-
Despre
Agenda
Vorbitori

 

Institutul de Studii Financiare organizează Conferința Europeană a Serviciilor Financiare ECFS2022 SUSTENABILITATE ŞI REZILIENţă – NOILE COORDONATE ALE pIEţELOR financiare, ediţia a VI-a , în perioada 24-25  martie 2022, la Braşov - Hotel Kronwell.

Sectoarele asigurărilor, pensiilor şi investiţiilor pot juca un rol important în consolidarea răspunsului ca societate la riscuri și în stimularea rezilienței. Acțiunile și activitățile sectoarelor serviciilor financiare sunt concepute pentru a aborda riscurile de sustenabilitate, astfel încât asigurătorii și fondurile de pensii să poată continua să ofere soluții relevante și accesibile de gestionare a riscurilor împotriva catastrofelor naturale sau a sărăciei pentru categoriile vulnerabile. În prezent, se observă o preocupare pentru integrarea considerațiilor de sustenabilitate din perspectivă de mediu, socială și guvernanță (ESG) în cadrul de reglementare și supraveghere pentru pieţele financiare.

Riscurile cibernetice, tentativele de fraudă precum şi lipsa de cunoştinţe financiare de bază a consumatorilor au devenit expuneri semnificative în activitatea furnizorilor de servicii financiare şi, în acelaşi timp, puncte cheie în strategia şi planurile de acţiuni imediate  ale acestora.

Conferința din acest an este organizată în sistem hibrid şi își propune să fie un forum de dezbateri cu privire la principii de sustenabilitate şi rezilienţă, inovația în serviciile financiare și aplicarea practică a ultimelor noutăți legislative. Institutul de Studii Financiare își propune prin intermediul evenimentului să adauge și o perspectivă economică și managerială a realităților din domeniul financiar, întrunind profesioniști ai finanțelor, teoreticieni și practicieni, deopotrivă.

 

Organizator                                                                                                                                                          

-

Partener instituțional

-   

Partener Platinum

-

Partener Gold

-

Partener Silver

-

Partener Bronze

-

Partener media

-

 

Înscriere sesiuni mediu de afaceri 24 martie 

           Confirmare participare plenară/ dezbateri: 17 martie 2022 - pentru înscriere aici

 

Termene înscriere paneluri academice 24 - 25 martie

Confirmare participare/ transmitere rezumat: 25 februarie 2022

Transmitere prezentare (.pdf, .ppt): 17 martie 2022

Transmitere lucrare finală în vederea publicării: 4 aprilie 2022

 

Publicarea comunicărilor

Prezentările lucrărilor științifice (în format .pdf sau .ppt)  ce vor fi susținute cu ocazia acestui eveniment vor fi transmise până la data de 17 martie 2022 la adresa: evenimente@isf.ro. Articolele selectate vor fi publicate în Revista de Studii Financiare nr. 12/2022. Pentru introducerea acestor lucrări în procesul de recenzare, versiunea finală va fi transmisă în limba engleză conform cerințelor de tehnoredactare până la data de 4 aprilie 2022 prin email, la adresa: revista@isf.ro

 

