22.04.2024 - 22.04.2024
Trainer
Monica Violeta Achim
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul de pregătire se adresează, fără a fi limitativ:
- persoanelor din cadrul entităților raportoare care au responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale în materie (ofițeri de conformitate și persoane desemnate);
- persoanelor care au responsabilități în controlul intern al unei societăți;
- persoanelor care își desfășoară activitatea în compartimentul economic/financiar al unei societăți;
- auditorilor, consultanților sau altor persoane care dețin calități similare (profesionale).

Obiectivele cursului

Principalele obiective de atins la finalul programului
- oferă nivelul de cunoștințe necesare pentru înțelegerea fenomenului de spălare a banilor și finanțarea terorismului, atât din perspectiva culturii de profil cât și a masurilor preventive specifice;
- asigură un nivel corespunzător de conștientizare asupra riscurilor din acest domeniu;
- urmărește intelegerea mecanismelor de derulare si de identificare a fenomenelor de spălare a banilor;
- creează premisele pentru identificarea și analiza adecvată a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțarea terorismului din asigurări precum și respectarea cerințelor de raportare a acestora;
- asigură formarea de competente şi abilități în domeniu.
Agenda evenimentului (cât mai detaliată)/ Topic (As detailed as possible)
De menţionat capitolele şi subcapitolelor pe care programul le include. Important de punctat instrumentele utilizate în prezentarea acelor teme (studii de caz, role playuri, exemple). 
 

Tematica

Capitolul 1  Reguli de bază în spalarea banilor 
1.1 Anonimatul
1.2 Viteza
1.3 Complexitatea
1.4 Secretul
Capitol 2 Etapele spălării banilor
2.1 Plasarea
2.2. Stratificarea
2.3. Integrarea
Capitolul 3. Tehnici în spălarea banilor 
3.1. Utilizarea de destinații offshore (paradisuri fiscale) 
3.2. Companiile scoica (care exista doar pe hartie
3.3. Utilizarea sistemelor informale cu privire la transferul fondurilor 
3.4. Folosirea tranzacțiilor în numerar 
3.5. Spalarea banilor prin intermediul conturilor bancare 
3.6. Spalarea banilor prin intermediul operatiunilor externe 
3.7. False procese 
3.8. Împrumuturi false/împumuturi returnate 
3.9. Spalarea banilor prin intermediul tranzactiilor legate de investitii/ Tranzacții pe piața de capital; 
3.10. Jocuri de noroc (cazinouri, curse de cai). 
3.11. Ocolirea depunerii obligațiilor declarative cu privire la sumele transferate în străinătate 
3.12. Folosirea organizatiilor non-profit
3.13. Specula imobiliară 
3.14. Tranzacții efectuate pe piața operelor de artă, tehnica furnicilor japonez
3.15. Transferarea fracționară a banilor 
3.16. Solicitarea rambursării de TVA pentru operațiuni fictive
3.17. Efectuarea plăților în avans fără ca livrarea produselor/prestarea serviciilor să mai aibă loc 
3.18. Implicarea funcționarilor instituțiilor financiare
3.19. Folosirea liber-profesionistilor
3.20. Supraevaluarea pretului unui bun 
3.21. Tranzactii comerciale false 
3.22. Polițele de asigurare
3.23. Achizitionarea obiectelor de luc
Cap 4. Studii de caz și tipologii spalarea banilor
 

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și certificatul de participare.

Detalii curs

Cursul urmărește să aducă în atenția participanților, pe de-o parte, înțelegerea regulilor de bază în spălarea banilor și a modului de derulare a spălării banilor și, pe de altă parte, înțelegerea schemelor generale și a tehnicilor prin care se derulează spălarea banilor. Scopul final al cursului constă în dezvoltarea abilităților și competențelor necesare pentru înțelegerea mecanismelor generale prin care se derulează infracțiunile de spălare de bani, cu scopul de a veni în ajutorul persoanelor responsabile pe linia CSB/FT de a identifica tranzacțiile suspecte în relația cu clienții acestora.
Cursul este structurat sub forma unei pregătiri specializate, care poate fi făcută de toate persoanele care au legătură directă sau tangențială cu acest domeniu, în special din perspectiva activității desfășurate în cadrul entităților raportoare.

Programul va avea urmatorul orar: 22 aprilie 2024 – 6 ore  intrevalul orar 09.00-15.00 

Nr. de ore
6
Detalii Trainer

Monica Violeta Achim este profesor universitar doctor habilitat (prof. univ.dr. habil) la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Cluj-Napoca, România. A obținut doctoratul în domeniul contabilității în 2004. Din anul 2017, este conducător de doctorat în domeniul finanțelor în cadrul aceleiași instituții. Printre preocupările sale de cercetare, se regăsesc criminalitatea economică și financiară (corupția, economia subterană, evaziunea fiscală, spălarea banilor, fraude etc.), diagnosticul și analiza financiară a entității, analiza financiară în bănci, guvernanța corporativă,  performanțele în afaceri, gestiunea financiară și finanțele publice. În februarie 2020, a obținut Premiul pentru excelență în cercetarea științifică la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Cluj-Napoca, România. Este membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) în mandatul 2020-2024.
În mediul de afaceri, dna Monica Violeta Achim este expert contabil- membru al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați (CECCAR), consultant fiscal- membru al Camerei Consultanților Fiscal (CCF), expert judiciar- membru al Grupului Experților Judiciari (GEJ), fiind angajată în numeroase activități de consultanță și expertiză contabilă și fiscală, inclusiv în cadrul dosarelor aparținând instanțelor judecătorești.
Cu peste 22 de ani de experiență în domeniul academic și de afaceri, a publicat 130 de articole de specialitate, 24 de cărți și a efectuat numeroase lucrări de expertiză contabilă/judiciară/fiscală. Cea mai recentă lucrare de cercetare a sa este cartea Criminalitate economică și financiară. Corupția, economia subterană și spălarea banilor publicată la editura Economica București (2019) (lb. română) și la editura internațională Springer (2020) (lb. engleză).

Preț cu TVA
560 RON
Înscrie-te la curs