17.07.2024 - 18.07.2024
Trainer
Ioan-Laurențiu Lazăr
Vasile Alecu
Robert Tănase
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul de pregătire profesională se adresează tuturor specialiștilor în constatarea, dimensionarea și evaluarea daunelor auto (specialiști constatare daune/lichidatori de daună) care utilizează frecvent în activitatea profesională desfășurată aplicația Audatex, dar și specialiștilor din unitățile reparatoare, sau experților tehnici. Programul de pregătire profesională asigură acumularea numărului de ore de pregătire profesională continuă, echivalent credite. Soluțiile din aplicația Audatex sunt prezentate ca parte a unui proces complet de constatare și evaluare a daunelor auto.

Obiectivele cursului

În urma parcurgerii acestui program de pregătire profesională sunt dobândite noi cunoștinte privind procesul de soluționare a daunelor, modul de verificare antifraudă, asigurând, în egală măsură, creșterea eficienței proceselor de lucru, a acurateței privind estimarea costurilor de reparație și determinarea valorii reziduale în cazul daunelor totale.

Tematica

1.Audatex – sistem de evaluare specializat  – trainer: Laurențiu Lazar
• Prezentarea aplicației Audatex, cu accent pe sursa datelor furnizate pentru înțelegerea calculației obținute în acest sistem de evaluare specializat ;
• Identificarea corectă a dotărilor autovehiculului;
• Stabilirea valorii de piața a autovehiculului;
• Normarea corectă și transpunerea în aplicația Audatex a operațiilor în scopul obținerii estimării corespunzătoare;
• Vopsitoria autoturismelor, autovehiculelor de teren și a autoutilitarelor în sistemul de vopsitorie AZT- tehnologii, metode și formule de reparație și vopsitorie;
• Folosirea inteligenței artificiale în constatarea și evaluarea daunei;
• Utilizarea funcțiilor interactive;
• Tehnologii și formule de reparație și vopsitorie;
• Estimarea costului pentru reparația unei piese în funcție de suprafața reaparată (Metoda AZT);
• Estimarea costului pentru reparația unei piese fără vopsitorie (Metoda PDR);
• Calculul alternativ;
• Măsuri speciale pentru reparația autovehiculelor electrice;
• Modul comparație și verificare devize de reparatie;
• Comunicarea între parteneri prin aplicația Audatex.
2.Antifrauda – Soluții IT de prevenire a fraudelor în aplicația Audatex – Trainer: Vasile Alecu
• Istoric daune piața locală și internațională
3.Soluții IT de constatare a daunelor auto de la distanță – Trainer: Vasile Alecu
•Metoda de constatare a daunelor la distanță prin aplicația Audatex
4.Procesarea dosarelor de daună totală – Trainer: Robert Tanase
• Stabilirea valorilor reziduale în cazul vehiculelor avariate/daune totale;
• Determinarea valorii reziduale a unei epave prin platforma de licitație AUTO online;        
• Valorificarea epavelor în baza ofertelor ferme de cumparare.

Studiu de caz și aplicarea în practică a cunoștintelor dobândite în aplicația Audatex:
Cursanții vor participa la instrumentarea a 2 cazuri de - daună ce vor cuprinde:
• Identificarea autovehiculului;
• Istoric daune piața locală și internatională;
• Efectuarea unei calculații cu piese originale;
• Efectuarea unei calculații cu piese alternative;
• Utilizarea funcțiilor interactive;
• Transmiterea electronică a dosarului între parteneri;
• Stabilirea valorii de piață a autovehiculului
Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A)
 

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare, taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor.

Detalii curs

Sistemul de evaluare specializat – aplicaţia informatică Audatex este utilizată, în principal, pentru estimarea costului unei reparații, ca limbaj comun între asigurător și unitatea reparatoare. 
Necunoașterea sau aplicarea incorectă a proceselor tehnologice, a funcționalităților disponibile în aplicația Audatex, respectiv configurarea necorespunzătoare a vehiculului, poate genera disfuncționalități în procesul de soluționare a daunei, cu impact direct asupra clientului, persoana asigurată/păgubitului.
De asemenea, utilizând aplicația Audatex, utilizatorul are acces indirect la documentația producătorilor și a centrelor de cercetare internaționale active în industria auto, fapt care asigură  îmbunătățirea competențelor sale profesionale.
Programul de pregătire profesională asigură dobândirea de noi abilități și cunoștințe, precum:
- Soluția de constatare a daunelor de la distanță;
- Soluția Audatex de prevenire a fraudelor;  
- Soluția pentru stabilirea valorii reziduale și a valorificării epavelor în cazul daunelor totale.
 

Cursul va fi organizat pe parcursul a 2 zile in zilele de 17.07.2024 - 18.07.2024, prin intermediul Platformei de training - MicrosoftTeams în intervalul orar: 09.30-17.30.

Nr. de credite
15
Nr. de ore
15
Detalii Trainer

Ioan-Laurențiu Lazăr, 46 ani, este absolvent al Colegiului Universitar Tehnic nr.1, Secția Autovehicule Rutiere din cadrul Universității Politehnica București.
Experiența sa profesională este acumulată în urma activării timp de 7 ani ca Inspector de daune în cadrul societaților de asigurări Asiban S.A. și BCR Asigurări S.A. și 14 ani în cadrul Audatex Services S.R.L. ca Trainer și Client Support.

Vasile Alecu, 55 ani, absolvent al Universitatii Ecologice sectia Drept.
Experiența sa profesională este acumulată în urma activității de peste 20 de ani în domeniul financiar, în companii de asigurări (RAI/RIA), intermediere asigurări (Strategic, April și London Broker), companii de leasing financiar (TBI Leasing, BNP Paribas și OTP Leasing), respectiv 2 ani si 6 luni în cadrul Audatex Services S.R.L. pe poziția Key Account Manager.

Robert Tănase39 ani, absolvent al Facultății Transporturi din cadrul Universității Politehnica București, specializarea Autovehicule-Rutiere. 

Experiența profesională acumulată, 9 ani în domeniul asigurărilor (Omniasig VIG, Uniqa Asigurări S.A.)-procesarea și instrumentarea dosarelor de daună CASCO și RCA, respectiv 5 ani în cadrul companiei Audatex Services S.R.L./AUTOonline Sisteme informatice S.R.L. - Key Account Manager AUTOonline Business.

Preț cu TVA
1010 RON
Înscrie-te la curs