-

24 noiembrie 2020

 


Informaţii generale


Ediţia din 2020 este pusă sub semnul impactului pandemic în sectorul serviciilor financiare şi în special a educaţiei financiare şi a certificărilor naţionale, care îşi continuă parcursul în ciuda restricţiilor sociale. Adaptarea mesajelor de comunicare la mediul online, transferul activităţilor de formare şi certificare pe platforme – sunt oare suficiente pentru a reinventa educația financiară în momente de criză financiară și incertitudine?
Educaţia financiară a devenit o prioritate politică pe termen lung în multe țări și economii, și este recunoscută ca o completare importantă a conduitei pieței, reglementării prudențiale și incluziunii financiare. Începând cu mai 2020, peste 70 de țări și economii din întreaga lume proiectau sau implementau strategii naționale de educaţie financiară. În octombrie 2020, Consiliul OECD a aprobat o serie de recomandări privind educaţia financiară – un instrument unic de folos ministerelor, autorităților publice și părților interesate relevante în eforturile lor de a concepe, implementa și evalua politicile de educaţie financiară.

  • Care ar trebui să fie modelele de educație financiară menite să sprijine consumatorii sau companiile în astfel de momente?
  • Se pot menţine atât ritmul, cât şi calitatea demersurilor iniţiate de piaţă şi de reglementator pentru creşterea gradului de educaţie financiară?
  • În ce măsură un proces unic şi susţinut de evaluare a competenţelor profesionale ale personalului din asigurări poate contribui la îmbunătăţirea relaţiei cu consumatorul de servicii de asigurări?
  • Ce alternative există în plan internaţional pentru creşterea profesionalizării pieţelor financiare – din experienţe similare?

 

 

 

Evenimentul este transmis pe ZOOM și pe pagina de Facebook a ISF

 

v

 

Parteneri gold

nn

Erste

 

 

Partener special

unsar

 

Parteneri media                                                                             

 

    cu sprijinul   x

 

Evenimentul va avea loc online, marţi 24 noiembrie 2020 de la ora 12.00.

AGENDA EVENIMENTULUI

12.00-12.40 Discursuri oficiale

Prof.univ.dr. Nicu MARCU, Preşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară

Prof. univ.dr.Daniel ARMEANU, Vicepreședinte Autoritatea de Supraveghere Financiară

Timothy Shakesby,  Coordonator  Direcţia Conduită-Supraveghere EIOPA

Flore-Anne MESSY, Secretar de Stat al OECD/INFE şi Coordonator al Diviziei de Asigurări, Pensii Private şi Pieţe financiare, OECD prezentare aici

Verena ROSS, Director Executiv ESMA

           Valentin IONESCU, Preşedinte ISF

 


12.40-13.30 Dezbatere: Educaţia financiară – prioritate naţională a deceniului următor (2021-2030)
Sesiunea include o dezbatere legată de propunerea unui plan unitar, cuprinzător privind educaţia financiară pe pieţele financiare non-bancare, pe baza recomandărilor OECD, privind educaţia financiară, adoptate de Consiliul OECD pe 29 Octombrie 2020. În cadrul dezbaterii interactive vor fi împărtășite experiențe și propuse idei despre modul în care educaţia financiară și formarea profesională pot sprijini reziliența financiară a consumatorilor de servicii financiare. La dezbatere participă reprezentanţi ai factorilor de decizie, asociaţiilor profesionale, practicienilor și altor părți interesate.

Valentin IONESCU, Director Autoritatea de Supraveghere Financiară

Prof.univ.dr. Marian SIMINICĂ, Director executiv ISF

Prof.univ.dr. Dorel Paraschiv, Prorector ASE Bucureşti

Adrian MARIN, Președinte UNSAR prezentare aici

Mihnea BĂRBULESCU, Director Executiv ERSTE Asset Management România

Alexandra SMEDOIU, CFA, Preşedinte CFA România

 

 


13.30-13.40 Lansare Revista de Studii Financiare

             Conf. univ. dr. Raluca LĂDARU, Redactor Șef al Revistei de Studii Financiare

             Academician Lucian ALBU, Președinte Consiliul Științific ISF

13.40-14.30 Dezbatere: Noutăţi în certificarea personalului din asigurări
Ca urmare a apariţiei modificărilor legislative privind formarea şi certificarea financiară din asigurări, dezbaterea propune discutarea unor aspecte practice de aplicare a normei ASF, pornind de la experienţele înregistrate în anul de aplicare al formei vechi. La dezbatere participă reprezentanţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, ai Institutului de Studii Financiare și ai asociaţiilor profesionale.

