30.05.2024 - 31.05.2024
Trainer
SIMONA ANDREEA APOSTU
Tip curs
Online
Grup țintă

Directori, analiști financiari sau auditori din companiile de asigurări, fonduri de pensii private, analiști din companii private de orice dimensiune.

Obiectivele cursului

La finalul programului, participanţii vor avea competenţele de a: 
- Realiza studii/analize privind mediul de afaceri 
- Asista pentru pregatirea și desfașurarea negocierilor în afacerile internaţionale
- Oferi asistență specializată pentru fundamenatrea și implementarea deciziilor aferente dimensiunii financiare a afacerilor internaționale
- Poată lua decizii și să utilizeze modele decizionale

Tematica

1.Curs introductiv:
- obiectivele disciplinei
- surse bibliografice
- înregistrarea, sistematizarea și prezentarea datelor statistice 
2.Testarea ipotezelor statistice. Concepte, etape, calcul și interpretare. Testarea mediei și dispersiei pentru eșantioane de volum mare și mic. 
3.Analiza legăturilor dintre variabile
- Metoda regresiei
- Metoda corelației
- Metode neparametrice de masurare a intensităţii legăturii 
4.Elemente de modele decizionale
- arbori de decizie
- Analiza Cluster
- Regresia logistică
- Reguli de asociere
- Predictie pe baza de serii de timp
 

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Detalii curs

Cursul Statistică/ Modelare/Actuariat vizează cunoaşterea locului şi rolului Statisticii în studiul fenomenelor şi proceselor economice la nivel micro şi macro economic 
Acest curs oferă instrumentele şi tehnicile necesare pentru a analiza indicatorii specifici economiei, fundamentându-se strategiile de menţinere şi dezvoltare.
Obiectivul programului este de a aplica cunoștințele teoretice în cadrul unor analize empirice, dezvoltând competențele specialiștilor din diverse domenii. Un alt obiectiv este furnizarea de cunoaştere a tehnologiilor suport pentru luarea deciziilor pentru o implementare eficientă în organizații. 

Programul va avea urmatorul orar: 30 mai 2024 – 6 ore  intrevalul orar 09.00-15.00 si 31 mai 2024 – 6 ore  intervalul orar 09.00-15.00 

Nr. de ore
12
Detalii Trainer

Simona Andreea APOSTU este lector universitar doctor la Departamentul de Statistică și Econometrie, Universitatea de Studii Economice București, România și Cercetător Stiințific la Institutul de Economie Națională în cadrul Academiei Române. Este membră a comitetului editorial al Revistei de Statistică Socială și Economică (JSES), membru al comitetului științific al Conferinței Internaționale de Statistică Aplicată (ICAS) și membru coordonator al Young Statisticians Europe (YSE) – Grupul din România. Ea este, de asemenea, în comitetul de revizuire editorială pentru: Journal of Social and Economic Statistics, International Journal of Sustainable Economies Management, International Journal of Sustainable Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility, Journal of Circular Economy and Waste Management. Activitatea sa de cercetare include revizuirea și publicarea de articole științifice în reviste indexate internațional, participarea la conferințe internaționale și colaborarea în proiecte de cercetare. Domeniile de interes sunt reprezentate de metodele statistice și econometrice aplicate pentru evaluarea problemelor precum: migrație, macroeconomie, serii de timp, dezechilibre pe piața muncii, sănătate, economia circulară, energie regenerabilă, piețe financiare.

Preț cu TVA
900 RON
Înscrie-te la curs