24.02.2021 - 25.02.2021
Trainer
Maria GANEA-BOGHIAN
Tip curs
Online
Grup țintă

Cursul se adresează tuturor specialiștilor din direcțiile de daună și antifraudă/ constatatori / lichidatori / personal antifraudă.

Obiectivele cursului

În urma parcurgerii acestui curs, specialiștii din direcțiile de daună/ antifraudă înțeleg și abordează procesele din perspectiva generală a pieței din poziția de observator al procesului, identificând atât aspectele pozitive cât și cele de îmbunătățit în activitatea proprie și a companiei, deprind cunoștințe suplimentare în ceea ce privește comunicarea, analiza, interpretarea și validarea datelor în procesul de constatare/soluționare a daunelor în noul context al avizării și instrumentării online a dosarului de daună. Informațiile obținute, completate cu rezultatele reieșite din interogarea antifraudă a platformei Inkasso creionează o abordare corectă și completă a fiecărui caz, ce duc la creșterea satisfacției clienților și la creșterea imaginii pieței de asigurări/companiei.


Prin parcurgerea acestui program se îmbunătățesc competențele specifice în domeniul managementul relațiilor cu clienții, colaborare interinstituțională, dar și în cel al constatării /analizei și soluționării dosarului de daună în noul context.

Tematica
 1. Daunele RCA și CASCO în anul 2020.
 • Tendințe în piața RCA
 • Tendințe în piața Casco
 1. Particularități ale procesului de avizare, instrumentare, analiză și lichidare daună în contextul pandemiei.
 • Modificarea comportamentului actorilor implicați
 • Amenințări și oportunități
 1. Erori în procesul de avizare/constatare a daunei
 • Studii de caz         
 1. Noi abordări în procesul de comunicare cu clienții
 • Comunicarea telefonică
 • Comunicarea prin mijloace electronice
 • Erori în procesul de comunicare
 • Erori cu impact semnificativ în procesul de comunicare
 • Studii de caz
 • Posibile abordări ale clienților funcție de situație și tipologie
 1. Platforma de evaluare/licitare a vehiculelor avariate Autosel
 • Prezentarea generala a platformei
 • Structura parcului de epave
 • Calculul teoretic al valorii epavei
 • Maximizarea valorii epavelor
 • Prețul de oportunitate și garantarea acestuia
 • Valorificarea epavelor, a daunelor totale prin platforma Autosel
 • Rezultate în licitarea și valorificarea epavelor
 • Acuratețea informațiilor colectate, verificate și prezentate în evaluare
 • Impactul constatării incorecte/incomplete asupra:
 • Asiguratului/păgubitului
 • Licitatorului
 • Companiei / specialistului în constatare-lichidare-antifraudă
 1.  Responsabilitățile persoanelor din direcțiile de daună (constatare/lichidare/antifraudă) în vederea instrumentării dosarului de daună și acordarea unei juste despăgubiri
 • Valoarea de piață
 • Calitatea datelor constatării
 • Procedura standard de lucru la nivel de piață
 • Responsabilitatea păgubitului
 • Responsabilitatea sistemului de licitații/licitatorilor
 • Procedura standard de lucru la nivel piață
 • Studii de caz
 1. Fraudele în asigurările auto
 • A fi sau a nu fi frauda
 • Clasificarea tendințelor de fraudă de la subscriere la lichidare
 • Tendințe în perioada pandemiei
 • Studii de caz
 1.  Prezentarea platformei Inkasso
 • Prevenirea tentativelor fraudelor auto
 • Raportul de daunalitate
 • Investigații lărgite
 1. Sesiune de întrebări și răspunsuri
 2. Concluzii – acțiuni corective necesare la nivel individual, de departament/direcție pentru îmbunătățirea activității
Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen, suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, diploma de participare precum şi taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor.

Detalii curs

Societatea în care trăim s-a schimbat deja fiind supusă la unul din cele mai dificile teste de stres, fiind obligată să se adapteze și să se maturizeze forțat, făcând, în primul rând, un salt mare către digitalizare.

A fost nevoie de acest virus Covid-19 pentru a acorda o atenție mărită beneficiilor digitalizării și pentru a ne adapta într-un ritm accelerat noilor cerințe, respectiv să transferăm toată activitatea în mediul online și prin online. Cu toate că în activitatea de constatare, evaluare, lichidare daune și antifraudă erau făcuți pași importanți în acest parcurs, noua situație a accelerat procesele, a modificat procedurile și a schimbat tiparele comportamentale atât ale consumatorilor - asigurații, cât și ale persoanelor implicate în direcțiile de daună din companiile de asigurare. Este nevoie de înțelegerea acestor schimbări, de maximizarea aspectelor pozitive dar și de găsirea unor noi instrumente de a preveni și depista eventuale situații neconforme instrumentării/despăgubirii corecte a daunelor.

Cursul de față încearcă să prezinte o fotografie a activității de constatare, evaluare, lichidare a daunelor în perioada ianuarie - decembrie 2020, aspecte practice, tendințe și soluții care pot creste satisfacția clienților și îmbunătăți activitatea direcțiilor de daună.

Participanților la acest curs li se vor aloca 20 puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru specialiștii constatare daune. Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă a specialiștilor constatare daune. Dacă ați urmat acest tip de curs in 2020, acesta nu mai poate fi urmat decat in scop de dezvoltare personală, nefiind util pentru acumularea punctelor credit aferente anului 2021.

Nr. de credite
20
Nr. de ore
15
Detalii Trainer

Maria Ganea-Boghian este licențiată a Universității Politehnice Galați, a obținut titlul de doctor la Universitatea din Pitești susținând teza cu titlul Tratarea vehiculelor devenite epave, la sfârșitul vieții acestora”.

Are un masterat în consultanță și cursuri postuniversitare în domeniul siguranței rutiere, dinamica accidentelor de circulație.

Este absolventă a Academiei Române de Coaching și are diplome de Master coach și NLP practitioner. Este formator și evaluator competențe profesionale autorizat ANC.

Este implicată din anul 2004 în domeniul licitării și evaluării vehiculelor avariate fiind coautor în proiectarea și realizarea sistemului de licitații Autosel, utilizat și de companiile de asigurări în stabilirea valorii epavelor.

Preț cu TVA
807 RON
Înscrie-te la curs