Mihaela COJOCARU, director Autoritatea de Supraveghere Financiară

Cătălin CÂMPEANU, Director adjunct Institutul de Studii Financiare

Alexandru CIUNCAN, Director UNSAR

Dorel DUȚĂ, Preşedinte UNSICAR

Antonio SOUVANNASOUCK, Președinte PRBAR

         


Contact

evenimente@isf.ro

Evenimentul este transmis pe ZOOM și pe pagina de Facebook a ISF

 

 

Nicu Marcu

Prof.univ.dr. Nicu MARCU
Președinte

ASF

 

Domnul Nicu Marcu, Președinte ASF În luna iunie 2020, domnul Nicu Marcu a fost numit de către Parlamentul României Preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Ca Preşedinte al ASF, are și calitatea de membru al Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudențială (CNSM). Experiența profesională a domnului Nicu Marcu include poziții cu atribuții de conducere și coordonare precum Vicepreședinte al Curții de Conturi a României (CCR), Secretar general și Director al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). De asemenea, domnul Marcu a mai deținut funcțiile de Președinte al Consiliului Național de Integritate, de Director general al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi Fonduri Europene în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Domnul Nicu Marcu a condus, în calitate de Preşedinte, și activitatea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor. Cu o activitate didactică și de cercetare de 20 de ani în domeniul învăţământului universitar economic, domnul Nicu Marcu a deținut poziția de Prorector și apoi membru în Senatul Universității din Craiova, fiind în prezent profesor al Academiei de Studii Economice din București și Director al Școlii Doctorale Economie II din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti. Licențiat în Științe Economice și în Drept, domnul Nicu Marcu este Doctor în contabilitate. Este autor și coautor al mai multor cărți și articole publicate în reviste de specialitate, atât din țară cât și din străinătate.

 

 

Daniel Armeanu

Ștefan Daniel ARMEANU
Vicepreședinte

ASF

 

Ștefan Daniel ARMEANU este Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), responsabil de Sectorul Pensiilor Private, din noiembrie 2018. Anterior, începând din noiembrie 2014, a ocupat funcția de membru neexecutiv în cadrul Consiliului ASF. Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul învățământului universitar economic, domnul Armeanu este în prezent profesor universitar doctor la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București. Începând din 1998, a fost, pe rând, preparator, asistent, lector universitar doctor și conferențiar universitar doctor la ASE, dar și conferențiar în cadrul Institutului Bancar Român și profesor universitar doctor la Facutatea de Administrație și Afaceri de la Universitatea București. În perioada 2007 – 2013, a fost actuar în cadrul a două companii de asigurări din România. Domnul Ștefan Daniel Armeanu este doctor și conducător de doctorat în Finanțe-Asigurări al Academiei de Studii Economice. Este absolvent al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (ASE) și al Facultății de Matematică (Universitatea București), dar și a două programe de masterat. Este membru al Centrului Național de Excelență în Studii de Management Comparat din cadrul Facultății de Management (ASE), a fost membru fondator al Centrului de Cercetari Financiar-Monetar al Facultății de Finanțe (ASE) și laureat al Galei Profesorul Bologna. Încă din 2009, domnul Armeanu este prezent în Top 5% autori din România, realizat de către ROPEC, fiind autor sau coautor a peste 15 cărți, dar și a numeroase articole și studii de specialitate.

 

 

Valentin Ionescu

Valentin IONESCU    Președinte ISF
Director - Direcția de Strategie și Stabilitate Financiară,
ASF

 

Valentin IONESCU- Președinte al Institutului de Studii Financiare și Director al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară din cadrul ASF. A activat timp de 18 ani în diverse companii private din țară și străinătate, în domeniul investițiilor în piața de capital. A ocupat în cadrul ASF poziția de Director al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară. A mai ocupat funcția de Director al Direcției de Supraveghere Integrată (2013 - 2014) si de Director ai Direcției Autorizare Reglementare Asigurări (2017-2019). Activitatea profesională mai include poziții precum cea de Director General al Bursei de Valori București, de Membru în CA la Sibex, SIF Moldova (2012 - 2013) și de Președinte CA al Depozitarului Central, dar și experiență internațională - Euro Invest Bank Gmbh Austria (Head of Sales, 2009 - 2010) şi Wood&Co Cehia (Senior Sales Trader, 2007-2009). Domnul Valentin Ionescu a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț, are un MBA de la CNAM Paris, un Master in dezvoltarea întreprinderii de la ASE și Diploma în Finanțe de la George Town University US. Este membru activ în diverse comitete ale ESMA și EIOPA. Participă ca invitat la ședințele CNSM. A absolvit Institutul Aspen, iar la Joint Vienna Institute a urmat cursurile „Financial Sector Surveillance" si „External Vulnerabilities and Early Warning Exercise". A publicat articole si opinii de specialitate in diverse publicații din tara si străinătate si a fost intervievat de Bloomberg cu mai multe ocazii.

