12.07.2024 - 12.07.2024
Trainer
Ovidiu Mihai VADEAN
Tip curs
Online
Grup țintă

Cursul se adresează fără a fi limitativ:     
1) specialiştilor cu atribuţii de constatare daune, avizaţi de către A.S.F., în cadrul procesului de formare  profesională continuă;
2) lichidatorilor interesaţi în perfecţionarea cunoştinţelor teoretice/practice;                                                                                      
3) personalului antifraudă;
4) specialiştilor departamentelor tehnice  din cadrul asigurătorilor sau al intermediarilor principali;  
5) oricărei persoane interesate de dobândirea informaţiilor aferente programului educaţional;
 

Obiectivele cursului

Să ofere cursanţilor:   
1) familiarizarea cu politica şi procedurile interne care au legătură cu lupta împotriva fraudelor; 
2) adăugarea de cunoştinţe şi abilităţi noi în domeniul prezentat;
3) posibilitatea dezvoltării unei culturi a onestităţii şi a comportamentului etic în cadrul organizaţiei în care îşi desfăşoară activitatea;
 

Tematica

1. Expunerea scopului şi obiectivelor cursului
2. Prezentarea teoretică a noţiunilor ce vor face obiectul cursului 
3. Definiţii: frauda, factorii de risc, frauda în asigurări 
4. Responsabilitate pentru prevenirea fraudelor
5. Clasificarea fraudelor
   5.1. Clasificare după zona de manifestare
   5.2. Clasificare după gradul de dezvoltare
   5.3. Clasificare din punct de vedere legal
6. Tipologiile de fraude în asigurările generale/viaţă
   6.1. Tipologii generale de fraudă în asigurările de viaţă
   6.2. Tipologii generale de fraudă în asigurările de sănătate 
   6.3. Tipologii generale de fraudă ale distribuitorilor în asigurări
   6.4. Tipologii generale de fraudă care apar la subscriere
   6.5. Tipologii de fraudă în asigurările de bunuri
   6.6. Tipologii de fraudă în asigurările auto
7. Efectele economice, sociale si morale ale fraudelor în asigurări asupra companiilor de asigurări,salariaţilor si societăţi
8. Explicarea factorilor care conduc la fraudă si alte comportamente neetice
   8.1. Fraud Triangle - Triunghiul Fraudei
   8.2. Four faces in insurance fraud - Cele 4 feţe ale fraudei în asigurări
9. Analiza vulnerabilităţilor interne şi externe  în faţa fraudei şi implementarea de politici,proceduri şi controale care să gestioneze şi să reducă riscul de fraudă
   9.1. Ce fel de constrângeri acţionează asupra asigurătorilor?
   9.2. Contribuţii / vulnerabilităţi pe care indivizii / salariaţii le introduc
   9.3. Contribuţii / vulnerabilităţi care au legătură cu aspecte organizaţionale
   9.3.1. Responsabilitatea şi stimulentele pentru detectarea fraudelor
   9.3.2. Proprietatea cazurilor şi feedback-ul cu privire la rezultate
   9.3.3. Comunicarea şi integrarea interdepartamentală a procedurilor de detectare a fraudei
   9.4. Contribuţii / vulnerabilităţi care au legătură cu factorii tehnologici atât la nivel organizaţional cât şi la nivel individual
   9.5. Vulnerabilităţi externe – Fraudatorul
   9.6. Vulnerabilităţi externe - Factorul comercial
   9.7. Vulnerabilităţi externe - Factorul legal - Inclusiv discuţia privind reţelele de fraudare
   9.8. Vulnerabilităţi externe - care vor fi doar enumerate
   9.9. Concluzii
10.Studii de caz:
   Exemplul 1 - Reţea de distribuţie poliţe de viaţă - tip tombstone
   Exemplul 2 - Analiza solvabilităţii asiguraţilor aflaţi în portofoliul agentului XX
   Exemplul 3 - Frauda de încredere în instrumentarea dosarelor de daună viaţă
   Exemplul 4 - Interpretare fapta lucrului – Scurtcircuit
   Exemplul 5 - Construcţii montaj - Fraudă versus Greşeală
   Exemplul 6 - Frauda internă - salariat - reţea auto
   Vor fi avute în vedere şi alte studii de caz
11.Întrebări şi răspunsuri
12.Bibliografie
Cursul conține  exemple, studii ( peste 10 exemplificări ).

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Detalii curs

Specialiştii de daune cât şi celelalte categorii de angajaţi ai organizaţiilor din domeniul asigurărilor au obligaţia profesională faţă de angajator cât şi morală faţă de ei înşişi de a se perfecţiona continuu şi de a adăuga noi cunoştinţe celor deja dobândite astfel încât să livreze plusvaloare în activitatea pe care o desfăşoară. 
Prin modul în care îşi folosesc cunoştinţele acumulate şi acţionează sau nu acţionează, devin responsabili de contribuţia pe care o aduc sau de vulnerabilitatea pe care o introduc în organizaţia în care activează.
 

Nr. de ore
8
Detalii Trainer

Ovidiu Vadean este absolvent al Facultatii de Transporturi, sectia Autovehicule Rutiere si al unui program de Master in cadrul ASE cu specializarea Produse Finaciare in Asigurari, Cu o experienta de peste 23 de ani in asigurari a parcurs pasii carierei de  inspector , sef serviciu, director,  acumuland experienta in domenii precum: daune, antifrauda, sistem de control intern, reasigurari, etc. Ovidiu a fost o perioada indelungata membru in Comitetul Director al BAAR cat si Presedinte al acestei asociatii  si membru  in Comitetul Director al FPVS, activitati ce au contribuit la acumularea unei bogate experiente profesionale.

Preț cu TVA
525 RON
Înscrie-te la curs