Metodologia privind certificarea pregătirii profesionale inițiale a consultantului de investiți este elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului  A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit  și se aplică începând cu data de 18.04.2019.

Examenele pentru certificare consultanților de investiții se organizează:

- la sală, la solicitarea unui Organism de formare profesională atestat de A.S.F. (OFP), pentru un număr minim de 15 persoane;

- online, prin intermediul Platformei ISF, în zilele de luni și miercuri (cu excepția zilelor legale declarate libere) în intervalul orar 09:00 - 16:00. 

Înscrierea candidaților la sesiunile de examinare se realizează exclusiv prin intermediul Platformei ISF. Pentru o bună cunoaștere și utilizare a acesteia, dar și pentru a efectua o înscriere completă și corectă, vă recomandăm să consultați Ghidul de utilizare al Platformei ISF_profil candidat sau a Ghidul de utilizare al Platformei ISF_profil furnizor/angajator, după caz.

Modalitatea de certificare a consultantului de investiții este descrisă în Metodologia privind certificarea pregătirii profesionale inițiale a consultantului de investiții.

 

Contact:

CENTRUL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE ISF

e-mail: suport.examinari@isf.ro