Albu Lucian

Acad. Lucian ALBU
Președinte Consiliul Științific

ISF

Academician Lucian Liviu ALBU, economist, membru titular al Academiei Române, este director al Institutului de Prognoză Economică, conducător de doctorat în cadrul Academiei Române și fondator al revistei Romanian Journal of Economic Forecasting (prima revistă ISI pentru economie din România). În 2000 a fost Ministrul Muncii și Protecției Sociale în Guvernul Isărescu, în perioada 2010-2019 a fost membru al primului Consiliu Fiscal din România și din 2019 este președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Financiare. A participat la numeroase proiectele de cercetare în țară și în străinătate (Comisia Europeană, Banca Mondială, ONU, USAID, Fondul Belgian pentru Cercetare Științifică, Fondul Flamand pentru Cercetare, British Academy, CINADCO, GDN etc.), precum și în cadrul schimburilor externe ale Academiei Române. A beneficiat de două stagii de cercetare de lungă durată prin proiecte ale UE, la Sorbona, CEPREMAP (Felow Researcher), respectiv la Universitatea din Leicester, CEES (Honorary Visiting Professor), și a colaborat cu prestigioși profesori și cercetători din occident (inclusiv cu laureați ai premiului Nobel pentru economie), participând la peste 100 conferințe internaționale (inclusiv ca invitat special) și numeroase burse, granturi și stagii de cercetare, la institute și universități prestigioase din străinătate (majoritatea din țările UE, dar și din China, Elveția, Islanda, Israel, Rusia, SUA, Taiwan și Turcia). Este membru într-o serie de organizații, societăți sau asociații profesionale, naționale și internaționale: Consiliul Statistic Național, ARCOR (Asociaţia Română pentru Clubul de la Roma), EcoMod (Global Economic Modeling Network), EGGE, European Union (expert național), Consiliul Consultativ al Academiei de Studii Economice și Consiliul Școlilor Doctorale (Finanțe și Cibernetică și Statistică Economică), Consiliul Director al CNR-CME (Comitetul Național Român - Consiliul Mondial al Energiei, membru din partea Academiei Române), Academia Europaea (The Academy of Europe), GLO (Global Labor Organization), EBES (Eurasia Business and Economics Society) etc.

 

 

verena ross

Verena ROSS
Director Executiv

ESMA

Verena Ross este directorul executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA). A fost numită în funcție în martie 2011 și s-a alăturat ESMA la 1 iunie 2011. Este primul director executiv al organizației și face parte din echipa de conducere superioară împreună cu președintele ESMA. Directorul executiv are responsabilitatea pentru funcționarea de zi cu zi a organizației. Înainte de aceasta, Verena a deținut mai multe posturi de conducere în Autoritatea pentru Servicii Financiare (FSA) din Marea Britanie, poziția sa finală fiind Director al Diviziei Internaționale din octombrie 2009 până în mai 2011. Verena a fost, de asemenea, membru al Comitetului executiv al FSA și al Comitetelor de politici executive și de risc. Verena s-a alăturat FSA în 1998 pentru a conduce biroul președintelui executiv în faza de lansare a autorității de reglementare și a fost numită consilier detașat la Comisia pentru valori mobiliare și comisioane viitoare din Hong Kong în 2000. Ulterior a deținut diferite funcții în divizia de piețe și a fost director al Diviziei de Strategie și Risc înainte de a deveni Director al Diviziei Internaționale. Verena este cetățean german. După studii la Hamburg, Taipei și Londra (SOAS), ea și-a început cariera la Banca Angliei în 1994, unde a lucrat ca economist și apoi supervizor bancar.

