21.09.2023 - 22.09.2023
Trainer
Ovidiu Mihai VADEAN
Tip curs
Online
Grup țintă

Cursul se adresează fără a fi limitativ:     

  • specialiştilor cu atribuţii de constatare daune, avizaţi de către A.S.F., în cadrul procesului de formare  profesională continuă;
  • lichidatorilor interesaţi în perfecţionarea cunoştinţelor teoretice/practice;                                                                                     
  • personalului antifraudă;
  • specialiştilor departamentelor tehnice  din cadrul asigurătorilor sau al intermediarilor principali; 
  • oricărei persoane interesate de dobândirea informaţiilor aferente programului educaţional;
Obiectivele cursului

Să ofere cursanţilor:   

  • noi cunoştinţe teoretice şi practice privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, altele decât cele cu care erau obişnuiţi specialişti de daune să lucreze în mod uzual, cum ar fi: rezerve tehnice, calcul de tarif,  riscuri operaţionale gestionate prin Sistemul de Control Intern, rata daunei, contracte de reasigurare;
  • informaţii despre modul în care se calculează rezervele tehnice, tarifele de prima şi cedarea în reasigurare;
  • adaugarea de cunoştinţe şi abilităţi noi în domeniul prezentat;
  • posibilitatea dezvoltării unei culturi a onestităţii şi a comportamentului etic în cadrul organizaţiei;
Tematica

1.Expunerea scopului cursului
         2.Prezentarea teoretică a noţiunilor ce vor face obiectul cursului
         3.Istoric asigurări/Istoric R.C.A.
         4.Clasificare asigurări răspundere şi diferenţe între ele
         5.Istoric legislaţie R.C.A. în România şi evoluţie limite de despăgubire

      6.Tipurile de rezerve tehnice constituite pentru activitatea de asigurări generale/R.C.A.  şi modul de calcul al acestora
          6.1.Rezerva de prime
          6.2.Rezerva de daune avizate
          6.3.Rezerva de daune neavizate
          6.4.Rezerva pentru riscuri neexpirate
          6.5.Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri
          6.6.Rezerva de catastrofă
          6.7.Exemple de calcul pentru fiecare tip de rezerve tehnice ce se constituie pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

      7.Modalitate calcul tarife de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

         7.1.Analiza calității datelor: Extragerea, transformarea și încărcarea datelor; Reconcilierea datelor, Curățarea și validarea datelor; Ajustarea daunelor; Concluzii;

         7.2.Analiza statistică

         7.3.Determinarea factorilor de încărcare: Factorul pentru daune mari; Factorul I.B.N.R.; Factorul pentru inflația daunelor; Marja de siguranță; Factorul Bonus-Malus; Factorul pentru cheltuieli;                       Marja de profit;

         7.4.Prima bruta de referință;

      8. Sistemul Bonus – Malus

      9.Valabilitatea teritorială a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto și a celei de Carte Verde

     10.Riscurile acoperite și neacoperite de polița obligatorie de răspundere civilă auto

        10.1.Riscuri acoperite. Interpretare. Exemple

        10.2.Riscuri neacoperite. Interpretare. Exemple

     11.Sistemul de control intern și riscurile asociate asigurării obligatorii de răspundere civilă auto

        11.1.Consideratii generale privind sistemul de control intern

        11.2.Riscuri identificate în cadrul departamentelor de daune

        11.3.Exemple

     12.Protecția asigurătorului R.C.A. prin programe de reasigurare

        12.1.Considerații generale privind contractele de reasigurare

        12.2.Contractul de reasigurare Cotă Parte – MTPL QS

        12.3.Contractul de reasigurare Excedent de Dauna  - MTPL XL

        12.4.Exemple de calcul pentru fiecare tip de contract

    13.Rata daunei agregată la nivel de companie, sucursală, clasă de asigurare, produs

        13.1.Considerații generale

        13.2.Formula de calcul a ratei daunei și explicitarea termenilor

          13.3.Exemple de calcul

     14.Frauda în asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

        14.1.Considerații generale privind frauda

        14.2.Frauda la subscriere. Exemplificare

        14.3.Frauda la vânzare. Exemplificare

        14.4.Frauda la daune. Exemplificare

    15.Avertizori pentru identificarea fraudelor folosiți în piața R.C.A. din România

     15.1.Considerații generale privind avertizorii de fraudă

     15.2.Prezentarea categoriilor de avertizori  pentru R.C.A. care se referă la: perioadă de timp; auto păgubit/asigurat; păgubit/asigurat/martori; nivel despăgubire; documente prezentate; etc.

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare, taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor.

Detalii curs

Specialiştii de daune cât şi celelalte categorii de angajaţi au obligaţia profesională faţă de angajator cât şi morală faţă de ei înşişi de a se perfecţiona continuu şi de a adăuga noi cunoştinţe celor deja dobândite astfel încât să livreze plusvaloare în activitatea pe care o desfăşoară.

Prin modul în care îşi folosesc cunoştinţele acumulate şi acţionează sau nu acţionează, devin responsabili de contribuţia pe care o aduc sau de vulnerabilitatea pe care o introduc în organizaţia în care activează.

Cursul va fi organizat online prin intermediul Zoom (prin două sesiuni de curs) în datele: 

- 17.08.2023 - Sesiunea I, în intervalul orar: 09.00-17.00 

- 18.08.2023 - Sesiunea II în intervalul orar: 09.00-17.00.

Nr. de credite
20
Nr. de ore
15
Detalii Trainer

Ovidiu Vadean este absolvent al Facultatii de Transporturi, sectia Autovehicule Rutiere si al unui program de Master in cadrul ASE cu specializarea Produse Finaciare in Asigurari, Cu o experienta de peste 23 de ani in asigurari a parcurs pasii carierei de  inspector , sef serviciu, director,  acumuland experienta in domenii precum: daune, antifrauda, sistem de control intern, reasigurari, etc. Ovidiu a fost o perioada indelungata membru in Comitetul Director al BAAR cat si Presedinte al acestei asociatii  si membru  in Comitetul Director al FPVS, activitati ce au contribuit la acumularea unei bogate experiente profesionale.

Preț cu TVA
1010 RON
Înscrie-te la curs