21.09.2022 - 27.09.2022
Trainer
Paul BARANGA
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează profesioniștilor care activează în cadrul administratorilor de organisme de plasament colectiv (societăți de administrarea investițiilor și administratori de fonduri de investiții alternative), precum și persoanelor care-și doresc să-și îmbunătățească cunoștințele în domeniul pieței de capital. 

Obiectivele cursului

Programul își propune furnizarea noțiunilor teoretice referitoare la modul de funcționare al organismelor de plasament colectiv și la particularitățile titlurilor de participare emise de respectivele entități, precum și aprofundarea aspectelor practice/concrete întâlnite în activitatea profesională a celor care activează în domeniul de activitate aferent.

Tematica

1. Aspecte introductive
   1.1. Administratorii: societatea de administrare a investițiilor (SAI), administratorul de fonduri de investiții alternative (AFIA)
   1.2. Entitățile administrate: fondurile de investiții deschise (OPCVM); fondurile de investiții alternative (FIA)
   1.3. Depozitarul
   1.4. Intermediari
   1.5. Activitatea de distribuție și promovare a titlurilor de participație
2. Administratorii și activitatea de administrare
   2.1. Administrare – internă (autoadministrare) vs. externă
   2.2. Organizare. Funcții de administrare/conducere/cheie/comitete consultative
   2.3. Documentele fondului. Prospect/document de ofertă/KID
   2.4. Administrarea portofoliului și administrarea riscurilor
      2.4.1. Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese
      2.4.2. Politici de remunerare
      2.4.3. Politici de prevenire a practicilor frauduloase
      2.4.4. Verificare prealabilă când se investește - diligența necesară în investiții
      2.4.5. Executarea deciziilor de tranzacționare și de transmitere către alte entități a ordinelor de tranzacționare
      2.4.6. Exercitarea drepturilor de vot
      2.4.7. Comunicarea cu investitorii
      2.4.8. Delegarea/externalizarea funcțiilor/activităților
      2.4.9. Verificarea conformității
      2.4.10. Politici contabile și de evaluare a activelor
      2.4.11. Calcularea expunerii globale și a efectului de levier
      2.4.12. Monitorizare a valorii activelor și a expunerilor
      2.4.13. Administrarea riscurilor
         2.4.13.1 Administrarea riscului de lichiditate și situații de criza
         2.4.13.2 Administrarea riscurilor de piață, credit și operațional 
      2.4.14. Auditul intern și Comitetul de audit
2.5. Cerințe de transparență
3. Entități administrate
     3.1. Tipuri de entități
        3.1.1. În funcție de regimul juridic aplicabil: OPCVM/FIA
        3.1.2. În funcție de forma juridică: contractuală (societate civilă fără personalitate juridică)/societate (cu personalitate juridică)
        3.1.3. În funcție de tipul investitorilor cărora le sunt adresate titlurile de participare: retail/profesionali
        3.1.4. În funcție de politica de investiții
        3.1.5. În funcție de tipul capitalului atras: public/privat
        3.1.6. Alte forme de organizare: OPC compartimentate, OPC de tip master/feeder
        3.1.7. Combinații ale criteriilor de mai sus
     3.2. Fondurile de investiții care au și calitatea de emitent (ETF, SIF)
        3.2.1. Caracteristici
        3.2.2. Transparență
     3.3. Titluri de participare: unități de fond, acțiuni, ETF
4. Depozitarul
     4.1. Noțiune, caracteristici
     4.2. Funcțiile depozitarului și obligația de separare
     4.3. Custodia activelor financiare deținute de fondurile de investiții
     4.4. Evaluarea titlurilor de participare (unități de fond, acțiuni) 
     4.5. Executarea instrucțiunilor venite de la administrator și decontarea tranzacțiilor
5. Finanțarea participativă (Crowdfunding) versus administrarea de portofoliu
     5.1. Finanțarea participativă: noțiune, tipuri, caracteristici
     5.2. Fonduri de investiții autoadministrate care atrag capital privat

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.
 

Detalii curs

Programul are ca obiectiv principal aprofundarea cunoștințelor privind industria fondurilor de investiții. În acest sens, în cadrul cursului vor fi prezentate în mod detaliat modul de funcționare și particularitățile organismelor de plasament colectiv (atât OPCVM, cât și FIA), al administratorilor, depozitarilor, precum și a altor entități financiare.

Cursul va fi organizat pe parcursul a 4 zile: 21-22, 26-27 septembrie, prin intermediul aplicației ZOOM, 4 ore pe zi, în intervalul 13.00-17.00.

 

Nr. de ore
16
Detalii Trainer

Dl. Paul BARANGĂ – licențiat în studii juridice și economice, are o experiență de peste 15 ani în domeniul pieței de capital, ocupând diferite funcții de conducere atât în cadrul C.N.V.M./A.S.F. cât și în diferite instituții financiare din Romania, a coordonat in 2014 activitatea de supraveghere a entităților financiare de pe Sectorul Instrumente și Investiții Financiare - ASF. A colaborat cu diverși furnizori de formare profesională autorizați de C.N.V.M./A.S.F. realizând cursuri destinate persoanelor care activează în piața de capital.

Preț cu TVA
1050 RON
Înscrie-te la curs