27.05.2024 - 27.05.2024
Trainer
Cătălin Campeanu
Adrian T. Mitroi
Adrian Micu
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul este adresat publicului larg, tuturor celor interesaţi să înţeleagă mai bine principiile de gestionare sănătoasă a resurselor financiare, celor care îşi doresc să ajungă la un statut de independenţă financiară. Programul este de interes şi pentru angajatorii care doresc să ofere personalului lor posibilitatea de a-şi dezvolta cunoştinţele financiare pentru o stare financiară sănătoasă pe termen mediu şi lung.

Obiectivele cursului

Principalele obiective ale programului sunt:

 • Întocmirea şi urmărirea unui buget de venituri şi cheltuieli care să ajute la identificarea modalităţii eficiente de utilizare a resurselor financiare.
 • Stabilirea unor obiective financiare realiste care îi ajute să îşi planifice mai bine resursele financiare pe termen scurt, mediu și lung.
 • Evaluarea situației financiare prezente și identificarea unor metode de a economisi sau investi pentru atingerea anumitor obiectivele propuse.
Tematica
 1. Importanţa înţelegerii nevoilor şi a consumului
  • Dorinţe versus nevoi
  • Consumul şi comportamentul financiar
  • Costul, preţul, utilitatea şi valoarea
 1. Finanțele și bugetul personal
  • Obiective financiare
  • Bugetul – instrument eficient de gestionare a resurselor
  • Administrarea inteligentă a bugetului
  • Principiul lui Pareto
  • Planificare financiară
 1. Produse bancare utile
  • Sistemul bancar
  • Produse bancare (card, descoperit, online banking,convertabilitate etc)
  • Riscuri asociate tranzacțiilor bancare
 1. Asigurări – mijloace de protecţie şi investiţie
  • Riscuri şi asigurări
  • Asigurare vs garanţie
  • Tipuri de asigurări
  • Elemente tehnice de interes pentru asigurat (primă, franşiză, excluderi, despăgubire etc)
 1. Tranzacţionarea pe piaţa de capital
  • Riscuri şi investiţii
  • Instrumente financiare
  • Cum funcţionează bursa
  • Investitori şi consumatori
 1. Pensii private – mijloace de economisire pe termen lung
  • Sistemul de pensii din România
  • Beneficiile Piloanelor II şi III
  • Pensia ocupaţională
Detalii curs

Programul oferă noțiunile de bază de care adulţii, fără cunoştinţe solide de finanţe, au nevoie să îşi planifice obiectivele financiare şi care îi ajută să pună bazele unei vieți financiare sănătoase. Participanţii vor primi concepte teoretice, instrumente, tehnici și metode pe care le pot aplica încă de la prima oră de curs în vederea luării de decizii financiare optime şi gestionării riscurilor generate de acestea.

Nr. de ore
6
Detalii Trainer

Cătălin Campeanu este licențiat în științe juridice, având o diplomă de master în Psihologie Organizațională şi Managementul Resurselor Umane şi absolvent al programului de management public - Young Professional Scheme, Cătălin Câmpeanu este specialist în resurse umane, cu o experiență de peste 20 de ani în dezvoltare personală şi formarea profesională a adulților, trainer autorizat ANC, beneficiind inclusiv de experiența acumulată în cadrul EIPA, European Institute of Public Administration, a ocupat diverse poziții de management în domeniu, incluzând Director adjunct al Institutului National de Administrație, vicepreședinte al Comitetului Sectorial Activități Financiare, Bancare, de Asigurări și membru al boardului EFICERT, European Financial Certification Organization.

 

Dr. ADRIAN T. MITROI, Director al Programului de Master în Finanțe Aplicate MAF și predă Finanțe Comportamentale și Aspiraționale, Investiții și Managementul Portofoliului la Academia de Studii Economice București şi Membru al Consiliului Ştiinţific ISF. A primit primul titlul CFA din România în 2000 și apoi a fost Grader și Standard Setter pentru programul CFA timp de 13 ani. Este președintele fondator al CFA România și inițiatorul indicelui de încredere economică și monetară al CFA România. A coordonat acreditarea Masterului în Management Financiar și Investiții ca primul program românesc dar și din Europa Centrală și de Est recunoscut în University Affiliation Program al CFA Institute. Experiența academică s-a împletit cu cea din cariera financiară, unde a lucrat în investment și banking comercial. A scris numeroase articole dar și două cărți despre Finanțe Comportamentale, Managementul Averii Personale și Administrarea Portofoliilor de Investiții Individuale. Subiectele de cercetare sunt despre Personalitatea Financiară a Investitorului, Analiza factorului uman în decizia investițională, Finanțele cuplului modern.

      Adrian Micu a absolvit Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
În prezent este profesor, conducător de doctorat și decan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați. În calitate de membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare este responsabil cu evaluarea tezelor de doctorat și de abilitare.  Totodată, acesta este reprezentantul României la prestigioasa organizație internațională ”Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge” ( https://www.aciek-academy.com/about-aciek/steering-committee/). A fost Keynote Speaker la Summit of Leaders la Summit of Leaders, organizat de Oxford Academic Union.

De asemenea, este autor și coautor a peste 120 de lucrări de cercetare și manager la o serie de  proiecte de cercetare.

Preț cu TVA
475 RON
Înscrie-te la curs