15.04.2024 - 18.04.2024
Trainer
Dana-Maria Boldeanu
Mirela Gheorghe
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează persoanelor care lucrează în domeniul serviciilor financiare (în domeniul asigurărilor, pensiilor private şi investiţiilor financiare, al activităţilor conexe sau similare cu aceste activităţi, precum şi al managementului riscului, al managementului resurselor umane şi al managementului organizaţiei) cu un nivel mic sau mediu de cunoştinţe în utilizarea aplicaţiei Microsoft Excel.

Obiectivele cursului

Programul oferă posibilitatea cursanţilor de a dobândi aptitudini de modelare a problemelor economico-financiare prin calcul tabelar, utilizarea si aplicarea celor mai importante categorii de functii, interogarea şi sortarea bazelor de date, sintetizarea informaţiei prin tabele pivot, de prezentare a acesteia în formă grafică, pe baza unor studii de caz adaptate domeniului financiar utilizând aplicaţia Microsoft Excel 2016.

Tematica

Modulul 1: Facilităţi generale specifice procesorului de tabele Microsoft Excel. Detaliere - Exploatarea interfeţei Fluent de tip panglică (Ribbon) - Gestiunea foilor de calcul - Referinte celulare si de camp; - Introducerea datelor; generarea seriilor de date; - Introducerea formulelor simple; tehnici de copiere a formulelor; - Formatarea personalizata a datelor numerice - Configurarea si imprimarea paginilor în Microsoft Excel - Studiu de caz final modul.

Modulul 2: Calcul tabelar utilizând cele mai importante tipuri de funcţii matematice, statistice si logice cu aplicaţii pe domeniul financiar-bancar Detaliere - Calcularea valorilor prin functii matematice: SUM, SUMIF, SUMIFS, ROUND - Calcularea valorilor prin functii statistice: MIN, MAX, AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNT/COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS - Calcularea valorilor prin functii logice IF, AND, OR, NOT - Abordarea logicii condiţionale simple şi cu condiţii imbricate; - Studiu de caz final modul.

Modulul 3: Calcul tabelar utilizând cele mai importante tipuri de funcţii de tip data calendaristica, de consultare si de tip text cu aplicaţii pe domeniul financiar-bancar Detaliere - Calcule cu funcţii de tip dată calendaristică şi oră: TODAY(), YEAR(), MONTH(), DATE(), WEEKDAY(), EDATE() - Recuperarea informaţiilor potrivit unei chei de consultare (funcţii de consultare/recuperare): VLOOKUP, HLOOKUP; - Utilizarea funcţiilor de tip text (LEFT, RIGHT, MID, LEN, FIND/SEARCH) în probleme practice; - Studiu de caz final modul.

Modulul 4: Gestiunea bazelor de date si analiza multidimensionala prin tabela pivot. Reprezentări grafice pentru analiza datelor financiare Detaliere - Sortări personalizate (după mai mult de 3 coloane); - Filtre automate de afişare a datelor - Sintetizarea datelor prin tabela pivot. - Analiză grafică prin reprezentări standard (Charts): Tipuri de grafice (grafice histograma, lineare, de structura, etc.); Elementele unui grafic; Orientarea graficelor; Adăugarea şi ştergerea seriilor de date; Personalizarea graficelor - Studiu de caz final modul

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și diploma de participare.

Detalii curs

Programul are ca scop însuşirea conceptelor şi tehnicilor de initiere privind utilizarea practică a aplicaţiei Office - Microsoft Excel, favorizând utilizatorii finali din domeniul financiar să opereze cu instrumente de procesare şi de calcul tabelar.

Programul se va desfaşura pe parcursul a 4 zile: 15, 16, 17, 18 aprilie 2024, fiecare sesiune avanând o durată de 3 ore , in intervalul orar 09.00-12.00

Nr. de ore
12
Detalii Trainer

Dana-Maria Boldeanu este Conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 15 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatică decizională, Instrumente software pentru proiect de marketing, Instrumente pentru gestiunea proiectelor în industria serviciilor pentru afaceri. Deţine calificări în domeniu Microsoft Office - Microsoft Office Specialist (2016) prin Learning Solution Training în Romania, precum şi în domeniul managementului serviciilor ITIL® Foundation Certificate (2016) prin Axelos Global Best Practice. Doctor în contabilitate din anul 2009 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Sistem informatic pentru analiza performanțelor economico – financiare la nivel microeconomic”. În perioada 2010-2012 a urmat cursurile programului de masterat organizat de facultatea de Relaţii Economice Internaţionale „Comunicare în Limba Engleză pentru Predare şi Cercetare Economică (EDU-RES)”. Din 2009 este membru în comitetul de organizare al conferinţei inernaţionale Accounting and Management Information Systems (AMIS), iar începând cu 2014 este membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale IBIMA.

În perioada 2007-2009 trainer ECDL la Institutul Naţional de Administraţie pe modulele: Modulul 1 şi 2 (Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei), Modulul 4 şi 5 (Excel, Access). Din 2002 a fost implicată în numeroase contracte naţionale de cercetare obţinute pe bază de competiţie finanţate prin CNCSIS, precum şi în proiecte finanţate din fonduri europene. Din 2009 este director al asociaţiei non-profit Centre for Advanced Services on Electronic Services (E-CAESAR) şi a fost implicată în dezvoltarea asociaţiei, atragerea de parteneriate şi proiecte naţionale şi internaţionale, în care a participat ca membru de proiect sau ca team-leader.

Mirela Gheorghe este profesor universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 20 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatica economica si analiza tehnica a datelor,Auditul sistemelor informationale. Deţine certificare în domeniu Certificare Microsoft Office Specialist – Microsoft Office Excel 2016 prin Learning Solution Training în Romania. Doctor în contabilitate din anul 2004 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Auditul informaţiei contabile în condiţiile utilizării sistemelor informatice”. În perioada 2011-2013 a urmat cursurile postdoctorale in cadrul proiectului POSDRU "Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” sustinand proiectul „Managementul riscului – fundamentul unei dezvoltări durabile într-o nouă societate bazată pe cunoaştere”.

Autor și coautor de cursuri universitare, articole științifice și cărți de specialitate.

Lector formator (2004, 2014, 2016, 2017) in programul formare profesională organizat de Camera Auditorilor Financiari din România. Lector formator (2008) al cursului de formare ECDL  organizat de  Institutul Naţional de Administrație.

Director proiect de cercetare și membru în proiecte de cercetare științifică.

Preț cu TVA
900 RON
Înscrie-te la curs