17.06.2024 - 18.06.2024
Trainer
Violeta Ciurel
Tip curs
Sală
Grup țintă

Cursul este util celor care lucrează în domeniul supravegherii și controlului companiilor din piața romaneasca a asigurarilor, personalului de specialitate din companii de asigurari, reasigurări și intermediari în asigurări și reasigurări din departamentele de vanzări, conformitate, juridic și altele, dupa caz. 
Pentru succesul sau, este necesar ca participanții să aibă cunostințe de limba engleză. 
Grupele de participanți: Max 15 persoane.

Obiectivele cursului

- familiarizarea participanților cu legislația generală aplicabilă și în asigurări, precum și cu cea  specifică asigurarilor, modul de prevenire a încalcării legislației și respectiv a aplicării sancțiunilor;
- definirea, tipurile și aplicarea sancțiunilor, organizarea și procesul de aplicare a sancțiunilor, practicile internaționale relevante în domeniu ca “best practices”.
- abordarea se referă la companiile de asigurare, intermediarii în asigurări și parțile afiliate

Tematica

1.Definiții și principii privind sancțiunile
2.Tipuri de sancțiuni
3.Condiții pentru aplicarea sancțiunilor
4.Cadrul juridic al sancțiunilor în legislația europeană și internațională; elemente de extrateritorialitate
 •Legislația europeană și a unor state europene; specificitați naționale privind transpunerea directivelor europene
 •Legislația americană - extrateritorialitatea
 •Legislații ale altor țări: Franta, Germania, Marea Britanie și altele
 •Coduri de conduită la nivel de industrie și companii/grupuri 
5.Sancțiuni generale aplicabile și domeniului asigurărilor:
 •Know your customer (KYC)
 •Sancțiuni internaționale pentru situații specifice (embargo, razboi etc)
 •Protecția consumatorului
 •Protecția datelor
 •Prevenirea spalării banilor și finanțarea terorismului
 •Reglementări privind foloase necuvenite, anti-corupție, fraudă, furt– politici și legislații în diferite țări cu impact global/internațional
 •Comportament de piață
 •Legislația privind competiția și schimbul de informații 
6.Sancțiuni specifice domeniului financiar în general și al asigurărilor în particular
 •Solvency II
 •Sancțiuni ce derivă din aplicarea legislației pentru distribuția asigurărilor și a altor produse financiare prin asigurări (PRIIP, Mortgage Credit Directive)
 •Sancțiuni privind modul de soluționare a solicitărilor de dauna și întârzierea în plata lor fară cauza justificată
7.Raspunderea managementului executiv și non-executiv pentru respectarea legislației și normelor interne
8.Funcțiile de control la nivel de companie/grup; rol în prevenire, training, evaluare, screening, investigație, raportare și propunere măsuri
9.Avertizorul de integritate
10.Conformitatea în companiile cu activitate de asigurare (asiguratori, intermediari, parți afiliate); riscuri de conformitate și implicații pentru companiile din domeniul asigurărilor
11.Metode de prevenire a situațiilor ce genereaza aplicarea sancțiunilor (la nivel de companie și prin implicarea autoritaților în drept)
12.Concluzii 

Investiție

Investiția necesară pentru acest curs include: materiale de curs, pauze de cafea şi certificat de participare. 

Detalii curs

Cursul abordează un subiect de mare actualitate la nivel global, regional și local. În condițiile creșterii criminalității globale, a complexității și diversității noilor reglementări din ce în ce mai stricte, a interacțiunii dintre țări și companii intr-o lume globalizată, este necesar ca acestea să fie ințelese, administrate, controlate, să se cunoască modul de aplicare a acestor reglementări și consecințele nerespectării lor. 
Tematica acopera mai multe aspecte: de la cele generale aplicabile si domeniului asigurarilor, la cele specifice acestuia.
 

Cursul se va desfășura în urmatarea perioada

- 17 iunie 2024, in intervalul orar 09:00-17.00

- 18 iunie 2024, in intervalul orar 09.00-17.00

 

Nr. de ore
16
Detalii Trainer

Are o îndelungată şi bogată experienţă academică şi de business. Are peste 25 de ani de experienţă în poziţii executive de top în domeniul asigurărilor în diferite ţări din Europa şi din alte continente; a lucrat pentru două grupuri financiare globale – NN/ING (14 ani) şi AXA (peste 10 ani) în domeniul asigurărilor ca CEO în diverse companii din Europa şi de asemenea, în roluri de CEO regional pentru grupuri de ţări din Europa. A avut responsabilităţi importante la nivel global şi regional în ţări din America, Europa şi Asia. A fost Preşedinte a Comitetului de Directori pentru multe companii de asigurări şi pensii în ţări din Europa, în organizaţii profesionale din SUA şi Europa, ca reprezentantă a grupurilor multinaţionale pentru care a lucrat în România, Olanda, Portugalia, Franţa şi Spania. Violeta a absolvit Facultatea de Comerţ din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a obţinut titlul de doctor în economie (1992); a urmat diverse programe de dezvoltare managerială şi de leadership la Harvard Business School SUA (Program for Management Development, 1994), formare post-universitară la Reading University (1993), Durham Business School (1997) în Marea Britanie, IMD (2014 şi 2017) , programe de training de leadership la ING Business School şi AXA Academy. A obţinut calificarea profesională de la LIMRA Europe unde a obţinut LIMRA Leadership International Fellowship în 2001.

Locatie
Sediul ISF
Preț cu TVA
3000 RON
Înscrie-te la curs