15.07.2024 - 10.09.2024
Trainer
Cristian DOGAN
Dorel Lăcătuș
Tip curs
Online
Grup țintă

Cursul de inițiere în constatarea și dimensionarea daunelor se adresează specialiștilor constatare daune sau persoanelor care doresc să practice această profesie. Pentru a participa la acest curs candidatul trebuie să dețină cel puțin studii medii încheiate cu diplomă de bacalaureat.

Suplimentar recomandăm cel puțin unul dintre punctele de mai jos:

  • Minimum 6 luni experiență profesională în domeniul daunelor dovedită prin Curriculum Vitae sau adeverință sau copie după contractul de muncă
  • Studii superioare finalizate cu diplomă de licență la facultățile de Transporturi și Căi Ferate.
Obiectivele cursului

Prin participarea la acest curs, cursantii vor deprinde abilități de evaluare corectă a unei daune, să estimeze corect valoarea unei daune și să ofere clientului documentele necesare despăgubirii / reparației, în baza unui deviz.

La finalul cursului candidatul va dobândi cunoștințele teoretice și abilitățile practice pentru a efectua constatarea și evaluarea unei daune conform legislatiei aplicabile.

Tematica

ETAPA I - Partea teoretică - 2 săptămâni:

Curs online (numărul de ore se va contoriza pe fiecare capitol, cursantul trebuie să acceseze platforma pentru a parcurge aceste ore)

Capitolul I - Cadrul legislativ privind desfășurarea activității de asigurare și de constatare a daunelor - 10 ore

1.1. Sediul materiei

1.2. Activitatea de asigurare și constatare daune

1.3. Contractul de asigurare. Noțiuni generale.   

1.4. Contractul de asigurare RCA (contractul RCA sau asigurarea RCA)        

1.5. Reglementări cu incidență în activitatea de asigurare și constatare a daunelor         

Capitolul II - Elemente constructive și tehnologii de reparații pentru autovehicule și clădiri – 8 ore

2.1. Elemente de construcție a autovehiculelor/clădirilor. Tehnologii de reparație. Elemente de construcție a clădirilor           

2.3. Tehnologii specifice de reparație a autovehiculelor/clădirilor

Capitolul III - Dinamica autovehiculelor și cauzele accidentelor rutiere. Sisteme de siguranță ale autovehiculelor – 8 ore      

3.1. Elemente de dinamica autovehiculelor         

3.2. Elemente de dinamică a accidentelor rutiere

3.3. Sistemele de siguranță active și pasive ale autovehiculelor  

3.4. Studiu de caz

Capitolul IV - Sisteme de specialitate pentru evaluarea bunurilor - 8 ore

4.1. Prezentarea sistemelor de evaluare a bunurilor utilizate la nivel național    

4.2. Dimensionarea avariilor și propunerea soluțiilor tehnologice pentru readucerea bunului la starea tehnică anterioară producerii evenimentului/riscului asigurat  

4.3. Utilizarea sistemelor de specialitate în evaluarea bunurilor 

4.4. Studiu de caz

Capitolul V - Constatarea daunelor  - 16 ore  

5.1. Noțiuni generale privind prevederile contractuale   

5.2. Constatarea amiabilă de accident     

5.3. Procedura privind stabilirea răspunderii și regimul probator           

5.4. Avizarea daunelor     

5.5. Documentele necesare a fi prezentate de păgubit/asigurat la momentul efectuării constatării       

5.6. Constatarea Daunelor

5.7. Analiza conformității dinamicii accidentelor cu avariile constatate și sesizarea fraudei     

5.8. Constituirea rezervelor tehnice pentru activitatea de asigurare - daune avizate     

5.9. Vătămări corporale    

5.10. Frauda, înșelaciunea și criminalitatea în asigurări       

5.11. Activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz 

Capitolul VI - Comunicare eficientă. Managementul conflictelor - 10 ore

6.1. Comunicare eficientă

6.2. Managementul conflictelor   

6.3. Principii de desfășurare a activității constatatorului de daune   

ETAPA a II-a - Partea practică – 2 săptămâni

Vor fi 60 ore alocate sesiunii practice, lectorii Campion vor urmări modul de aplicare a cunoștințelor teoretice și dezvoltarea abilităților necesare pentru dobândirea competențelor profesionale. Practica se va desfășura în trei locații:

1. Service auto

Vor fi prezentate departamentele unui service auto, dotările tehnice și funcționalitatea lor. Cursanții vor urmări aplicarea, în practică, a soluțiilor tehnice propuse de specialistul constatare daune. Reprezentantul service-ului va explica cu argumente tehnice cazul în care se solicită schimbarea soluției tehnice de reparație sau de înlocuire. Vor fi prezentate indicațiile producătorului în speța respectivă. Va fi prezentat un flux complet de lucru pentru a identifica implicațiile activității specialistului constatare daune în reparația unui autovehicul. Cursantul va avea o fișă tehnică pe care o va completa zilnic cu activitatea desfășurată în service. Durata trebuie să fie de minimum 30 ore iar la sfârșitul perioadei fișa tehnică va fi semnată de către reprezentantul service-ului.

