20.09.2023 - 21.09.2023
Trainer
Ioan-Laurențiu Lazăr
Vasile Alecu
Robert Tănase
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul de pregătire profesională continuă este de nivel avansat, adresându-se tuturor specialiștilor în constatarea și dimensionarea daunelor auto (specilaliști constatare daune/specialiști lichidare daune). Programul de pregătire asigură dezvoltarea cunoștinșelor și de abilităților necesare în desfășurarea, la standardele de calitate așteptate, activității profesionale, fiind deopotrivă util atât specialiștilor care activează în piața de profil, cât și specialiștilor din unitațile reparatoare sau experților tehnici independenți.
Soluțiile din aplicația Audatex prezentate în cadrul programului de pregătire profesională continuă sunt parte a unui proces complet de constatare și evaluare a daunelor auto ce poate fi configurat în funcție de specificul și necesitatea utilizatorilor.

Obiectivele cursului

În urma parcurgerii acestui program de pregătire, specialiștii care utilizează aplicațiile Audatex, își dezvoltă cunoștințele și abilitățile privind procesul de soluționare a daunelor, a modului de verificare antifraudă, îmbunătățesc timpul de procesare a dosarului de daună și cresc eficiența în procesele de lucru prin utilizarea Inteligenței Artificiale, participă activ la gradul de retenție a clientului prin implicarea acestuia în procesul de constatare și dimensionare a daunei, crește acuratețea estimării costurilor de reparație. 
Totodată, prin participarea la acest program de pregătire, cursantul poate determina valoarea reziduală a autovehiculului și deprinde cunostințe în legătură cu evaluarea și valorificarea epavelor în cazul daunelor totale.

Tematica

1. Soluții pentru interogarea istoricului de daune auto în România și la nivel internațional 
     - prezentare soluții Audatex
       trainer: Vasile Alecu

•    Prezentare soluții Audatex pentru interogare istoric daune în România și la nivel internațional;

2.  Evaluarea și constatarea daunelor auto asistată de Inteligență Artificială în sistemul Audatex
       trainer: Laurențiu Lazăr

•    Prezentarea sistemului Audatex, cu accent pe sursa datelor generate în vederea interpretării corecte a calculației obținute;
•    Vopsitoria autoturismelor, autovehiculelor de teren și a autoutilitarelor în sistemul de vopsitorie AZT;
•    Tehnologii, metode de vopsitorie și reparație;
•    Operațiuni specifice atelierului de tinichigerie;
•    Operațiuni specifice atelierului de vopsitorie;
•    Metode de calcul pentru stabilirea obiectivă a timpilor de reparație;
•    Calculul costurilor de vopsitorie pentru autovehiculele comerciale cu masa maximă autorizată >7.5t;
•    Efectuarea calculației în format Audatex pentru remorci, semiremorci, autobuze/autocare și alte tipuri de vehicule ce nu se regăsesc în baza de date Audatex;
•    Autovehiculul electric
- tipuri de autovehicule electrice;
- componentele sistemului de propulsie;
- măsuri speciale și operațiuni specifice necesare în cadrul reparației precum și normarea acestora în calculația Audatex;
•    Sistemele ADAS-diagnosticare, calibrare și normare;
•    Identificarea și decodarea corectă a opțiunilor autovehiculului;
•    Stabilirea valorii de piața a autovehiculului;
•    Folosirea inteligenței artificiale în constatarea și evaluarea daunei;
•    Normarea corectă și transpunerea în Audatex a operațiilor în scopul obținerii unei estimări corespunzătoare;
•    Qapter-utilizarea funcționalitatilor în aplicația de captură a daunelor;
•    Efectuarea calculației cu prețuri alternative;
•    Comparația și verificarea automată a două sau mai multe calculații;
•    Comunicarea între parteneri prin aplicația Audatex;

