22.11.2023 - 22.11.2023
Trainer
Adrian T. Mitroi
Tip curs
Online
Grup țintă

Cursul de economie comportamentală și finanțe poate fi benefic pentru o gamă largă de profesioniști din cadrul autorităților financiare și al organismelor guvernamentale.
1. Responsabili din Autoritățile de reglementare și factorii de decizie responsabili de proiectarea și implementarea reglementărilor și politicilor financiare pot beneficia enorm de pe urma înțelegerii modului în care părtinirile comportamentale și factorii psihologici influențează comportamentul pieței, din partea băncilor centrale, a autorităților de reglementare a valorilor mobiliare și a organismelor de supraveghere financiară.
2. Profesioniștii implicați în cercetarea economică, analiza datelor și prognozarea modului în care factorii comportamentali influențează dinamica economică și a pieței, îmbunătățesc acuratețea modelelor și proiecțiilor economice.
3. Managerii de risc responsabili cu evaluarea și gestionarea riscurilor financiare în cadrul băncilor, instituțiilor financiare și organismelor de reglementare pentru a îmbunătăți evaluarea riscurilor.
4. Ofițerii de conformitate responsabili cu asigurarea respectării reglementărilor și standardelor etice pot folosi perspective comportamentale pentru a concepe programe de conformitate pentru un comportament conform.
5. Ofițeri de protecție a consumatorilor care identifică potențiale capcane în produsele financiare și educă consumatorii cu privire la luarea deciziilor în cunoștință de cauză.
6. Profesionişti în relaţii publice pentru comunicarea politicilor financiare, reglementărilor şi conceptelor economice către public pentru a transmite informaţii corecte, relevante despre produsele şi serviciile financiare.
7. Conducere și management superior în cadrul autorităților financiare și guvernului pentru a ghida luarea deciziilor strategice, formularea politicilor și alocarea resurselor.
8. Profesionisti in Supravegherea pieței și detectarea fraudelor pentru monitorizarea activității pieței și detectarea comportamentului fraudulos pentru a identifica anomalii și modele neobișnuite care ar putea indica activități ilicite.
9. Profesionisiti Fintech și Inovație lucrează la tehnologia financiară și inovarea asupra modului în care factorii comportamentali influențează adoptarea, implicarea și acceptarea noilor tehnologii ale utilizatorilor.
10. Educatori financiari responsabili de educarea publicului cu privire la aspectele financiare pentru a dezvolta materiale educaționale care rezonează mai bine cu consumatorii și încurajează practicile financiare solide.

Obiectivele cursului

Conținutul cursului este adaptat rolurilor, responsabilităților și expertizei specifice ale acestor profesioniști, cu exemple din lumea reală și studii de caz relevante pentru public. Această abordare multidisciplinară asigură integrarea eficientă a principiilor economiei comportamentale în preocuparea profesională a participanților la slujbele lor de guvernare financiară, reglementare și luare a deciziilor.
 

Tematica

Curriculum de economie comportamentală și finanțe
Sesiunea 1: Introducere în economia comportamentală și finanțe
Obiectiv: Înțelegerea elementelor de bază ale economiei comportamentale, relevanța acesteia pentru finanțare și integrarea sa în cadrele de reglementare.
1. Definirea economiei comportamentale
• Introducere în economia comportamentală și semnificația acesteia.
• Rolul perspectivelor comportamentale în îmbunătățirea reglementării financiare.
2. Finanțe tradiționale vs finanțe comportamentale
• Contrastarea teoriilor economice tradiţionale cu perspective comportamentale.
• Scurtă prezentare generală a ipotezei pieței eficiente (EMH) și a prejudecăților comportamentale.
3. Concepte comportamentale cheie
• Ancorare, teoria prospectului, aversiunea la pierderi, efectul DK și contabilitatea mentală.
• Explorarea impactului acestor concepte asupra luării deciziilor financiare.
4. Aplicarea conceptelor comportamentale în reglementare
• Încorporarea perspectivelor comportamentale în supravegherea reglementară.
• Recunoașterea influenței comportamentului individual asupra stabilității pieței și a protecției investitorilor.

