11.12.2023 - 14.12.2023
Trainer
Dana-Maria Boldeanu
Mirela Gheorghe
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează persoanelor care lucrează în domeniul financiar-bancar (în domeniul asigurărilor, pensiilor private şi investiţiilor financiare, al activităţilor conexe sau similare cu aceste activităţi, precum şi al managementului riscului, al managementului resurselor umane şi al managementului organizaţiei) cu un nivel de cunostinte de baza în utilizarea aplicaţiei Microsoft Access.

Obiectivele cursului

Programul oferă posibilitatea cursanţilor de a dobândi aptitudini de modelare a problemelor economico-financiare prin gestiunea bazelor de date utilizând aplicaţia Microsoft Acces 2016.

Tematica

Modulul 1: Conceptul de baza de date si sistem de gestiune a bazelor de date; Interfata ACCESS 2016 Detaliere - definirea conceptelor de baza de date si sistem de gestiune a bazelor de date - relatii între tabele unei baze de date - concepte de baza referitoare la normalizarea bazelor de date - interfata Microsoft ACCESS 2016. - Studiu de caz final modul.

Modulul 2: Crearea unei baze de date. Obiecte de tip tabel Detaliere - crearea unei baze de date - crearea tabelelor - descrierea structurii unui tabel - proprietatile campurilor - definirea cheilor primare si a indecsilor - definirea restrictiilor de integritate la nivel de camp - adăugarea /modificarea /ștergerea / căutarea/ ordonarea/filtrarea înregistrarilor în tabele - salvarea tabelelor - definirea cheilor externe la nivelul tabelelor - definirea relațiilor dintre tabele - Studiu de caz final modul.

Modulul 3: Obiecte de tip interogare Detaliere - Ce este o interogare? - Tipuri de interogari - crearea interogărilor de selecție (pe o tabelă) - definirea campurilor calculate in interogari de selecție - operatori, constante, funcții specifice interogărilor - crearea interogărilor de selecție pe 2 sau mai multe tabele - salvarea și execuția interogărilor - modificarea interogărilor - parametrizarea interogărilor - crearea interogărilor de sintetizare a datelor - Studiu de caz final modul.

Modulul 4: Obiecte de tip formular Detaliere - modalitati de creare a obiectelor de tip formular - crearea unui formular simplu (pe o tabelă) - proprietatile obiectelor de tip formular - modalitati de creare a obiectelor de tip raport - crearea unui raport simplu (pe o tabelă) - gruparea și sortarea datelor într-un raport - Studiu de caz final modul.

Modulul 5: Obiecte de tip raport Detaliere - modalitati de creare a obiectelor de tip raport - crearea unui raport simplu (pe o tabelă) - structura, proprietățile rapoartelor - gruparea și sortarea datelor într-un raport - Studiu de caz final modul.

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și diploma de participare.

Detalii curs

Programul are ca scop însuşirea conceptelor şi tehnicilor intermediare şi avansate privind utilizarea practică a aplicaţiei Office - Microsoft ACCESS, favorizând utilizatorii finali din domeniul financiar să opereze în mod profesional cu instrumente de tip baze de date.

Programul va avea urmatorul orar:

  • 11 decembrie 2023 –   3 ore  intrevalul orar 09.00-12.00
  • 12 decembrie 2023 –   3 ore  intervalul orar 09,00-12.00
  • 13 decembrie 2023 -    3 ore  intervalul orar 09.00-12.00
  • 14 decembrie 2023 -    3 ore  intervalul orar 09.00-12.00
Nr. de ore
12
Detalii Trainer

Dana-Maria Boldeanu este Conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 15 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatică decizională, Instrumente software pentru proiect de marketing, Instrumente pentru gestiunea proiectelor în industria serviciilor pentru afaceri. Deţine calificări în domeniu Microsoft Office - Microsoft Office Specialist (2016) prin Learning Solution Training în Romania, precum şi în domeniul managementului serviciilor ITIL® Foundation Certificate (2016) prin Axelos Global Best Practice. Doctor în contabilitate din anul 2009 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Sistem informatic pentru analiza performanțelor economico – financiare la nivel microeconomic”. În perioada 2010-2012 a urmat cursurile programului de masterat organizat de facultatea de Relaţii Economice Internaţionale „Comunicare în Limba Engleză pentru Predare şi Cercetare Economică (EDU-RES)”. Din 2009 este membru în comitetul de organizare al conferinţei inernaţionale Accounting and Management Information Systems (AMIS), iar începând cu 2014 este membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale IBIMA.

În perioada 2007-2009 trainer ECDL la Institutul Naţional de Administraţie pe modulele: Modulul 1 şi 2 (Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei), Modulul 4 şi 5 (Excel, Access). Din 2002 a fost implicată în numeroase contracte naţionale de cercetare obţinute pe bază de competiţie finanţate prin CNCSIS, precum şi în proiecte finanţate din fonduri europene. Din 2009 este director al asociaţiei non-profit Centre for Advanced Services on Electronic Services (E-CAESAR) şi a fost implicată în dezvoltarea asociaţiei, atragerea de parteneriate şi proiecte naţionale şi internaţionale, în care a participat ca membru de proiect sau ca team-leader.

Mirela Gheorghe este profesor universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 20 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatica economica si analiza tehnica a datelor,Auditul sistemelor informationale. Deţine certificare în domeniu Certificare Microsoft Office Specialist – Microsoft Office Excel 2016 prin Learning Solution Training în Romania. Doctor în contabilitate din anul 2004 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Auditul informaţiei contabile în condiţiile utilizării sistemelor informatice”. În perioada 2011-2013 a urmat cursurile postdoctorale in cadrul proiectului POSDRU "Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” sustinand proiectul „Managementul riscului – fundamentul unei dezvoltări durabile într-o nouă societate bazată pe cunoaştere”.

Autor și coautor de cursuri universitare, articole științifice și cărți de specialitate.

Lector formator (2004, 2014, 2016, 2017) in programul formare profesională organizat de Camera Auditorilor Financiari din România. Lector formator (2008) al cursului de formare ECDL  organizat de  Institutul Naţional de Administrație.

Director proiect de cercetare și membru în proiecte de cercetare științifică.

Preț cu TVA
900 RON
Înscrie-te la curs