Comitetul științific

 • Acad. Lucian-Liviu ALBU, Membru al Academiei Române și director al Institutului de Prognoză Economică, Preşedinte Consiliu Ştiinţific al ISF
 • Dr. Irina ALEXE, Cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
 • Lect. univ. dr. Luiza Mădălina APOSTOL al Universității din Pitești;
 • Conf. univ. dr. Claudiu BOȚOC, Prodecan al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara;
 • Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU, Decan al Facultăţii de Științe economice și Administrarea Afacerilor, Universitatea Transilvania din Brașov;
 • Cătălin CÂMPEANU, Director adjunct, Institutul de Studii Financiare, București;
 • Conf. univ. dr. Daniel Cîrciumaru, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova;
 • Prof. univ. dr. Cristina CIUMAŞ, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca;
 • Prof. univ. dr. Ludmila COBZARI, Decan al Facultății de Finanțe, Academia de Studii Economice a Moldovei;
 • Conf. univ. dr. Ionela Costică, Decan al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice București;
 • Prof. univ. dr. Mirela CRISTEA, Universitatea din Craiova;
 • Prof. univ. dr. Marius DINCĂ, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Universitatea Transilvania din Braşov;
 • Conf. univ. dr. Georgiana GEORGESCU, Prodecan al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București;
 • Lect. univ. dr. Sergiu GOLUB, Prodecan al Facultății de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca;
 • Lect. univ. dr. Raul Felix HODOŞ, Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia;
 • Dr. Valeriu IOAN-FRANC, Membru fondator şi director general adjunct al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”;
 • Valentin IONESCU, Director General al Direcției Generale Asigurări - Autoritatea de Supraveghere Financiară, Preşedinte al Institutului de Studii Financiare;
 • Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti;
 • Lect. univ. dr. Meral KAGITCI, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Prof. univ. dr. Ramona LILE, Rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad;
 • Prof. univ. dr. Nicu Marcu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Preşedinte al Autorității de Supraveghere Financiară;
 • Prof.univ.dr. Adrian MICU, Decan al Facultăţii Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
 • Conf. univ. dr. Adrian MITROI, CFA, MBA, conferenţiar, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Lector univ. dr.  Florina MOCANU, Universitatea "Valahia" din Târgoviște;
 • Prof. univ. dr. ec. Carmen Eugenia NĂSTASE Decan al Facultății de Științe Economice și Administrație Publică – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
 • Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Conf. univ. dr. Mirela Panait, Prodecan al Facultății de Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești;
 • Prof. univ. dr. Răzvan-Mihail PAPUC, Decan al Facultății de Administrație și Afaceri, Universitatea din București;
 • Drd. Narcis PĂVĂLAȘCU, Arbitru; Președinte al Asociației Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA), București;
 • Prof. Univ. Dr. Daniela PÎRVU, Decan al Facultății de Științe Economice și Drept, Universitatea din Pitești;
 • Prof.univ.dr. Silviu Mirel PIȚURU, Prorector al Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Bucureşti;
 • Prof. univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu, Decan al Facultății de Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești;
 • Prof. univ. dr. Ioan SCHIAU, Universitatea „Transilvania” din Brașov;
 • Lect. univ. dr. Ioan - Ovidiu SPĂTĂCEAN, Universitatea de Medicină, Farmacie și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș;
 • Prof. univ. dr. Ovidiu STOICA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
 • Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, coordonator al Centrului de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București;
 • Conf. dr. Maria Cristina ȘTEFAN, Decan al Facultății de Științe Economice, Universitatea "Valahia" , Târgoviște;
 • Conf. univ. dr. Daniel ȘTEFAN, Decan al Facultăţii de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș;
 • Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA, Decan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara;
 • Conf. univ. dr. Ioan Dan Topor, Decan al Facultății de Științe Economice, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

Comitetul de organizare

 • Prof.univ.dr. Marian SIMINICĂ, Universitatea din Craiova; Director executiv, Institutul de Studii Financiare, București
 • Conf.univ.dr. Raluca Georgiana LĂDARU, Academia de Studii Economice, Bucureşti; Institutul de Studii Financiare
 • Conf.univ.dr. Laura Elly NAGHI, Academia de Studii Economice, București; Institutul de Studii Financiare

 

Contact

Pentru detalii privind înscrierea la sesiunile ECFS 2022, vă rugăm să ne contactați prin email evenimente@isf.ro.

Adrian IANA – Expert educaţie financiară, Institutul de Studii Financiare, București. 

Ieronim ŞTEFAN – Specialist programe junior, Institutul de Studii Financiare, București.

 

 

 

Sesiunea plenară a Conferinței ECFS 2022 poate fi vizualizată aici.

Lista tuturor prezentărilor academice poate fi vizualizată aici.

Agenda evenimentului

24 martie

 

10.30-11.00 Înregistrare participanți

Sesiune plenară SUSTENABILITATE SI REZILIENTA – NOILE COORDONATE ALE pIETELOR financiare

Moderator  Daniel APOSTOL

11.00 -13.30

Sesiune de introducere, în care invitaţii speciali abordează subiecte legate de educaţia  financiară și formarea profesională continuă în domeniul financiar în contextul pandemic pe care îl traversăm.

CUVANT DE DESCHIDERE: Prof.univ.dr. Nicu MARCU, Preşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară

Prof.univ.dr. Leonardo BADEA, Vice-Guvernator Banca Naţională a României

Adrian CÂCIU, Ministrul Finanţelor

George TUȚĂ, Deputat, Chestor al Camerei Deputaților

Acad. Lucian Albu, Preşedinte Consiliul Ştiinţific ISF

Prof.univ.dr Răzvan Cătălin DOBREA, Prorector Academia de Studii Economice din București

Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN, Rector, Universitatea Transilvania din Brașov

Prof.univ.dr. Daniel BREAZ, Rector Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Radu HANGA, Preşedinte Bursa de Valori Bucureşti

Alexandru CIUNCAN, Director General UNSAR

Dorel DUȚĂ, Preşedinte UNSICAR

Valentin IONESCU, Preşedinte Institutul de Studii Financiare

 

Dezbatere  Formarea şi certificarea  în domeniul financiar
Moderator Cătălin Câmpeanu

Puteți viziona întregul panel aici

15.00 –16.15

Sesiunea include o dezbatere legată de recomandările adresate tinerilor absolvenţi la intrarea în domeniul financiar. La dezbatere participă reprezentanţi ai factorilor de decizie, asociaţiilor profesionale, practicienilor și altor părți interesate.

