19.07.2022 - 20.07.2022
Trainer
Simona Fătu
Tip curs
Online
Grup țintă
 • Administratori, membri în consiliile de supraveghere, directori cu mandat, în general persoane din conducerea executivă - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entităţi reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii
 • Persoane care dețin poziții de ”middle management” şi care ţintesc ocuparea unor funcţii de administrator/director executiv
 • Persoane cheie din companii incluzând fără a se limita la: persoane de evaluare şi administrare a riscurilor/ managementul riscurilor; control intern/ conformitate; audit intern; directori de investiţii, din cadrul administratorilor de fonduri de pensii private; actuari, etc.
 • Persoane din cadrul instituţiilor de reglementare, supraveghere şi control care, în cursul activităţii au  nevoie să înţeleagă rolul şi gradul de separare a responsabilităților la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supervizează
Obiectivele cursului

La finalul cursului, participanţii vor dobândi şi dezvolta competenţe cu privire la:

 • Atribuţiile şi responsabilitățile conducerilor executive, neexecutive respectiv de supraveghere
 • Procedurile ce trebuie respectate pentru o funcţionare adecvată şi eficientă a Board-ului
 • Identificarea conflictului de interese şi tranzacțiile cu afiliați şi părți interesate
 • Atribuţiile şi modul de lucru al comitetelor consultative de audit şi de nominalizare şi remunerare
 • Beneficiile unei bune guvernanţe
Tematica
 • Atribuţiile şi responsabilitaţile structurilor de conducere din perspectivă legală, conform reglementărilor din România
 • Rolul structurilor de conducere din perspectiva părţilor interesate
 • Compoziţia Board-ului
 • Funcţiile specializate ale Board-ului (nominalizare/remunerare; audit/managementul riscurilor)
 • Conflictul de Interese şi Tranzacțiile cu părțile afiliate
 • Desfășurarea ședințelor de Board
 • Evaluarea activităţii Board-ului
 • Obligaţii de raportare
Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Costul acestui tip de program poate varia fata de cel afişat pe site, în funcţie de detaliile organizatorice stabilite atât cu lectorul, cât şi intern.

Detalii curs

Cursul va avea loc intre orele 9.30- 12.30.

Trăim într-o perioadă în care cuvântul de ordine este “supra-reglementarea“. Sunt multe directive emise de Uniunea Europeană implementate sau ce urmează fi implementate la nivelul statelor membre şi care, indiferent de conţinutul de bază, includ elemente ce abordează şi aspecte legate de conducerea companiilor ce activează într-o piaţă reglementată sau care, într-un fel sau altul, sunt de interes public (ţin de protecţia investitorilor, deponenţilor, etc). Dacă luăm în considerare faptul că există prevederi detaliate cu privire la conducerea societăților şi în legea fundamentală a societăţilor, legea 31/1990, o să constatăm că, raportat la totalitatea reglementărilor specifice există o mulţime de situaţii în care fie întâlnim interpretări diferite ale aceluiaşi concept, fie sunt stabilite reguli diferite pentru aceeași condiție. Toate acestea susţin necesitatea realizării unui efort de armonizare şi personalizare a politicilor și reglementărilor interne ale societăţii vizate.
Cursul aduce în discuţie tehnici de armonizare a politicilor şi regulamentelor interne ale Societăţii în condiţiile respectării bunelor practici de guvernanţă corporativă elaborate de instituţii precum OECD, IFC, EBRD şi alte organisme similare dar şi în condiţiile respectării cadrului legal din domeniul pieţelor financiare în materie de principii de guvernanţă corporativă aplicabil entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Nr. de ore
8
Detalii Trainer

Simona Fătu este un manager experimentat având o experienţă de peste 13 ani în conducerea executivă şi neexecutivă a unor societăţi mari din domeniul financiar, energetic, extractiv, de producere şi comercializare de produse alimentare.
Aceasta a deţinut pe parcursul mai multor ani, funcţia de președinte al comitetului de audit în cadrul Electrica Distribuţie Transilvania Sud, cea de președinte al comitetului de nominalizare şi remunerare în cadrul Societății Naționale a Sării SA. şi funcţia de ofiţer de conformitate în cadrul grupului financiar Raiffeisen.
Absolventă a Academiei de Studii Economice a predat cursuri de pieţe de capital în cadrul ASE cât şi în cadrul unui program de formare profesională adresat managerilor companiilor listate. 

Preț cu TVA
520 RON
Înscrie-te la curs