30.05.2024 - 31.05.2024
Trainer
Laura Obreja Brasoveanu
Tip curs
Online
Grup țintă

Directori, analiști financiari sau auditori din companiile de asigurări, fonduri de pensii private, analiști portofoliu din SSIF-uri, SAI-uri, directori financiari din companii private de orice dimensiune.

Obiectivele cursului

La finalul programului, participanţii vor avea competenţele de a: Analiza mediul specific managementului financiar Calcula şi interpreta indicatorii de echilibru financiar, pe baza bilanţului Calcula şi interpreta indicatorii de performanţă financiară, pe baza contului de profit şi pierdere Calcula şi interpreta fluxurile de trezorerie Evalua performanţele financiare ale companiei, Evalua riscul financiar al companiei, Identifica etapele previziunii financiare; Selecta tehnicii de previziune financiară Dezvolta o prognoza a vânzărilor Identifica ipoteze realiste de previziune Construi situaţiile financiare previzionate Analiza și interpreta prognoza financiară.

Tematica

1.Introducere în analiza şi previziunea financiară

Rolul analizei financiare;

Principiile managementului financiar;

Obiectivul managementului financiar; Metodologia analizei financiare;

Identificarea contextului macroeconomic, sectorial şi a altor aspecte relevante pentru analiza şi previziunea financiară.

2. Analiza financiară pe baza bilanţului (Balance sheet analysis);

Analiza echilibrului financiar;

Analiza structurii activului / capitalurilor proprii şi a datoriilor;

Analiza dinamicii elementelor de active / capitaluri proprii şi datorii;

Analiza riscului – pe baza ratelor

3. Analiza financiară pe baza contului de profit şi pierdere (Income statement analysis);

Analiza performanţelor financiare pe baza soldurilor intermediare de gestiune;

Analiza structurii veniturilor / cheltuielilor;

Analiza dinamicii elementelor de venituri / cheltuieli;

Analiza performanţei – pe baza ratelor

4. Analiza financiară pe baza situaţiei fluxurilor de trezorerie (Cash flow statement analysis);

Stabilirea capacitatii companiei de a genera lichidităţi;

Identificarea factorilor de risc pentru trezoreria intreprinderii

Determinarea fluxurilor de trezorerie

Analiza structurii încasărilor / plăţilor;

Analiza dinamicii elementelor de încasări / plăţi;

Analiza politicilor de investiţii şi finanţare şi a impactului acestora asupra performanţei companiei;

Determinarea fluxurilor de trezorerie necesare pentru evaluarea companiei.

Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si certificat de participare.

 

Detalii curs

Analiza financiară oferă instrumentele şi tehnicile pentru a analiza situaţiile financiare, în vederea realizării diagnosticului financiar al rentabilităţii şi riscului companiei, în funcţie de care se pot formula punctele forte şi slabe ale managementului. Astfel, se pot fundamenta strategiile de menţinere şi dezvoltare a companiei. Previziunea financiară oferă instrumentele şi tehnicile specifice pentru a previziona situaţiile financiare ale companiei, în funcţie de planificarea şi strategia financiară (aferentă politicilor de investiţii, finanţare şi capital de lucru) a acesteia. Obiectivul programului este de a transfera cunoștințele teoretice într-un mod rapid și practic, prin intermediul studiilor de caz, dezvoltând competențele specialiștilor din sectorul financiar nonbancar și cel de afaceri.

Cursul va fi organizat online prin intermediul Zoom (prin 2 sesiuni de curs, fiecare având o durata de 8 ore) în datele: 
- 30 mai 2024 in intervalul orar : 09.00-17.00
- 31 mai 2024 in intervalul orar : 09.00-17.00

Nr. de ore
15
Detalii Trainer

LAURA OBREJA BRAŞOVEANU, profesor universitar de Finanţe corporative

Co-Director masterat “Management financiar şi investiţii” şi cu expertiză în analiza şi planificarea financiară, evaluarea şi finanţarea proiectelor de investiţii, pieţe financiare. Recomandă spre consultare lucrările: „Finanţe corporative, vol 1, Analiza și planificarea financiară”, (2015, Stancu, I., Obreja Braşoveanu, L., Stancu, A.); “Evaluarea si finantarea investitiilor directe. Culegere de studii de fezabilitate”, (2009, Dragotă, V (coordonator)).

Afilieri:

ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, INFER The International Network for Economic Research, Working groups: Bounded Rationality in Economics and Finance, Growth and Business Cycles, Institutional Economics, Public Economics, ROFIBA – Asociaţia Română de Finanţe – Bănci – membru în Consiliu Director, CEFIMO - Centrul de Cercetari Financiar-Monetare

Preț cu TVA
1010 RON
Înscrie-te la curs