16.03.2022 - 16.03.2022
Trainer
Monica Violeta Achim
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul de pregătire se adresează, fără a fi limitativ:

- persoanelor din cadrul entităților raportoare care au responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale în materie (ofițeri de conformitate și persoane desemnate);
- persoanelor care au responsabilități în controlul intern al unei societăți;
- persoanelor care își desfășoară activitatea în compartimentul economic/financiar al unei societăți;
- auditorilor, consultanților sau altor persoane care dețin calități similare (profesionale).

Obiectivele cursului

- oferă nivelul de cunoștințe necesare pentru înțelegerea fenomenului de spălare a banilor și finanțarea terorismului, atât din perspectiva culturii de profil cât și a masurilor preventive specifice;
- asigură un nivel corespunzător de conștientizare asupra riscurilor din acest domeniu;
- urmărește însușirea mecanismelor de monitorizare și a capacității analitice necesare;
- prezintă legislația din domeniu, module de interpretare și corelații normative;
- prezintă regimul de sancțiuni internaționale, aplicabilitatea și responsabilitățile subsecvente;
- creează premisele pentru identificarea și analiza adecvată a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțarea terorismului din asigurări precum și respectarea cerințelor de raportare a acestora;
- asigură formarea de competente şi abilități în domeniu.

Tematica

1.Concept și reglementare

2.Organisme și REGLEMENTARE LA NIVEL INTERNAȚIONAL

 • Organisme
 • Cadrul juridic al UE de combatere a spălării banilor

3.Organisme și REGLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL

 • Organisme administrative
 • Organisme polițienești
 • Organisme de control economic și financiar exercitat de stat
 • Reglementare spălarea banilor

4.Măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor

5. Metode folosite pentru spălarea banilor

 • Etape
 • Reguli de bază în spălarea banilor
 • Tehnici în spălarea banilor
 • Paradisurile fiscale și societățile off-shore- mijloc de spălare a banilor

6. Instrumente de măsurare. Indicatori de risc în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului.

7.Statistici spălarea banilor pe plan intern și internațional

8.Profilul fraudatorului

9. Studii de caz și tipologii

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și diploma de participare.

ISF oferă următoarele reduceri de grup:

 •  5% pentru un grup de 2- 5 persoane/ sesiune de curs;
 • 8% pentru un grup de 6-10 persoane/ sesiune de curs;
 • 12% pentru un grup de 11-14 persoane/ sesiune de curs;
 • 15% pentru grupuri mai mari de 15 persoane.
Detalii curs

Cursul urmărește să aducă în atenția participanților atât standardele, prevederile legale și cerințele naționale și internaționale aplicabile din sfera combaterii spălării banilor (CSB)/combaterea finanțării terorismului (CFT), cât și responsabilitățile instituționale pe care autoritățile competente le dețin în acest domeniu.
Din perspectiva implicațiilor specifice, cursul prezintă punctual toate obligațiile și responsabilitățile aferente societăților financiare, ofițerilor de conformitate sau a persoanelor desemnate, concentrând totodată aspecte informative și elemente operaționale specifice culturii instituționale CSB/CFT.
Cursul este structurat sub forma unei pregătiri specializate, care poate fi făcută de toate persoanele care au legătură directă sau tangențială cu acest domeniu, în special din perspectiva activității desfășurate în cadrul societăților financiare.
Abordarea analitică a cursului presupune dezvoltarea unui amplu cadru de specializare CSB/CFT, atât din perspectiva modului de interpretare/implementare a cerințelor legale specifice, cât și din perspectiva dezvoltării unor abilități și competențe în acest domeniu.

Aknowledgement: This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Education and Research, CNCS - UEFISCDI, project number PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, within PNCDI III.

 

Nr. de ore
6
Detalii Trainer

Monica Violeta Achim este profesor universitar doctor habilitat (prof. univ.dr. habil) la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Cluj-Napoca, România. A obținut doctoratul în domeniul contabilității în 2004. Din anul 2017, este conducător de doctorat în domeniul finanțelor în cadrul aceleiași instituții. Printre preocupările sale de cercetare, se regăsesc criminalitatea economică și financiară (corupția, economia subterană, evaziunea fiscală, spălarea banilor, fraude etc.), diagnosticul și analiza financiară a entității, analiza financiară în bănci, guvernanța corporativă,  performanțele în afaceri, gestiunea financiară și finanțele publice. În februarie 2020, a obținut Premiul pentru excelență în cercetarea științifică la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Cluj-Napoca, România. Este membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) în mandatul 2020-2024.
În mediul de afaceri, dna Monica Violeta Achim este expert contabil- membru al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați (CECCAR), consultant fiscal- membru al Camerei Consultanților Fiscal (CCF), expert judiciar- membru al Grupului Experților Judiciari (GEJ), fiind angajată în numeroase activități de consultanță și expertiză contabilă și fiscală, inclusiv în cadrul dosarelor aparținând instanțelor judecătorești.
Cu peste 22 de ani de experiență în domeniul academic și de afaceri, a publicat 130 de articole de specialitate, 24 de cărți și a efectuat numeroase lucrări de expertiză contabilă/judiciară/fiscală. Cea mai recentă lucrare de cercetare a sa este cartea Criminalitate economică și financiară. Corupția, economia subterană și spălarea banilor publicată la editura Economica București (2019) (lb. română) și la editura internațională Springer (2020) (lb. engleză).

Preț cu TVA
560 RON
Înscrie-te la curs