Tim Shakesby

Tim SHAKESBY
Coordonator- Direcția Conduită-Supraveghere

EIOPA

 

Dr. Tim SHAKESBY s-a alăturat Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) în decembrie 2013, în calitate de expert principal în inovație financiară. În prezent, este șeful Unității EIOPA de Conduită - Supraveghere, cu focusare spre asigurarea convergenței în practicile de supraveghere a conduitei în întreaga UE, lucrând la identificarea și reacționând la riscurile de conduită emergente. Este implicat şi în proiecte EIOPA privind digitalizarea. Anterior, el a condus proiecte privind produsele complexe de investiții, inclusiv asigurând președinția grupului Autorității de Supraveghere Europene (ESA) în baza Regulamentului privind pachetele de produse de asigurări complexe cu componentă de investiții (PRIIP). Înainte de EIOPA, a fost detașat la Comisia Europeană timp de cinci ani, unde el a lucrat la probleme de gestionare a activelor și de protecție a consumatorilor, inclusiv la UCITS. Și-a început cariera de reglementare ca şi consilier pe politici de piață retail în cadrul Autorităţii de Servicii Financiare din Regatul Unit (FSA), unde a condus proiecte pentru revizuirea regulilor privind previziunile și transparenţa costurilor pentru produsele de asigurări și pensii personale.

Messy Flore Anne

Flore-Anne MESSY
Coordonator al Diviziei Asigurări, Pensii Private și Piață de Capital

OECD

 

Flore-Anne MESSY este Coorodonator al diviziei de asigurări, pensii private și piață de capital la OECD. Divizia acoperă piețele financiare, gestionarea datoriilor publice, asigurările, pensiile private, investițiile și finanțarea pe termen lung și durabil în IMM-uri și infrastructură, precum și educaţia financiară, protecția consumatorilor financiari și problemele de incluziune financiară.
S-a alăturat OECD în iunie 2000 pentru a dezvolta activitățile Secretariatului Comitetului pentru asigurări și pensii private (IPPC). Începând cu anul 2010, ea a condus lucrările unității de educație financiară OECD (inclusiv exercițiile de educaţie financiară OECD / INFE și PISA) și ulterior activitățile OECD de protecție a consumatorilor financiari (inclusiv Grupul operativ G20 / OECD pentru protecția consumatorilor financiari și FinCoNet) . Înainte de OECD, a lucrat la Deloitte Touche Tomatsu Audit Paris, în domeniul bancar și al asigurărilor. A absolvit Institutul de Studii Politice din Paris și a obţinut titlul de doctor în economii internaționale la Universitatea Pantheon-Sorbonne din Paris în 1998.

Marian Siminica

Prof.univ.dr. Marian SIMINICĂ
Director Executiv ISF 

 

 

 

Prof.univ.dr. Marian SIMINICĂ -Director executiv al ISF și profesor universitar doctor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, susține cursuri la disciplinele Analiză economico-financiară și Diagnosticul financiar al firmei și este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. Are o experiență bogată în managementul universitar, ocupând funcția de Prodecan al Facultății (2008 – 2012), responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității învățământului, precum și pe cea de Decan, în perioada 2012 – 2016. A fost Vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Facultăților de Economie din România (2012-2016). Este membru al mai multor asociații profesionale din domeniul economic, respectiv: expert evaluator ANEVAR, fiind Secretar General al asociației în perioada 2016-2017; expert contabil, membru CECCAR; consultant fiscal, membru CCFR. Din anul 2014 este Vicepreședinte al Societății Române de Analiză Economico - Financiară (SRAEF). Din anul 2017 este membru al Comisiei CNATDCU ”Științe Economice și Administrarea Afacerilor”, iar din anul 2018 membru al Comisiei de experți permanenți ARACIS, contribuind la evaluarea externă a numeroase programe de studii de licență și masterat din domeniul economic. Are o vastă experiență în activitatea de cercetare științifică concretizată în publicarea a 7 cărți și manuale universitare, peste 60 articole în reviste de specialitate, dintre care 12 articole în reviste indexate Web of Science cu AIS nenul, participarea la conferințe naționale și internaționale, participarea la contracte de cercetare științifică ca director de grant sau membru în echipa de cercetare. Este recenzor pentru mai multe reviste indexate Web of Science și membru în comitetul de redacţie pentru mai multe reviste indexate în Baze de Date Internaționale. Direcțiile principale de cercetare sunt: performanțele financiare și riscurile întreprinderilor; analize economico-financiare sectoriale; modele de cercetare a comportamentului întreprinderilor.