Daniela RopotĂ, Președinte AAFBR

Alexandra SMEDOIU, Președinte CFA Romania

Cristina ANCULESCU, Membru Board UNIQA Asigurări, companie Membru Board UNSAR

Horia Gusta, Președinte AAF

Florin BERBENIȚĂ, CEO Autonom Protect

Cătălin CÂMPEANU, Director Adjunct Institutul de Studii Financiare

 

 

Dezbatere  CERTIFICAREA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN ASIGURĂRI
Moderator Cătălin Câmpeanu

16.15 –17.30

Sesiunea include o dezbatere legată de recomandările adresate tinerilor absolvenţi la intrarea în domeniul financiar. La dezbatere participă reprezentanţi ai factorilor de decizie, asociaţiilor profesionale, practicienilor și altor părți interesate.

Simona-Elena DOBRICĂ, Șef Serviciu Reglementare - Direcția Generală Sectorul Asigurări-Reasigurări, Autoritatea de Supraveghere Financiară - vezi prezentarea aici

Cătălin VĂCĂRUȘ, UNSAR

Rodica FUICU,  UNSICAR

Ștefan PRIGOREANU, PRBAR

Florian GABA, Director General Profiduciaria

Narcis Păvălaşcu, Preşedinte Prime Risk Tech

Cătălin CAMPEANU, Director Adjunct Institutul de Studii Financiare

 

 

Panel academic

Moderatori Conf.univ.dr. Raluca Lădaru & Conf.univ.dr. Adrian Mitroi

15.00 –18.00

Sesiunea se adresează cadrelor didactice şi doctoranzilor care doresc schimbul de idei legat de subiecte ale pieţelor financiare.

 

Marian SIMINICĂ, University of Craiova, Institute of Financial Studies, „The analysis of stock performance versus financial performance of BSE listed companies

Melinda Timea FÜLÖP, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, Dan Ioan TOPOR, Alexandra - Delia BUGNARIU, „1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia, „Accounting 4.0. the role and implication of digital resilience

Raquel FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, Universidade de Vigo, Félix Puime-Guillén, Manuel ESCOURIDO-CALVO, Lucía Fernández RUMBO, Universidade da Coruña, „Fundamental analysis of securities: methodology for taking positions in equity securities

Mirela CRISTEA, University of Craiova, Grațiela Georgiana NOJA, Petru ȘTEFEA, West University of Timisoara, Daniel CÎRCIUMARU, University of Craiova, Constantin Ștefan PONEA, Spiru Haret University, „Integrating Environmental, Social and Governance (ESG) disclosure for asset management: The case of agricultural companies

Dan Ioan TOPOR, „1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia, Gabriela RAITA, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, Cristina DIDEA (CASTRASE), „1 Decembrie 1918” University, „Empirical evidence on the Romanian economic perspective on tax evasion

Alexandra Delia BUGNARIU, Cristina DIDEA (CASTRASE), „1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia, „Research on the use of management accounting system in early detection

Mihaela TOFAN, Marin FOTACHE, Nicolai ROMANOV, Univ. Alexandru Ioan Cuza of Iasi, „The effects of dispute settlement regulations for consumers of non-banking financial services through non-litigation procedures. A quantitative and temporal analysis at national level

Teodora Odett BREAZ, „Lucian Blaga” University of Sibiu and „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Melinda Timea FÜLÖP, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, „Mathematical model of the financial sustainability of a public university

Grațiela Georgiana NOJA, West University of Timisoara, Mirela CRISTEA, University of Craiova, Mirela PANAIT, Petroleum-Gas University of Ploiesti, Catrinel Delia TĂLĂBAN, University of Craiova, Vasile PODEAN, West University of Timisoara, „Digital transformation, energy innovation and environmental performance: inferences on the European sustainable development

Mirela PANAIT, Petroleum-Gas University of Ploiesti, Romania & Institute of National Economy, Maria PALAZZO, University of Salerno, Diana JOITA, School of Advanced Studies of the Romanian Academy, Alin DINITA, Adrian NEACSA School of Advanced Studies of the Romanian Academy, Petroleum-Gas University of Ploiesti, „Non-financial performance of listed Romanian companies - steps towards the energy transition

Adrian T. MITROI, Bucharest University of Economic Studies, „Betting vs. Investing. Financial comportment under meta-stress: having fun but losing money

 

 

 

 

18.30 - Cina festivă

 

 

 

 

 

 

25 martie

 

Panel academic
Moderatori: prof.univ.dr. Marian SIMINICA & conf.univ.dr. Raluca LADARU

09.30-12.30

Sesiunea se adresează cadrelor didactice şi doctoranzilor care doresc schimbul de idei legat de subiecte ale pieţelor financiare.