2. Centru de constatare al daunelor

Campion Expert are convenție încheiată pentru a aplica prevederilor teoretice, prevăzute în capitolele I-VI, de către specialiștii constatare daune în activitatea reală de constatare și evaluare a unei daune auto. Cursanții vor asista la procedura completă de constatare a daunelor parcurgând toate etapele: avizare, constatare, colectarea și întocmirea documentelor, stabilirea răspunderii asigurătorului și evaluarea inițială a prejudiciului. Tot în această etapă cursanții vor identifica care sunt  competențele profesionale folosite în procesul de constatare.

Durata este de 24 ore iar la final se va elibera o adeverință din care să reiasă că participantul este apt pentru o constatare completă a daunei

3. Furnizorul sistemului de evaluare specializat

În baza convenției încheiate, cursanții vor primi o Notă de constatare pe baza căreia vor efecua evaluarea inițială a prejudiciului folosind un sistem de evaluare specializat, asemănător cu cel de la evaluarea finală ISF.

Durata este de 6 ore și se finalizează prin acordul dat de furnizorul sistemului de evaluare specializat că participantul este pregatit de susținerea examenului.

ETAPA a III-a - Partea finală – 1 săptămână

Cursantul trebuie să parcurgă atât partea teoretică cât și practică. Pregătirea documentelor în vederea finalizării cursului (adeverințe practică, proiect tehnic, verificarea numărului de ore parcurs, etc.

ETAPA a IV-a  - Examinare proba teoretica și practică – 1 zi

Proba teoretică se va finaliza cu susținerea unui test online iar la proba practică cursantul va finaliza si sustine un proiect tehnic de constatare a daunelor.

Investiție

Investiția pentru acest program este de 1200 lei/participant și include: acces la platforma online. Cursul se finalizează cu Certificat de absolvire, obținut doar dacă se întrunesc cumulativ următoarele:

  • Prezență totală (online ) de minimum 75%
  • Adeverințe de practică
  • Susținerea și promovarea unui test online
  • Pregătire și susținere proiect tehnic.

La investiția menționată mai sus se adaugă taxa de examinare la Centrul de evaluare a competențelor specialiștilor constatare daune (CESCD) de 708 lei/participant în vederea obținerii Certificatului de competențe.
Pentru detalii suplimentare și înscrieri vă rugăm să contactați Campion Expert Training, persoana de contact: Steliana Deaconu, e-mail: steliana@campionexperttraining.ro,Tel. 0731.131.314.

Detalii curs

Durata cursului este de 120 ore, dintre care 60 ore teorie online și 60 ore de practică, programate astfel:

  • Etapa I – accesarea platformei online începand cu 06.08.2024, cu sesiuni pe platforma ZOOM în zilele 06, 07 si 08.08.2024
  • Etapa a II-a – practică în cele 3 locații în perioada : pe toata perioada cursului
  • Etapa a III-a – pregătirea documentelor în perioada : 25.08.2024
  • Etapa a IV-a –susținerea testului online 27.08.2024, proiectul tehnic se va susține online în data de 10.09.2024

Pentru detalii legate de plata taxei și alte aspecte legate de înscrieri vă rugăm să contactați Campion Expert Training: Steliana Deaconu, e-mail: steliana@campionexperttraining.ro.

Nr. de ore
120
Detalii Trainer

Cristian Dogan este absolvent al Universității Politehnice București, secția Autovehicule Rutiere. A urmat cursurile "Regularizarea Daunelor Auto" și "Sistem evaluare  specializat - Audatex". Cristian are experiență de 4 ani în service auto - coordonator activitate și peste 18 ani în societăți de asigurări, în special în daune auto.

În prezent este coordonator regiune și specialist constatare daune la o societate de asigurări și evaluator de competențe profesionale.

Dorel Lacatus a început activitatea de trainer în octombrie 2008. Domeniile în care dezvoltă proiecte de educație sunt: vânzări, management, comunicare, performanța resursei umane și asigurări. Colaborează cu Institutul de Studii Financiare încă din anul 2012. În domeniul asigurărilor activează din anul 1999.

A absolvit Școala militară de ofițeri ”Ioan Vodă” din Sibiu și Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu. A urmat cursurile masterului ”Sănătate ocupațională și performanța resursei umane (SOPRU)”, la facultatea de psihologie din Universitatea București și în prezent este student doctorand la aceeași facultate, cu tema de cercetare ”Factori predictivi pentru performanța în vânzări, pe dimensiunile cross și up-selling, în companiile din domeniul financiar”.

Din octombrie 2016 susține în cadrul facultății de psihologie și cursurile ”Training organizațional” și ”Dezvoltarea atitudinii antreprenoriale” pentru studenții masteranzi din cadrul facultății de psihologie.

Preț cu TVA
1200 RON
Înscrie-te la curs