21.06.2024 - 21.06.2024
Trainer
Simona Fătu
Tip curs
Online
Grup țintă
 • Administratori, membrii în consiliile de supraveghere, directori cu mandat, în general persoane din conducerea executivă - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entităţi reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii
 • Persoane ce dețin poziții de middle management şi care ţintesc ocuparea unor funcţii de administrator/director executiv
 • Persoane cheie din companii incluzând fara a se limita la: persoane de evaluare şi administrare a riscurilor/ managementul riscurilor; control intern/ conformitate; audit intern; directori de investiţii, din cadrul administratorilor de fonduri de pensii private; actuari, etc.
 • Persoane din cadrul instituţiilor de reglementare, supraveghere şi control care, în cursul activitaţii au  nevoie să înţeleaga rolul şi gradul de separare a responsabilitaţilor la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supervizează.
Obiectivele cursului

La finalul cursului, participanţii vor dobândi şi dezvolta competenţe cu privire la:

 • înțelegerea importanței supravegherii conducerii executive;
 • înțelegerea rolului și a responsabilităților specifice fiecărei structuri de guvernanță (consiliu de administrație sau de supraveghere), de conducere executivă (directori/ directorat),) respectiv organ consultativ (comitet de audit) sau instituție externă (auditor financiar statutar) implicate în procesul de raportare financiară;
 • a face distincția dintre organizarea procesului versus supravegherea acestuia;
 • a face distincția între apetitul de risc și toleranța la risc;
 • a face distincția între riscurile strategice, de management și operaționale;
 • înțelegerea modului în care funcționează elementele unui sistem integrat de management al riscului;
 • înțelegerea proceselor de control intern;
 • a face distincția între rolul și responsabilitățile auditului intern versus cele ale organelor de control intern;
 • a face distincția între rolul și responsabilitățile comitetului de audit și auditului intern în domeniul guvernanței riscurilor și în domeniul stabilirii sistemului de control intern.
 • a face distincția între instrumentele de supraveghere și măsuri asigurătorii;
Tematica
 • Supravegherea financiară. Auditul statutar. Rolul și activitățile comitetului consultativ de audit în domeniul raportării situațiilor financiare anuale
 • Managementul riscului versus guvernanța riscului
 • Apetitul la risc și toleranța la risc
 • Riscurile afaceri
 • Componentele unui sistem de management al riscului (ERM) eficace
 • Răspunsul la risc; Registrul riscurilor
 • Sistemul de control intern
 • Auditul intern
 • Rolul și activitățile comitetului consultativ de audit
 • Acționarea în răspundere
Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Detalii curs

Rolul și responsabilitățile membrilor consiliului sunt diferite de cele ale managementului executiv. Cursul prezintă rolul și responsabilitățile consiliului din domeniul supravegherii activității conducerii executive și asigurării conformării cu legea. Sunt descrise în detaliu noțiunile specifice domeniului precum și activitățile menite să asigure îndeplinirea atribuțiilor din domeniul supravegherii financiare, supravegherii procesului de raportare financiară și nefinanciară, guvernanța riscului, apetitul și toleranța la risc precum și sistemele de management al riscului. Supravegherea sistemului de control intern, rolul auditului intern şi al comitetului consultativ de audit sunt teme și funcții despre care se vorbește pe larg în cuprinsul acestui curs. Tot aici se prezintă distincția dintre instrumentele de supraveghere și procesele de asigurare.

Nr. de ore
5
Detalii Trainer

Simona Fătu este director executiv și neexecutiv cu peste 15 ani de experiență în structurile de conducere ale unor companii din industria financiară, energetică, resurse minerale și de real estate. În 2021, a deținut funcția de secretar de stat fiind responsabilă de managementul portofoliului de companii la care Ministerul Economiei era acționar. Domeniile sale de expertiză includ fără a se limita la management și guvernanță corporativă, strategie de afaceri, management strategic, finanțele societății și managementul relației cu părțile implicate. În prezent îndeplinește funcția de președinte al Asociației Administratorilor Independenți și este membru în Boardul ecoDa, Brussels- Federația Institutelor directorilor neexecutivi din UE. Simona a obținut o certificare în “Board Practice and Directorship” de la Școala de Afaceri Henley a Universității Reading din Marea Britanie și este lector asociat la Institutul de Studii Financiare și Envisia Boards of Elites în cadrul cărora predă cursuri de guvernanță corporativă. A scris mai multe articole despre rolul și responsabilitățile membrilor din consilii. 

Preț cu TVA
400 RON
Înscrie-te la curs