 

Eglantina Hysa, Epoka University, Albania, Bilal*, Hubei University of Economics, Wuhan, Mirela Panait, Petroleum-Gas University of Ploiesti, Bushra KOMAL, University of International Business and Economics, Beijing, „ A Systematic Literature Review on Blockchain Technology and its’ Prospects on Sustainable Development

Dan Ioan TOPOR, „1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia, Roxana Liliana IONESCU, ”Artifex” University of Bucharest, Ileana-Sorina RAKOȘ, University of Petroșani, Sorinel CĂPUȘNEANU, Titu Maiorescu University, Teodora CUCERZAN, „1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia, „Sustainability of private administrated pension funds in Romania

Ramona-Ionela HARAGUȘ, „1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia, „Challenges of digitalization, the implementation of SAF-T in Romania

George Marian AEVOAE, Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Alin Marius ANDRIEȘ, Alexandru Ioan Cuza University of Iași and Institute for Economic Forecasting, Romanian Academy, Steven ONGENA, University of Zurich, Swiss Finance Institute, KU Leuven, Nicu SPRÎNCEAN, Alexandru Ioan Cuza University of Iași, “ESG and Systemic Risk”

Cristian Mihai DRAGOŞ, Simona Laura DRAGOŞ, Codruţa MARE, Gabriela Mihaela MUREŞAN, Alexandra-Anca PURCEL, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, „Factors associated with the purchase of crop insurance in Romania

Mihai NIȚOI, Institute for World Economy, Romanian Academy, “Financial literacy and financial well-being in Romania

Cristian STANCIU, University of Craiova, „How connected are financial markets in Central and Eastern Europe? A disaggregated approach” 

Adelina-Andreea SIRITEANU, Erika-Maria DOACĂ, ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, “Impact of the pandemic on the HoReCa industry in 2020

Leliana DIANA(BOLCU), Mihaela-Raluca BOHARU (MIRCEA) , Andreea Cristina SAVU, „Valahia” University of Targoviste, „Implementing procedures to reduce the vulnerability of online trade to tax fraud

Mihaela-Raluca BOHARU (MIRCEA), Leliana DIANA (BOLCU), Andreea-Cristina SAVU, „Valahia” University of Târgovişte, „Innovative instruments for financing the social economy and implications in local development

Adrian Ioan TIRAU, Ion COZMA, „1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia, Andreea MARIN-PANTELESCU, The Bucharest University of Economic Studies, „National and international transfer pricing rules

Ion COZMA, Adrian Ioan TIRAU, „1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia, „The contribution of accounting to performance management: literature trends and research potential”

Lucian IVAN, „The Bucharest University of Economic Studies”, Cosmin Sandu BĂDELE, „Valahia” University of Targoviste, „The role of strategic economic analysis within modern society”

Adriana IACOB (ZAVINCU), „Valahia” University of Târgovişte, „The transition from traditional accounting to digital accounting

Panel academic
Moderatori: conf.univ.dr. Laura Elly NAGHI & conf.univ.dr. Raul HODOS

09.30-12.30

Sesiunea se adresează cadrelor didactice şi doctoranzilor care doresc schimbul de idei legat de subiecte ale pieţelor financiare.

Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Nicolae Titulescu University of Bucharest, „Reflections on the Condition Provided by Article 2 (1) GDPR: Personal Data to Be Part of a Filing System

Viorela Ligia VĂIDEAN, Decebal Remus FLORESCU, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, „Corruption, economic prosperity and culture as health outcomes’ determinants - a panel data analysis

Larissa BĂTRÂNCEA, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Anca NICHITA, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia „Digital finance and financial education: Trends and strategies in the global economy

Andrada-Ioana SABĂU (POPA), Monica Violeta ACHIM, Lavinia-Ioana SAFTA, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, „ Digitalization and preventing frauds-tasks of a good corporate governance. A panel data analysis

Andreea Cristina SAVU, Mihaela-Raluca BOHARU (MIRCEA), „Valahia” University of Targoviste, Cristina Gabriela VASCIUC (SĂNDULESCU), "Elie Radu" Energy Technological High School from Ploiești, „Digitalization in the field of accounting

