02 Septembrie 2020

Program online
Consultanți de investiții

Formare Profesională Continuă - 2021

ISF anunţă organizarea de cursuri online pentru consultanții de investiții ce activează în piața de capital în scopul conformării la cerințele de formare profesională continuă aferente anului 2021 în conformitate cu cerințele legislației în vigoare și ale Ghidului cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor - ESMA.

 

Situația la nivel global, precum și perioada de restricții cu privire la distanțarea socială impuse prin reglementările autorităților naționale/internaționale au determinat o evoluție fulminantă a interesului participanților pentru acest tip de program oferit de ISF pentru consultanții de investiții în sistem e-learning / online.

Program formare profesională continuă - Consultanți de investiții – 2021 este organizat lunar în mediul online, și fiind alcătuit din 10 module  cu tematici de interes:

  • Modul I: Evaluarea şi clasificarea clienţilor conform cerinţelor MiFID II 1,5 ore de formare profesională continuă
  • Modul II: Cerinţe de protecţie a investitorilor conform MiFID şi PRIIP’s 1,5 ore de formare profesională continuă
  • Modul III: Instrumentele financiare vizate de MIFID II - 1,5 ore de formare profesională continuă
  • Modul IV: Clasificarea clienților și protecția investitorilor -1,5 ore de formare profesională continuă
  • Modul V: MIFID II - din perspectiva funcţiei de conformitate - 1,5 ore de formare profesională continuă
  • Modul VI:  Executarea și raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente - 1,5 ore de formare profesională continuă
  • Modul VII: Evaluarea gradului de adecvare a serviciului și a oportunității instrumentului financiar - 1,5 ore de formare profesională continuă
  • Modul VIII: Protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților - 1,5 ore de formare profesională continuă
  • Modul IX: Managementul Riscului - 1,5 ore de formare profesională continuă
  • Modul X: Informații privilegiate și Abuzul pe piață - 1,5 ore de formare profesională continuă

Vă invităm să accesați site-ul ISF și să aplicați prin înscriere la program, având în vedere atât tematica de interes propusă, cât și necesitatea conformării la  cerințele de formare profesională continuă aferente anului 2021.

Mai multe detalii privind acest tip de program puteți solicita la adresa de e-mail  training@isf.ro.

 

Consultant de investitii