adrian marin

Adrian MARIN
Președinte UNSAR

CEO Generali Romania

Domnul Adrian MARIN s-a alăturat echipei Generali in 1996 ca underwriter și a deținut ulterior numeroase poziții de management în interiorul companiei, de la subscriere până la daune, acumulând astfel o experiență aprofundată a proceselor-cheie ale unei companii de asigurări. În 2008 a fost numit în Directorat, ca Director Executiv, iar din 2011 a preluat poziția de CEO al Generali Romania. Începând cu 2014, Adrian Marin a devenit și Președinte al Consiliului de Supraveghere al Generali Pensii. Datorită unei implicări active și îndelungate în cadrul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din Romania, în 2016 a fost ales in funcția de Președintele al acesteia.

Mihnea Barbulescu

Mihnea  BĂRBULESCU,
Director Executiv,
Erste Asset Management România

 

Mihnea BĂRBULESCU are o experiență de peste 20 ani în piața de capital din România, cu expertiză in domeniul vânzărilor produselor de trezorerie, a serviciilor de investiții financiare precum și a serviciilor de administrare a portofoliilor colective și individuale. Cunoștintele au fost acumulate în cadrul unor institutii (financiare) prestigioase din România, precum Raiffesisen Bank, Raiffeisen Capital & Investment S.A, BT Securities, Erste Asset Management România. Ocupă la momentul de față poziția de Director Executiv în conducerea Erste Asset Management România și coordonează activitățile de vânzări, marketing și gestionarea produselor.

alexandra smedoiu

Alexandra SMEDOIU, CFA, Președinte Asociația CFA România
 

 

Alexandra SMEDOIU este Partener în cadrul Deloitte România și Liderul pentru Industria de Real Estate din cadrul Deloitte România. În paralel, Alexandra conduce practica de servicii fiscale în sfera impozitelor directe din cadrul Deloitte România. Alexandra este specializată în consultanță fiscală atât pentru societăți multinaționale cât și pentru antreprenori locali, precum și în structuri fiscale internaționale. Alexandra deține o diplomă de licență în Relații Economice Internaționale și o diplomă de master în Managementul Proiectelor Internaționale. Alexandra efectuează studii doctorale în domeniul politicilor fiscale la Academia de Studii Economice din București. Alexandra participă frecvent ca vorbitor la diverse evenimente de afaceri, a scris numeroase articole de specialitate și opinii în presa locală și a fost lector la cursuri pe teme de fiscalitate. De asemenea, a fost implicată activ în proiecte de modificare a legislației aplicabile băncilor, fondurilor de investiții și societăților de asigurări. Alexandra este și lector la Universitatea Româno-Americană, unde predă fiscalitate internațională în cadrul cursurilor de Master. Alexandra este licențiată Chartered Financial Analyst© și președintele organizației CFA România, o organizație non-profit care reunește profesioniști de top ai industriei serviciilor financiare. Alexandra este de asemenea membru  ACCA, a Institutului de Fiscalitate din Marea Britanie (CIOT) precum și a Camerei Consultanților Fiscali din România.

dorel_paraschiv

Prof.univ.dr. Dorel PARASCHIV
Prorector

ASE

Prof.univ.dr. Dorel Mihai PARASCHIV este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Relații Economice Internaționale și Prorector pentru Relații cu mediul economico-social și viața studențească din Academia de Studii Economice din București. Preocupările academice vizează comerțul internațional, derularea negocierilor internaționale și mediul european de afaceri. A participat, în calitate de director și membru de echipă, în numeroase proiecte cu finanțare națională și internațională, cu teme precum facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii din domeniul economie-afaceri internaţionale, accesul studenților la piața muncii, analiza evoluției și a situației IMM și a mediului de afaceri din România, etc. Deține experiență de peste 14 ani în management și a dezvoltat abilități de consultanță prin implicarea în echipe mixte, inclusiv cu experţi internaţionali. A deținut funcția de director în cadul a două proiecte de cercetare CNCSIS, de manager al unui proiect POSDRU, fiind membru în echipa a trei proiecte POSDRU. Are o solidă experiență în sprijinirea studenților pentru participarea la mobilități transnaționale, fiind implicat în mai multe proiecte dedicate acestui scop atât pentru doctoranzi, cât și pentru postdoctoranzi.