Iulia BRICI, Cătălin TIMIȘ, Monica Violeta ACHIM, , “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, „Digitalization, cybercrime and financial frauds

Bogdan FÎRȚESCU, Mihaela ONOFREI, Eduard MIHAI, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, „Effects of Some Insurance Variables on Sustainable Economic Growth. Evidence from EU using GMM Panel Data Analysis

Cosmin Sandu BĂDELE, „Valahia” University of Targoviste, Lucian IVAN, „The Bucharest University of Economic Studies”,  „Management of Information in Management of Actual Requirements

Cristina Ioana FLORESCU, „Spiru Haret” University, Bucharest, „News in use of arbitration in the financial services sector: revised PRIME Finance Arbitration Rules

Laeeq Razzak JANJUA, Vistula University – Poland, Simona Andreea APOSTU, The Bucharest University of Economic Studies, „Shadow economy and criminal conviction: An open discussion for Pakistan under the guideline of FATF recommendations

Cristina SBÎRNECIU, „Valahia” University of Târgovişte, Rise of Digital Currencies – Exploring Romania’s Digital Innovation Opportunities

Laura Elly NAGHI, Bucharest University of Economic Studies „Measures of financial literacy in the South Eastern Europe countries

Raul Felix Hodoș, 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia, Faculty of Law and Social Sciences, Romania "Circulation of personal financial data in the context of the Russo-Ukrainian war"

Panel academic
Moderatori: prof.univ.dr. Mihaela ONOFREI & Florentina NEAGU

 

 

09.30-12.30

Sesiunea se adresează cadrelor didactice şi doctoranzilor care doresc schimbul de idei legat de subiecte ale pieţelor financiare.

Ioana (GAVRILUTA) TURTA – Marinela, Daniel JURAVLE, George - Cristian NISTOR, Mihaela ONOFREI, ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, „Acceptance of new open data technologies in public services

Diana DEMIRCI, „Valahia” University of Targoviste, „Aproaching financial markets in the context of a pandemic

Nicolae CÂMPAN, Sorin Nicolae BORLEA, University of Oradea,  Monica Violeta ACHIM, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, „Considerations on tax systems among OECD countries

Andrei Marcel MANOLE, „Valahia” University of Târgovişte, „Sharing economy in Romania. Arrival of the ride-sharing concept. Case study: Uber

Florinel CÎMPEANU, Alina Maria RUSEN, „Valahia” University of Târgovişte, Cristina Gabriela VASCIUC (SĂNDULESCU), "Elie Radu" Energy Technological High School from Ploiești, „Employee performance management

Andrei - Cristian MATEI, Mihaela ONOFREI,”Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, „Impact of risk management on sustainable farming business

Lucian-Cosmin BĂDĂLĂU, „Valahia” University of Târgovişte, „Implications of digitalization in public institutions from the budget planning point of view

Juanita GOICOVICI, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, „Duty of Disclosure associated to AI use and Implications of Emerging Technologies for Consumer Insurance Contracts

Andreea Maura BOBICEANU, Simona NISTOR, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, “The impact of coronavirus pandemic on the stock market reaction in the banking sector. the role or regulatory and supervisory framework across european union members

Ioana Georgiana FĂRCAȘ, Simona NISTOR, Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, „The Impact of Culture on Government Interventions in the Banking Sector

Ioana (GAVRILUTA) TURTA, Mihaela ONOFREI, ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, “The influence of Smart City development in Romania on the financial management of local authorities

George-Silviu CORDOȘ, Dragoș PĂUN, Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, „The role of government incentives as promoter for “powering” electric vehicle and plug-in vehicle sales?

Adrian Ioan TIRAU, „1 Decembrie 1918” University, Alba Iulia, „Transfer pricing between economic and fiscal

CONCLUZII FINALE

-

Prof. univ. dr. Nicu MARCU
Președinte

ASF

 

L

Prof. univ. dr. Leonardo BADEA
Viceguvernator

BNR

 

-

Adrian CÂCIU
Ministrul Finanțelor Publice

 

George Cristian TUȚĂ
Chestor în Biroul Permanent
Camera Deputaților

 

 

-

Acad. Lucian ALBU
Președinte Consiliul Științific
ISF

 

-

Prof. univ. dr. Răzvan Cătălin DOBREA
Prorector

ASE București

 

-

Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN
Rector

Universitatea Transilvania din Brașov

 

-

Prof. univ. dr. Daniel BREAZ
Rector

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

 

 

-

Radu HANGA
Președintele Bursei de Valori București