25 Mai 2022

Institutul de Studii Financiare în parteneriat academic cu universitățile din România susține demersurile de educație financiară  prin atragerea  studenților din ani terminali, ciclul licență sau master.

Proiectul de Seminare de Perfecţionare Vocaţională are drept obiectiv îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor studenților care vor deveni consumatori de servicii financiare (la finalul studiilor) dar și potențiali angajați în piețele financiare (asigurări, bănci, pensii private, investiții).

În perioada martie-mai, ISF a reușit împreună cu Partenerii Academici să organizeze 15 sesiuni, numărând 1225 studenți participanți.

 

Sesiunile au fost planificate astfel:

Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca: 11 martie, ora 13:00

Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești: 16 martie, ora 10:00

Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava: 18 martie, ora 12:00

Universitatea Româno-Americană din București: 23 martie, ora 10:00

Universitatea Transilvania din Brașov: 24 martie, ora 12:00

Universitatea "Valahia" din Târgoviște: 30 martie, ora 13:00

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași: 31 martie, ora 12:00

Universitatea "Titu Maiorescu" din București: 6 aprilie, ora 14:00

Universitatea din Craiova: 7 aprilie, ora 10:00

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați: 12 aprilie, ora 12:00

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu: 15 aprilie, ora 09:30

Universitatea din București: 5 mai, ora 12:00

Academia de Studii Economice din București: 17 mai, ora 08:30

Universitatea de Vest din Timișoara: 17 mai, ora 11:20

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia: 18 mai, 14:00

 

-