25.11.2022 - 25.11.2022
Trainer
Maria PÎRVU
Tip curs
Online
Grup țintă

Cursul este recomandat atât personalului din departamentul de conformitate cât şi personalului din departamentele de risc care işi desfaşoară activitatea în instituţiile bancare şi societăţile de intermediere financiară.

Obiectivele cursului

La finalul cursului participanţii vor dobândi suficiente cunoştinţe privind cerinţele MIFID II şi MAD astfel încât, vor putea identifica cu usurinţă riscurile de Conformitate în legătură cu instrumentele financiare.

Tematica
  • Capitolul 1 – Cadrul de reglementare a pieţelor şi instrumentelor financiare: MIFID II / MAD II
  • Capitolul 2 – Cerinţele organizatorice ale instituţiilor financiare

         2.1. Conformitatea pe piaţa instrumentelor financiare conform MIFID II;

  • Capitolul 3 - Clasificarea clientilor şi protectia investitorilor - Cerinţe privind furnizarea de informatii clare şi neînşelătoare;
  • Capitolul 4 - Informatii privind instrumentele financiare;
  • Capitolul 5 - Evaluarea caracterul adecvat şi corespunzator al clientilor;
  • Capitolul 6 - Obligatia de a executa ordinele clientilor în cele mai bune conditii;

         6.1. Criterii ce trebuie îndeplinite pentru cea mai buna executare a ordinelor- cerinţe pre şi post tranzacţionare;

         6.2 Executarea ordinelor şi cerinţelor pre şi post tranzacţionare conform MIFID II;

         6.3. Informatii privind costurile şi cheltuielile aferente tranzacţiilor;

         6.4. Obligații de raportare privind executarea ordinelor, altele decât cele pentru administrarea portofoliului ;

         6.5 Raportarea tranzacţiilor catre autoritatile competente

               6.5.1 Ce întelegem prin executarea unei tranzacții?

  • Capitolul 7. MIFID II – Conflictele de interese
  • Capitolul 8. Market Abuse / Insider Trading

       8.1 Informaţiile privilegiate şi aplicarea barierelor informatice

       8.2 Tranzacţii Personale

  • Capitolul 9. Gestionarea sesizărilor şi reclamaţiilor clienţilor
  • Capitolul 10 - Sancţiuni
Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Costul acestui tip de program poate varia fata de cel afişat pe site, în funcţie de detaliile organizatorice stabilite atât cu lectorul, cât şi intern.

Detalii curs

Programul se adresează  ofiţerilor de Conformitate care îşi desfaşoară activitatea în cadrul  sistemului bancar şi societăţilor de intermediere financiară, având ca scop prezentarea  cadrului de reglementare aplicabil pieţelor şi instrumentelor financiare conform cerinţelor MIFID II Directiva 2014/65/EU şi MAD II cum ar fi:  cerinţele organizatorice ale instituţiilor financiare, conformitatea pe piaţa instrumentelor financiare conform MIFID II, clasificarea clienţilor şi protecţia investitorilor, executarea ordinelor şi cerinţelor pre şi post tranzacţionare, obligații de raportare privind executarea  ordinelor,  altele decât cele pentru administrarea portofoliului,  aspecte practice privind gestiunea şi prevenirea conflictelor de interese şi administrarea informaţiilor privilegiate.

Acest tip de curs nu acoperă necesarul de formare profesională iniţială / continuă conform Regulamentelor ASF în vigoare pentru acest segment!

 

Nr. de ore
4
Detalii Trainer

Maria Pîrvu ocupă poziţia de Expert Conformitate în cadrul Bancii Comerciale Romane, anterior acestei pozitii a deţinut funcţia de  Senior Compliance Officer în cadrul ING Global Compliance Centre – European Compliance Control Room.

În perioada martie 2007 şi septembrie 2017, a ocupat pe rând poziţiile de reprezentant compartiment control intern pieţe de capital şi Senior Compliance Officer în Advisory în cadrul Departamentului de Conformitate din ING Bank Romania, având ca principale atribuţii, atât monitorizarea şi acordarea suportului tehnic pentru operaţiunile derulate pe piaţa de capital, a activităţii de depozitare pentru fondurile de investiţii şi companiile de investiţii, cât şi acordarea de suport tehnic şi consiliere în ceea ce priveşte pregătirea şi întocmirea dosarelor de oferte publice pe piaţa de capital şi listări de companii la Bursa de Valori Bucureşti.

În perioada 1997 – 2007, a ocupat funcţia de specialist pieţe reglementate în cadrul  Corpului de Control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actual ASF), fiind implicată în diverse anchete şi investigaţii, atât în cazurile în care au fost semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor specifice pieţei de capital, cât şi inspecţii periodice sau inopinate la sediul societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţi de investiţii financiare si societăţi de administrare a fondurilor de investiţii. 

Maria este absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, din cadrul Academiei de Studii Economice, promoţia 1997 şi doctorand în cadrul Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică (ASE).

Preț cu TVA
415 RON
Înscrie-te la curs