p

Mihaela COJOCARU,   Director- Direcția de Reglementare și Autorizare, ASF
 

Mihaela COJOCARU În prezent Director al Direcției Reglementare - Autorizare din cadrul Sectorului Asigurări - Reasigurări din ASF. Are o experiență de 25 de ani în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, atât pe piața românească cât și pe alte piețe europene (Franța, Italia, Spania). A absolvit Universitatea Politehnică București, după care a urmat programele de cursuri postuniversitare și doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice, obținând titlul de doctor în anul 2009.  A urmat mai multe cursuri de specializare în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, în cadrul CII – Londra, Swiss Re, Munich Re și deține, de asemenea, mai multe certificări de la furnizori cunoscuți din domeniu, precum STECIS Olanda (The Trade Credit Insurance & Surety Academy) precum și un Certificat Profesional în Management (OPEN University Business School, UK). Este implicată în programe de pregătire profesională în asigurări încă din anul 1997 (în cadrul UNSAR prin Fondul Britanic de Know-How ), iar din 2010 a devenit lector autorizat ASF.

 

 

Dorel Duta

Dorel DUȚĂ
Președinte

UNSICAR

Dorel DUȚĂ este președinte al UNSICAR, începând din decembrie 2017, și este reprezentatul pieței financiare non-bancare în Colegiul de Coordonare al Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor SAL-FIN. Are o bogata experiență în industria de asigurări, în care activează de 25 de ani. Este absolvent al Facultății de Drept, deține un certificat de management obținut la The Open University Business School și are o serie de cursuri de specializare în domeniul asigurărilor. Începând din anul 2000, a devenit asociat și director la Hobbit Broker de Asigurare, compania specializată pe zona coporate.

k

Antonio SOUVANNASOUCK Președinte PRBAR
 

Antonio SOUVANNASOUCK, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, are o cariera in asigurari de peste 26 ani si  este din 1996 Managing Partner la ASIGEST prima companie de brokeraj din Romania. De asemenea face parte din Consiliul de Administratie al ASIGEST Broker SPA, companie cu prezenta in Italia, Bulgaria, Serbia, Maroc, Germania si Turcia. Lunga sa experienta profesionala este caracterizata de o bogata expertiza in riscurile corporate, recunoscuta unanim in piata de asigurari. De altfel, este de din 2005 lector al Institutului de Asigurari si Pensii, actualul Institut de Studii Financiare. De doi ani acesta este Presedintele Patronatului Roman al Brokerilor de Asigurare si Reasigurare, organizatie la care este si membru fondator.

alexandru ciuncan

Alexandru CIUNCAN
Director General

UNSAR

 

 

Alexandru CIUNCAN are o experiență de peste 18 ani în domeniul asigurărilor și pensiilor private în Europa Centrală și de Est, cu expertiză în mod special în zona de business conduct, reglementare, protecția consumatorului, media și jurnalism financiar. Începând cu septembrie 2018, Alexandru ocupă poziția de Director General al UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, iar din august 2019 este Membru în Consiliul Director al ISF-Institutul de Studii Financiare. Între 2013 și 2018, Alexandru a fost membru al IRSG și al OPSG, cele două grupuri de Stakeholderi din cadrul EIOPA - Autoritatea Europeană de Supraveghere în Asigurări și Pensii Ocupaționale, participând la elaborarea și dezbaterea unor acte legislative cu impact pe termen lung asupra industriilor asigurărilor și pensiilor private. În același timp, a deținut funcțiile de Secretar General al APPA - Asociația Pentru Promovarea Asigurărilor – ONG-ul care a dezvoltat primele campanii naționale de informare și educare a consumatorilor - și de Managing Partner al XPRIMM, o companie românească de media specializată în industria de asigurări din CEE și SEE. Alexandru CIUNCAN a urmat cursurile Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice București, deține un Certificat Profesional în Management (OPEN University Business School, UK) și este licențiat PMP-Project Management Professional și ACP-Agile Certified Professional (Project Management Institute, USA).
Catalin Campeanu

Cătălin CÂMPEANU
Director Adjunct

ISF

 

Cătălin CÂMPEANU-  Licențiat în științe juridice având o diplomă de master în Psihologie Organizațională şi Managementul Resurselor Umane şi absolvent al programului de management public - Young Professional Scheme. Specialist în resurse umane, cu o experiență de peste 20 de ani în dezvoltare personală şi formarea profesională a adulților, beneficiind inclusiv de experiența acumulată în cadrul European Institute of Public Administration (EIPA), a ocupat diverse poziții de management în domeniu, incluzând Director de Dezvoltare al Institutului National de Administrație, fiind în echipa ISF de mai mult de patru ani.