21.09.2021 - 21.09.2021
Trainer
Tistea Iliuta Laurentiu
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează în mod special specialiștilor de constatare daune, cât și personalului de lichidare sau antifraudă din cadrul companiilor de asigurări, care au în atribuții, în cazul daunelor auto, identificarea situațiilor de fraudă și corelarea datelor cu dinamica producerii evenimentelor rutiere.

Obiectivele cursului
  • Dezvoltarea cunoștințelor în domeniul daunelor auto și identificarea situațiilor de fraudă;
  • Dezvoltarea și implementarea procedurilor - controalelor la evaluarea daunelor suspecte de fraudă.
Tematica
  1. Generalități despre frauda în domeniul daunelor auto;
  2. Tipuri de fraudă specifice firmelor de asigurare;
  3. Proceduri și modalități de controale la evaluarea daunelor suspecte de fraudă;
  4. Comportamentul persoanelor suspecte de fraudă;
  5. Analiza documentelor depuse la dosarele de daună;
  6. Elemente caracteristice fraudelor; 
  7. Identificarea vehiculelor suspecte de fraudă și metode de falsificare ale numarului de identificare al vehiculelor.
  8. Prezentarea unor situații de fraudă cu kilometraj modificat și avarii partial necomplementare.
Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare, taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor.

Detalii curs

Potențialul de fraudă nu poate fi ignorat și trebuie să fie considerat un risc important, gestionat în mod corespunzător. Astfel, materialul de curs conține modalități de identificare a situațiilor de fraudă si proceduri de evaluare a daunelor suspecte și exemple de fraude. Suplimentar, sunt exemplificate cazuistici și tipologii de fraudă întalnite frecvent în domeniul asigurărilor auto. Un punct important în acest material este avertizorul de integritate în activitatea de investigatie fraude. În partea de sesizare a autorităților cu privire la faptele ce conțin aspect infracțional, activități imorale sau ilegale sunt descrise și riscurile investigatorului, unde legea 571/2004 prevede doar protejarea personalului din autoritățile și instituțiile publice.

Nr. de credite
10
Nr. de ore
7
Detalii Trainer

Tistea Iliuta Laurentiu a absolvit Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Tehnologică, cu o experiență în domeniul asigurărilor de 15 ani – specialist constatare daune, reconstatări, lichidare dosare. A activat 3 ani în Departamentul de Antifraudă Externa, unde a desfașurat activități specifice de investigații fraude, iar în ultimi 5 ani deține funcția de manager daune auto zona Bucuresti/Ilfov, în cadrul companiei Allianz Tiriac. 
A participat la proiecte de antifraudă organizate în cadrul Allianz Tiriac și în prezent face parte din grupul de lucru de la UNSAR, tot cu acest profil specific de antifraudă.
A obtinut certificate și diplome de absolvire pentru: Evaluator CESCD în cadrul ISF pentru autorizarea specialistilor constatare daune; Pregatire profesională cu specific în “Regularizarea daunelor auto” certificate de IMA; Seminar de utilizare a programului PC-Crash versiunea 10.2 de Prof.Dr.Dipl.Ing.Hermann Steffan din Austria; Identificarea Vehiculelor Rutiere Suspecte organizat de UNSICAR.
 

Preț cu TVA
357 RON
Înscrie-te la curs