28.06.2024 - 28.06.2024
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează tuturor persoanelor care desfășoară activitate de distribuție de asigurări precum şi celor interesați sa obțină noțiuni despre piața asigurărilor.

Obiectivele cursului

La finalul sesiunii online, participanții vor:

 • Avea cunoștințele minime necesare privind piața asigurărilor
 • Cunoaște principalele instituții care activează în piața asigurărilor, precum şi rolurile şi responsabilitățile acestora
Tematica

1. De ce este nevoie de asigurări

 • Definiția riscului
 • Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un risc pentru a fi asigurabil
 • Modul în care funcționează, în linii mari, industria asigurărilor (fluxul banilor în asigurări)

2. Termeni specifici

 • Noțiunile de asigurare, asigurat, contractant, beneficiar, prima de asigurare, despăgubire, franșiza, reasigurare, coasigurare

3. Piața asigurărilor, parte a sistemului financiar

 • Ce este piața bancară, piața de capital, piața asigurărilor
 • Care este importanța pieței asigurărilor pentru economie
 • 3 parametri uzuali care descriu piața asigurărilor: prime brute subscrise, densitatea asigurărilor şi gradul de penetrare a asigurărilor

4. Entități din piața asigurărilor

 • Care sunt entitățile din piața asigurărilor: asiguratorii, reasiguratorii, intermediarii, organizațiile cu rol de supraveghere şi control şi asociațiile profesionale
 • Definițiile termenilor asigurator, reasigurator, intermediar

5. Intermediarii în asigurări

 • Care sunt tipurile de intermediari în asigurări
 • Care sunt intermediarii principali
 • Care sunt intermediarii secundari
Investiție

Investiția include acces online la suport de curs timp de 6 luni de la data primei accesări, suport pe durata parcurgerii cursului ( contact email: training@isf.ro) și diploma de participare.

Detalii curs

Programul, de tipul online asincron, are ca scop introducerea în asigurări prin explicarea modului de funcționare al unei asigurări. Se vor prezenta diverse noțiuni specifice și entitățile din piața asigurărilor.

Preț cu TVA
47.6 RON
Înscrie-te la curs