratuită de stingere a conflictelor izvorâte din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractelor de asigurare încheiate între furnizorii de servicii din acest domeniu și beneficiarii persoane fizice. Cunoașterea modificărilor legislației aplicabile în domeniu este esențială în activitatea de constatare a daunelor, raportat atât la drepturile și la obligațiile care incumbă atât părților, cât mai ales constatatorilor de daune. Cursul va fi organizat online prin intermediul Zoom in intervalul orar: 09.00-17.00.

Nr. de credite
0
Nr. de ore
8
Detalii Trainer

Raul-Felix Hodos este doctor în drept al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca cu teza „Plata electronică”.
Profesează ca avocat, practician în insolvență și responsabil cu protecția datelor, fondator și partener al Hodoș Legal Office, Hodoș Business Recovery și Data Protection Officer Services.
Este conferențiar universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, titular al cursurilor “Drept comercial”, “Dreptul afacerilor”, “Drept bancar”, “Dreptul tehnologiei informațiilor și al comunicațiilor” și “Dreptul comerțului internațional”.
Îndeplinește funcțiile de conciliator SAL-Fin (A.S.F.), mediator și arbitru pe lista Centrului de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA), arbitru și președinte al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a județului Mureș, președinte al Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu Mureș (SOROCAPP) și al Asociației Române de Drept și Afaceri Europene din București (ARDAE);
A publicat peste 20 de articole științifice și mai multe cărți de specialitate, cele mai recente fiind Plata electronică (Editura Universitară, București, 2020) și Drept comercial (co-autor, Editura Universitară, București, 2021).
Domenii de interes: drept comercial, dreptul insolvenței, drept financiar, dreptul noilor tehnologii, protecția datelor personale.
Poate fi contactat la adresa: raul.hodos@hodos.eu 

Preț cu TVA
525 RON
Înscrie-te la curs