Sesiunea 2: Prejudecăți comportamentale în luarea deciziilor financiare
Obiectiv: Analizați prejudecățile comportamentale care modelează deciziile financiare și implicațiile acestora.
1. Aversiunea la pierdere și teoria perspectivei/prospectului financiar monetar
• Înțelegerea aversiunii la pierdere și a efectelor acesteia.
• Examinarea rolului teoriei prospectului în alegerile investiționale.
2. Prejudecata de exces de încredere în propriile abilități
• Identificarea excesului de încredere și impactul acesteia asupra strategiilor de tranzacționare.
• Discutarea consecințelor potențiale ale supraestimării abilităților.
3. Comportamentul de grup și dovada de apartenență socială
• Explorarea modului în care influențele sociale determină comportamentul investițional.
• Studii de caz care ilustrează bule speculative și prăbușiri ale pieței.

Sesiunea 3: Factori psihologici și alegeri de investiții
Obiectiv: Investigarea factorilor psihologici care influențează deciziile de investiții.
1. Contabilitate mentală
• Definirea contabilității mentale și relevanța acesteia.
• Analizarea efectelor acesteia asupra bugetării și alocării investițiilor.
2. Încadrare și ancorare
• Înțelegerea puterii încadrării în luarea deciziilor.
• Explorarea efectelor de ancorare asupra percepției prețurilor.

Sesiunea 4: Aplicații în Finanțe Personale și Protecția Investitorilor
Obiectiv: Explorarea aplicațiilor practice ale economiei comportamentale pentru protecția investitorilor.
1. Arhitectura nudging și alegere
• Folosirea sugestiilor pentru a încuraja comportamentele financiare dezirabile.
• Evidențierea îndrumărilor de succes în planificarea economisirii și a pensionării.
2. Intervenții comportamentale de reglementare
• Examinarea eforturilor de reglementare pentru a ghida comportamentele participanților pe piață.
• Strategii de îmbunătățire a protecției investitorilor prin perspective comportamentale.
3. Atenuarea datoriilor cu perspective comportamentale
• Înțelegerea aspectelor psihologice ale datoriei cardului de credit.
• Explorarea strategiilor de contracarare a cheltuielilor impulsive.

Sesiunea 5: Aspecte comportamentale ale piețelor de investiții
Obiectiv: Examinarea impactului prejudecăților comportamentale asupra piețelor de investiții.
1. Anomalii ale pieței determinate de comportament
• Identificarea anomaliilor determinate de factori comportamentali.
• Discutarea modului în care părtinirile investitorilor contribuie la ineficiența pieței.
2. Teoria perspectivei și volatilitatea pieței
• Legătura dintre teoria prospectului și percepția riscului.
• Analizarea influenței fricii și lăcomiei asupra volatilității pieței.

Sesiunea 6: Economia comportamentală în investițiile pe termen lung
Obiectiv: Discutați despre aplicarea economiei comportamentale în strategiile de investiții pe termen lung.
1. Considerații comportamentale în planificarea pensionării
• Abordarea provocărilor legate de autocontrol și gratificarea întârziată.
• Integrarea perspectivelor comportamentale în planificarea pensionării.
2. Educația investitorilor și luarea deciziilor
• Strategii pentru a îmbunătăți alegerile de investiții informate și raționale.
• Depășirea prejudecăților cognitive prin inițiative educaționale.

Sesiunea 7: Tendințe viitoare și considerații etice
Obiectiv: Explorează tendințele emergente și aspectele etice ale economiei comportamentale în finanțe.
1. Progrese tehnologice și perspective comportamentale
• Încorporarea perspectivelor comportamentale în AI și algoritmi.
• Evaluarea rolului robo-advisorilor în furnizarea de recomandări personalizate.
2. Implicații etice și protecția consumatorilor
• Echilibrarea persuasiunii cu bunăstarea consumatorului.
• Măsuri de reglementare pentru prevenirea exploatării prejudecăților comportamentale.

Sesiunea 8: Studii de caz și exerciții practice
Obiectiv: Aplicați cunoștințele prin studii de caz din lumea reală și exerciții interactive.
1. Analiza prejudecăților comportamentale
• Evaluarea evenimentelor istorice influențate de părtiniri comportamentale.
• Discutarea rezultatelor potențiale cu diferite abordări de luare a deciziilor.
• Indivizii își supraestimează adesea capacitatea de a folosi ChatGPT în mod critic, etic și eficient în comparație cu colegii lor.
2. Simulări de grup
• Simularea scenariilor de investiții cu perspective comportamentale.
• Dezbaterea provocărilor etice generate de practicile de finanțare comportamentală.
Concluzie: Utilizarea perspectivelor comportamentale pentru o reglementare financiară eficientă
Obiectiv: Rezumați importanța încorporării perspectivelor comportamentale în reglementarea financiară.
1. Recapitulare a conceptelor cheie
• Revizuirea conceptelor comportamentale esențiale și a prejudecăților acoperite.
• Sublinierea relevanței lor pentru luarea deciziilor financiare.
2. Rolul autorităților de reglementare
• Evidențierea potențialului economiei comportamentale în îmbunătățirea stabilității pieței și a protecției investitorilor.
• Încurajarea explorării continue a perspectivelor comportamentale în practicile de reglementare.
 

