09.03.2021 - 10.03.2021
Trainer
VIOLETA DRĂGAN
Tip curs
Online
Grup țintă
 • persoane cu studii superioare interesate să cunoască şi să aplice corect principiile evaluării, să elaboreze şi să aplice instrumente de evaluare;
 • specialiștilor care vor să facă evaluare de competenţe profesionale în urma cursurilor de formare profesională, în cadrul centrelor de evaluare sau care vor să facă evaluarea personalului şi a performanţelor în cadrul companiei. 
Obiectivele cursului

La finalul cursului, participanţii vor dobândi şi dezvolta competenţe cu privire la:

 • Elaborarea instrumentelor de evaluare
 • Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare
 • Organizarea procesului de evaluare 
 • Efectuarea evaluării 
 • Luarea deciziei privind competenţele candidatului
Tematica
 • Rolul evaluatorului în procesul de evaluare a competenţelor;
 • Rolul evaluării într-o organizaţie;
 • Organizarea procesului de evaluare;
 • Derularea procesului de evaluare;
 • Comunicarea rezultatelor în urma evaluării.
Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Detalii curs

Evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile pentru care este desemnat de un centru de evaluare, să efectueze evaluări. Evaluatorul explică şi detaliază candidatului, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional ajutându-l să-şi evalueze propria performanţă profesională în raport cu acesta şi să decidă intrarea voluntară în procesul de evaluare.

Nr. de ore
8
Detalii Trainer

Autorizată ca trainer ANC, manager de proiect, evaluator de competenţe profesionale şi evaluator de programe şi furnizori de formare, cu experienţă în formarea profesională din 2003 şi coordonator de programe de formare din anul 2010. Violeta Drăgan ocupă poziţie de management în cadrul unei instituţii de învăţământ privat.

Preț cu TVA
666.40 RON
Înscrie-te la curs