30.09.2020 - 30.09.2020
Trainer
Ovidiu Mihai VADEAN
Tip curs
Online
Grup țintă

Cursul se adresează fără a fi limitativ:

1) specialiștilor departamentelor tehnice din cadrul asigurătorilor sau al intermediarilor principali;

2) specialiștilor constatare daune/lichidatorilor de daune interesați în perfecționarea cunoștintelor teoretice/practice cu o vechime între 1-5 ani;

3) personalului antifraudă cu o vechime între 1 - 5 ani;

Obiectivele cursului

Sa ofere cursantilor:

1) cunoștințele necesare pentru înțelegerea fenomenului de fraudă în asigurări;

2) premizele pentru cunoașterea principalelor tipologii de fraudă și identificarea avertizorilor de fraudă;

3) posibilitatea dezvoltării unei culturi a onestității și a comportamentului etic în cadrul organizației;

4) formarea de cunoștinte și abilități în domeniu.

Tematica
 1. Prezentarea scopului si obiectivelor cursului.
 2. Definitia fraudei, a fraudei in asigurari si a factorilot de risc. Se vor prezenta notiunile din punct de vedere juridic cat si al entitatilor reprezentative la nivel european/american. Prezentarea principalelor tipuri si forme de frauda.
 3. Responsabilitate pentru prevenirea fraudelor: guvernanta, conducere, personal antifrauda, alte categorii de personal.
 4. Impactul Legii 129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, asupra activitatilor din asigurari.
 5. Costurile estimate ale fraudelor in asigurari in Europa si SUA, Exemple si comparatii pentru diferite tipuri de asigurari.
 6. Consecintele fraudelor in asigurari din punct de vedere financiar, social, moral.
 7. Tipologii de fraude in asigurari.
 8. Avertizori generali de frauda in asigurari. Avertizori generali comuni pentru asigurari de viata si asigurari generale.Avertizori generali comuni ( pentru asigurari auto si property). Avertizori generali ( pentru asigurari property ). Rafinare Averizori generali – fine tuning. Exemplu de rafinare a unui avertizor de frauda.
 9. Cei 3 T : Team, Technology, Tools. Exemplu de frauda descoperita utilizand instrumente manuale si automate. Concluzii exemplu.
 10. Triunghiul fraudei. Introducere, elemente, folosire. Exemplul 1 – auto -Frauda de incredere. Concluzii. Exemplul 2 – human resources - Frauda de presiune. Concluzii. Exemplul 3 – viata - Frauda de rationalizare. Concluzii.
 11. Actiuni pentru descurajarea fraudei. Fiti duri la aparitia fraudei. Implementati procese eficiente de subscriere si gestionare a cererilor de despagubire. Utilizati tehnologia pentru a optimiza procesele.
 12. Studiu – Cele 4 fete ale fraudei in asigurari.
 13. Workshop – Exercitiu de aplicare a cunostintelor dobandite. Rafinare avertizori generali de frauda.

Cursul contine exemple, studii si workshop.

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare, taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor.

Detalii curs

Frauda în asigurări are un profund impact negativ asupra clienților onești obligați să plăteasca prime de asigurare mai mari, cât și asupra asigurătorilor obligați să aloce resurse materiale și umane suplimentare. Cursul oferă posibilitatea de cunoaștere, înțelegere și însușire a tipologiilor de fraudă și dezvoltă abilitățile necesare pentru identificarea și folosirea avertizorilor de fraudă care apar în activitatea de asigurări.

Cursul va fi organizat online prin intermediul Zoom în intervalul orar: 09.00-17.00.

Nr. de credite
10
Nr. de ore
7
Detalii Trainer

Ovidiu este absolvent al Facultatii de Transporturi, sectia Autovehicule Rutiere si al unui program de Master in cadrul ASE cu specializarea Produse Finaciare in Asigurari, Cu o experienta de peste 23 de ani in asigurari a parcurs pasii carierei de  inspector , sef serviciu, director,  acumuland experienta in domenii precum: daune, antifrauda, sistem de control intern, reasigurari, etc. Ovidiu a fost o perioada indelungata membru in Comitetul Director al BAAR cat si Presedinte al acestei asociatii  si membru  in Comitetul Director al FPVS, activitati ce au contribuit la acumularea unei bogate experiente profesionale.

Preț cu TVA
387 RON
Înscrie-te la curs