Detalii curs

Economie și finanțe comportamentale
    Bine ați venit la curriculumul de economie comportamentală și finanțe. Prelegerea va dezbate intersecția dinamică a finanțelor comportamentale și economiei cu reglementarea pieței financiare și comportamentul investitorului, consumatorului de produse financiare. Obiectivul cursului este spre o înțelegere cuprinzătoare a modului în care comportamentul uman influențează deciziile financiare și a modului în care autoritățile de reglementare pot valorifica informații despre acest comportament pentru a elabora politici, regulamente, coduri de bune practici mai eficiente. Pe parcursul acestui program, vom explora modul în care aceste informații pot consolida protecția investitorilor, iar ajutorul teoretic și practic oferit de economia și finantele comportamentale promovează stabilitatea pieței și poate ajuta Autoritatea la modul cum gestionează riscurile sistemice. Așteptați-vă sesiuni captivante cu participare activă, discuții și studii de caz practice, toate concepute pentru a vă îmbogăți experiența de învățare. În  lumea fascinantă a economiei comportamentale, aplicațiile si studiile de caz pentru lumea reală completeaza semnificativ jocul actorilor pieței în peisajul financiar.
Curricula de training profesional își propune să ofere o înțelegere cuprinzătoare a modului în care finanțele comportamentale și economia se intersectează cu reglementarea pieței financiare. Acesta explorează modalitățile în care autoritățile de reglementare pot folosi informații comportamentale pentru a concepe politici și strategii mai eficiente pentru protecția investitorilor, stabilitatea pieței și managementul riscului sistemic. Curriculumul încurajează participarea activă, discuțiile și studiile de caz practice pentru a îmbunătăți experiența de învățare a participanților.
Integrarea finanțelor comportamentale și a economiei în funcțiile autorităților de supraveghere a pieței financiare recunoaște complexitatea comportamentului uman și a procesului decizional pe piețele financiare. Îmbunătățiți eficiența pieței, stabilitatea și protecția investitorilor pentru a asigura luarea deciziilor bine informată și etică.
Prin intervenții comportamentale și (Nudges/imbold, sugestie), economia comportamentală a demonstrat eficacitatea nudge-urilor în influențarea comportamentelor financiare pozitive. Autoritățile de supraveghere pot include perspective comportamentale în strategiile lor de comunicare, cadrele de reglementare și măsurile de protecție a consumatorilor pentru a încuraja o mai bună luare a deciziilor financiare și o participare mai activa si mai responsabilă pe piață.
Livrarea cursului încurajează participarea activă, dezbaterile, contraargumentele și discuțiile pentru a spori implicarea și înțelegerea. Accent pe aplicații practice, studii de caz din lumea reală și considerații etice, creând o experiență de învățare cuprinzătoare și captivantă.

Nr. de ore
6
Detalii Trainer

Dr. ADRIAN T. MITROI, Director al Programului de Master în Finanțe Aplicate MAF și predă Finanțe Comportamentale și Aspiraționale, Investiții și Managementul Portofoliului la Academia de Studii Economice București şi Membru al Consiliului Ştiinţific ISF. A primit primul titlul CFA din România în 2000 și apoi a fost Grader și Standard Setter pentru programul CFA timp de 13 ani. Este președintele fondator al CFA România și inițiatorul indicelui de încredere economică și monetară al CFA România. A coordonat acreditarea Masterului în Management Financiar și Investiții ca primul program românesc dar și din Europa Centrală și de Est recunoscut în University Affiliation Program al CFA Institute. Experiența academică s-a împletit cu cea din cariera financiară, unde a lucrat în investment și banking comercial. A scris numeroase articole dar și două cărți despre Finanțe Comportamentale, Managementul Averii Personale și Administrarea Portofoliilor de Investiții Individuale. Subiectele de cercetare sunt despre Personalitatea Financiară a Investitorului, Analiza factorului uman în decizia investițională, Finanțele cuplului modern.

Preț cu TVA
475 RON
Înscrie-te la curs