20 Octombrie 2021

Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu din Arad” vă invită în data de 9 noiembrie 2021, ora 16:00 la Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF – Laboratorul Academic. Seminarul cuprinde prezentări interactive pe subiectul carierei și prezentări de studii de caz, aspecte tehnice și practice din domeniul asigurărilor, pieței de capital, pensii.


Invitați speciali la sesiunea din 9 noiembrie:

Prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ, Director executiv al ISF și profesor universitar doctor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, susține cursuri la disciplinele Analiză economico-financiară și Diagnosticul financiar al firmei și este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. Are o experiență bogată în managementul universitar, ocupând funcția de Prodecan al Facultății (2008 – 2012), responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității învățământului, precum și pe cea de Decan, în perioada 2012 – 2016. A fost Vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Facultăților de Economie din România (2012-2016). Este membru al mai multor asociații profesionale din domeniul economic, respectiv: expert evaluator ANEVAR, fiind Secretar General al asociației în perioada 2016-2017; expert contabil, membru CECCAR; consultant fiscal, membru CCFR. Din anul 2014 este Vicepreședinte al Societății Române de Analiză Economico - Financiară (SRAEF). Din anul 2017 este membru al Comisiei CNATDCU ”Științe Economice și Administrarea Afacerilor”, iar din anul 2018 membru al Comisiei de experți permanenți ARACIS, contribuind la evaluarea externă a numeroase programe de studii de licență și masterat din domeniul economic. Are o vastă experiență în activitatea de cercetare științifică concretizată în publicarea a 7 cărți și manuale universitare, peste 60 articole în reviste de specialitate, dintre care 12 articole în reviste indexate Web of Science cu AIS nenul, participarea la conferințe naționale și internaționale, participarea la contracte de cercetare științifică ca director de grant sau membru în echipa de cercetare. Este recenzor pentru mai multe reviste indexate Web of Science și membru în comitetul de redacţie pentru mai multe reviste indexate în Baze de Date Internaționale. Direcțiile principale de cercetare sunt: performanțele financiare și riscurile întreprinderilor; analize economico-financiare sectoriale; modele de cercetare a comportamentului întreprinderilor.

Conf. univ. dr. Laura Elly NAGHI, doctor în domeniul Finanţe - Asigurări cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul formării profesionale a adulţilor. A finalizat studii post-doctorale în cadrul ASE Bucureşti în domeniul asigurărilor. Are mai multe cărţi publicate în domeniul financiar, articole BDI şi participări la conferinţe internaţionale în mod frecvent. Trainer autorizat ANC, cu certificări internaţionale, a participat la  elaborarea de manuale de formare profesională specifice pieţelor financiare nebancare. Susţine prezentări în cadrul evenimentelor organizate în piaţa financiară, inclusiv proiecte de educaţie financiară în rândul elevilor (gimnaziu, liceu) si profesori preuniversitari.

Răzvan Alexandru POPP, 38 de ani, economist, ocupa funcția de Șef Serviciu al Serviciului Transparență și Raportări Emitenți, Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, structura care asigură supravegherea obligațiilor de raportare a emitenților și respectarea drepturilor acționarilor. A absolvit cursurile Facultății de Cibernetica, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București, specializarea Cibernetică Economică. Din anul 2006 lucrează în cadrul Autorității cu atribuții de supraveghere, autorizare și reglementare a pieței de capital (Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară). Cu experiență în piața de capital de aproape 15 ani, și-a desfășurat activitatea, în principal, în zona de supraveghere a emitenților (societăților admise la tranzacționare). Debutul în cadrul autorității a fost structura de supraveghere electronică a tranzacțiilor, pe funcția de referent de specialitate, respectiv specialist. Ulterior a ocupat pe rând funcția de Șef Serviciu în cadrul structurii care asigura supravegherea obligațiilor de raportare a emitenților și respectarea drepturilor acționarilor (Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți), Consilier în cadrul cabinetului Președintelui C.N.V.M., Consilier în cadrul Cabinetului Vicepreședintelui A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Director al Direcției Contestații și Protecția Investitorilor.