3.  Stabilirea valorii reziduale și valorificarea epavelor în cazul daunelor totale 
trainer: Robert Tănase

•    Stabilirea valorilor reziduale în cazul vehiculelor avariate/ daune totale;
•    Determinarea valorii epavei prin platforma de licitație AUTOonline;        
•    Valorificarea epavelor în baza ofertelor ferme de cumparare;

4. Studii de caz și exerciții practice pentru aplicarea cunostințelor dobândite în aplicația Audatex:
    Cursanti vor participa la instrumentarea a 2 cazuri ce vor cuprinde:

•    Identificarea/ decodarea seriei de șasiu a autovehiculului; 
•    Istoric daune auto în România și Internațional;
•    Efectuarea unei calculații folosind inteligența artificială;
•    Efectuarea unei calculații folosind piese alternative;
•    Folosirea tehnologiilor și a metodelor de vopsitorie AZT;
•    Stabilirea valorii de piață a autovehiculului;
•    Sesiune de întrebari și răspunsuri (Q&A)

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si certificatul de participare.

Detalii curs

Aplicația Audatex, utilizată în principal ca limbaj comun între asigurător, specialistul constatare daune, reparator și client, utilizează și Inteligența Artificială în evaluarea și constatarea daunelor auto. 

Folosirea Inteligenței Artificiale conduce la scurtarea timpilor de constatare și dimensionare a daunelor auto, asigurând un flux continuu automatizat și transparent între toate părțile implicate în procesul de soluționare a daunei.

De asemenea, utilizând aplicațiile Audatex, utilizatorul are acces implicit la documentația oficială a producătorilor de autovehicule și a centrelor de cercetare internationale active în industria auto, fapt ce-i aduce un aport semnificativ în îmbunătățirea competențelor profesionale.

Cursul oferă dezvoltarea unor abilități și cunostințe suplimentare, precum:
-    constatarea si evaluarea daunelor asistată de inteligența artificială;
-    prevenirea fraudelor folosind soluția de interogare a istoricului de daune din România și la nivel internațional;
-    stabilirea valorii reziduale și valorificarea epavelor în cazul daunelor totale.


Cursul va fi organizat pe parcursul a 2 zile in zilele de 20.09.2023-21.09.2023, prin intermediul Platformei de training - MicrosoftTeams în intervalul orar: 09.00-17.00.

 

Nr. de credite
20
Nr. de ore
15
Detalii Trainer

Ioan-Laurențiu Lazăr, 46 ani, este absolvent al Colegiului Universitar Tehnic nr.1, Secția Autovehicule Rutiere din cadrul Universității Politehnica București.
Experiența sa profesională este acumulată în urma activării timp de 7 ani ca Inspector de daune în cadrul societaților de asigurări Asiban S.A. și BCR Asigurări S.A. și 14 ani în cadrul Audatex Services S.R.L. ca Trainer și Client Support.

Vasile Alecu, 55 ani, absolvent al Universitatii Ecologice sectia Drept.
Experiența sa profesională este acumulată în urma activității de peste 20 de ani în domeniul financiar, în companii de asigurări (RAI/RIA), intermediere asigurări (Strategic, April și London Broker), companii de leasing financiar (TBI Leasing, BNP Paribas și OTP Leasing), respectiv 2 ani si 6 luni în cadrul Audatex Services S.R.L. pe poziția Key Account Manager.

Robert Tănase39 ani, absolvent al Facultății Transporturi din cadrul Universității Politehnica București, specializarea Autovehicule-Rutiere. 

Experiența profesională acumulată, 9 ani în domeniul asigurărilor (Omniasig VIG, Uniqa Asigurări S.A.)-procesarea și instrumentarea dosarelor de daună CASCO și RCA, respectiv 5 ani în cadrul companiei Audatex Services S.R.L./AUTOonline Sisteme informatice S.R.L. - Key Account Manager AUTOonline Business.

Preț cu TVA
1010 RON
Înscrie-te la curs