30.05.2024 - 31.05.2024
Trainer
Simona Fătu
Tip curs
Online
Grup țintă
 • Administratori, membrii în consiliile de supraveghere, directori cu mandat, în general persoane din conducerea executivă - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entităţi reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii
 • Persoane ce dețin poziții de ”middle management” şi care ţintesc ocuparea unor funcţii de administrator/director executiv
 • Persoane cheie din companii incluzând fara a se limita la: persoane de evaluare şi administrare a riscurilor/ managementul riscurilor; control intern/ conformitate; audit intern; directori de investiţii, din cadrul administratorilor de fonduri de pensii private; actuari, etc.
 • Persoane din cadrul instituţiilor de reglementare, supraveghere şi control care, în cursul activitaţii au  nevoie să înţeleaga rolul şi gradul de separare a responsabilitaţilor la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supervizează
Obiectivele cursului

La finalul cursului, participanţii vor dobândi şi dezvolta competenţe cu privire la:

 • Analiza eficacității sistemelor de conducere prevăzute de legislația din România în raport cu complexitatea afacerii și cu structura de acționariat a societății
 • A face diferența dintre categoriile de conducători, membri ai structurilor de conducere și de a înțelege utilitatea și rolul acestora
 • Înțelegerea atribuţiilor şi responsabilităţilor structurilor colective de conducere și ale membrilor lor
 • Înțelegerea proceselor necesare unei funcţionări adecvate şi eficiente a consiliului

Recunoașterea subiectelor care fac obiectul analizei comitetelor consultative de audit, de nominalizare şi de remunerare

Tematica
 • Definirea domeniului guvernanței, scopul și importanța acesteia
 • Categoriile de structuri de conducere colectivă
 • Categoriile de membri participanți în cadrul sistemelor de conducere de tip colectiv
 • Rolul şi responsabilităţile structurilor de conducere din perspectiva reglementărilor din Romania și din perspectiva părţilor interesate
 • Tratamentul acționarilor și perspectiva părţilor interesate
 • Răspunderile membrilor structurilor de conducere şi obligațiile acestora
 • Procedura de desfăşurare a sedinţelor de consiliu și dinamica acestora
 • Evaluarea individuală și adecvarea colectivă a structurilor de conducere
Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Detalii curs

Internetul prezintă o cantitate mare de informație despre domeniul guvernanței. Companiile listate prezintă pe website-urile proprii materiale despre propriile structuri de guvernanță, regulile proprii și raportările financiare și mai nou nefinanciare. Dar care sunt elementele comune respectiv diferențiatoare dintre acestea? Cursul își propune să stabilească granițele domeniului guvernanței și să pună bazele înțelegerii terminologiei specifice guvernanței clarificând, totodată, diferența dintre reglementări și reguli de bună practică. 

Guvernanța este diferită de management. Toate entitățile au nevoie să fie guvernate. Cursul prezintă sub forma unui într-un tablou de board noțiunile fundamentale specifice domeniului guvernanței, structurate astfel încât să răspundă la 4 întrebări esențiale: (1) De ce este nevoie de guvernanță? (2) Cine sunt participanții la actul de guvernare? (3) Ce fac aceștia? Care sunt responsabilitățile lor și (4) Cum se desfășoară actul de guvernare, respectiv care sunt procesele care conduc la luarea deciziilor? Astfel, cursul detaliază aspectele majore specifice domeniului guvernanței incluzând: sistemele de conducere colectivă și categoriile de membri ce pot face parte dintr-un consiliu, rolul și responsabilitățile consiliului versus cele ale managementului, dinamica ședințelor de consiliu și rolul comitetelor consultative.

Programul presupune un număr de 10 ore, ce se vor desfășura pe durata a două zile, respectiv:

 - 30.05.2024 in intervalul orar 09:00 - 14.00

 - 31.05.2024 in intervalul orar 09:00 - 14:00

Nr. de ore
10
Detalii Trainer

Simona Fătu este director executiv și neexecutiv cu peste 15 ani de experiență în structurile de conducere ale unor companii din industria financiară, energetică, resurse minerale și de real estate. În 2021, a deținut funcția de secretar de stat fiind responsabilă de managementul portofoliului de companii la care Ministerul Economiei era acționar. Domeniile sale de expertiză includ fără a se limita la management și guvernanță corporativă, strategie de afaceri, management strategic, finanțele societății și managementul relației cu părțile implicate. În prezent îndeplinește funcția de președinte al Asociației Administratorilor Independenți și este membru în Boardul ecoDa, Brussels- Federația Institutelor directorilor neexecutivi din UE. Simona a obținut o certificare în “Board Practice and Directorship” de la Școala de Afaceri Henley a Universității Reading din Marea Britanie și este lector asociat la Institutul de Studii Financiare și Envisia Boards of Elites în cadrul cărora predă cursuri de guvernanță corporativă. A scris mai multe articole despre rolul și responsabilitățile membrilor din consilii. 

Preț cu TVA
660 RON
Înscrie-te la curs