16.07.2024 - 19.07.2024
Trainer
Dana-Maria Boldeanu
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează persoanelor care nu au experienta in utilizarea instrumentelor pachetului Office 2016.

Obiectivele cursului

Programul oferă posibilitatea cursanţilor de a dobândi aptitudini de procesare a textelor, modelarea problemelor economico-financiare prin calcul tabelar, interogarea şi sortarea bazelor de date, sintetizarea informaţiei prin tabele pivot, de prezentare a acestora în formă grafică, pe baza unor studii de caz adaptate domeniului financiar utilizând pachetul Microsoft Office 2016.

Tematica

Modulul 1: Facilităţi generale specifice procesorului de texte Microsoft WORD

Detaliere

- tehnoredactarea documentelor Word;

- inserarea obiectelor grafice;

- tabele Word;

- fuzionarea documentelor (Mail merge);

- Studiu de caz final modul.


Modulul 2: Calcul tabelar utilizând funcții predefinite Microsoft EXCEL

Detaliere

- Formatarea caracterelor;

- Funcții matematice și statistice (SUM, SUMIF, COUNT, COUNTIF, AVERAGE, AVERAGEIF, etc);

- Functii logice și de consultare (IF, AND, OR, VLOOKUP, etc);

- Funcţii de tip data calendaristică și de tip text (TODAY(), MONTH(), YEAR(), LEN, LEFT, RIGHT, etc);

- Studiu de caz final modul.

Modulul 3: Analiza multidimensională a bazelor de date EXCEL și reprezentări grafice

Detaliere

- Sortarea bazelor de date;

- Filtre automate de afişare a datelor;

- Sintetizarea datelor prin tabela pivot;

- Reprezentări grafice;

- Studiu de caz final modul.

Modulul 4: Prezentări de afaceri utilizând aplicația POWERPOINT

Detaliere

- Crearea unei prezentări grafice pe o temă predefinită;

- Definirea personalizată a diapozitivelor de tip text, tabel, imagine, grafic, etc.

- Efecte de tranziție si animație;

- Gestiunea prezentărilor multiple

- Studiu de caz final modul

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Detalii curs

Programul are ca scop însuşirea conceptelor şi tehnicilor de initiere privind utilizarea practică a pachetului Microsoft Office 2016, favorizând utilizatorii finali din domeniul financiar să opereze cu instrumente de procesare a textelor, calcul tabelar, lucrul cu baze de date și prezentări grafice.

Programul se va desfaşura pe parcursul a 4 zile in p;erioada :

- 16.07.2024 in intervalul ora 09.00-12.00 

- 17.07.2024 in intervalul ora 09.00-12.00 

- 18.07.2024 in intervalul ora 09.00-12.00 

- 19.07.2024 in intervalul ora 09.00-12.00

Nr. de ore
12
Detalii Trainer

Dana-Maria Boldeanu este Conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 15 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatică decizională, Instrumente software pentru proiect de marketing, Instrumente pentru gestiunea proiectelor în industria serviciilor pentru afaceri. Deţine calificări în domeniu Microsoft Office - Microsoft Office Specialist (2016) prin Learning Solution Training în Romania, precum şi în domeniul managementului serviciilor ITIL® Foundation Certificate (2016) prin Axelos Global Best Practice. Doctor în contabilitate din anul 2009 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Sistem informatic pentru analiza performanțelor economico – financiare la nivel microeconomic”. În perioada 2010-2012 a urmat cursurile programului de masterat organizat de facultatea de Relaţii Economice Internaţionale „Comunicare în Limba Engleză pentru Predare şi Cercetare Economică (EDU-RES)”. Din 2009 este membru în comitetul de organizare al conferinţei inernaţionale Accounting and Management Information Systems (AMIS), iar începând cu 2014 este membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale IBIMA.

În perioada 2007-2009 trainer ECDL la Institutul Naţional de Administraţie pe modulele: Modulul 1 şi 2 (Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei), Modulul 4 şi 5 (Excel, Access). Din 2002 a fost implicată în numeroase contracte naţionale de cercetare obţinute pe bază de competiţie finanţate prin CNCSIS, precum şi în proiecte finanţate din fonduri europene. Din 2009 este director al asociaţiei non-profit Centre for Advanced Services on Electronic Services (E-CAESAR) şi a fost implicată în dezvoltarea asociaţiei, atragerea de parteneriate şi proiecte naţionale şi internaţionale, în care a participat ca membru de proiect sau ca team-leader.

Preț cu TVA
900 RON
Înscrie-te la curs