29.07.2024 - 31.07.2024
Trainer
Niculescu Maria
Tip curs
Online
Grup țintă

Cursul se dresează unei game largi de profesionisti cu responsbilităţi în managementul şi guvernanţa: marilor companii (cotate sau nu la bursa de valori), IMM-urilor cotate la bursa de valori, IMM-urilor situate pe lanţul de valoare al marilor grupuri, companiilor de asigurări, SIF-urilor şi SAI-urilor: 
-    Manageri;
-    Administratori;
-    Directori de departament (financiar, contabil, marketing/comnicare, strategie, dezvoltare);
-    Analişti financiari, analişti ESG, analişti de portofolii; 
-    Auditori;
-    Consultanţi.

Obiectivele cursului

Programul va asigura îmbogăţirea competenţelor paticipanţilor de a:
-    Conceptualiza aspectele legate de durabilitate/sustenabilitate;
-    Operaţionaliza şi aplica aceste concepte în practica profesională, de management şi guvernanţă; 
-    Exploata bazele de date privind dezvoltarea durabilă;
-    Identifica evoluţia politicilor şi dispoziţiilor europene în materie de durabilitate; 
-    Intelege şi aplica taxonomia europeană;
-    Identifica şi analiza produsele financiare şi investiţiile durabile; 
-    Recunoaşte şi selectiona activităţile economice durabile; 
-    Analiza şi interpreta informatiile din rapoartele de durabilitate;
-    Contribui la elaborarea rapoartelor de durabilitate;
-    Conecta informaţiile financiare cu informatiile privind durabilitatea;
-    Imbogăţi rationamentele profesionale cu noile cerinte de raporatre privind durabilitatea;
-    Integra aspectelor de durabilitate în modelele de afaceri şi în sistemele de guvernanţă.
 

Tematica

Curs 1. Consideraţii generale privind durabilitatea/sustenabilitatea
-    Semnificaţia conceptuală şi empirică a termenelor durabil/sustenabil şi durabilitate/sustenabilitate;
-    Implicaţiile societale ale întegrării acestor termeni în sintagme cu conotaţie financiară: finanţe durabile, investiţii durabile, activităţi economice durabile;
-    Leagătura cu Agenda 2030. Bazele de date naţionale, europene şi internaţionale privind dezvoltarea durabilă. 
Metode pedagogice: curs interactiv (curs tradiţional combinat cu întrebări flash), analiza de date on-line, dezbateri.

Curs 2. Taxonomia europeană – baza raportării în materie de durabilitate
-    Conexiunea dintre reglemnţările europene de referinţă în materie de durabilitate : (UE) 2014/95 (NFRD), (UE) 2019/2088 (SFDR), (UE) 2020/852 (Taxonomie),  şi (UE) 2022/2464 (CSRD); 
-    Definiţia, mizele şi logica taxonomiei europene; 
-    Criteriile de calificare a unei activităti drept durabila din punct de vedere al mediului;
-    Analiza pozitiei unei companii pe traiectoria tranziţiei durabile. 
Metode pedagogice: curs interactiv; chestionare tip „one minute paper”; analize de conţinut, dezbateri;

Curs 3. Trecerea de la „ declaraţia nefinanciară” la „raportarea privind durabilitate”
-    Argumentele trecerii de la „declaraţia nefinanciară” la „raportarea privind durabilitate”; 
-    Principiile de raporatre privind durabilitatea; 
-    Importanţa şi semnificaţia principiului „dublei materilalităţi”; 
-    Responsbilităţile de raportare in materie de durabilitate;
-    Impactul trecerii de la raportarea în materie de durabilitate în ce priveşte definirea obiectivelor, decizia de investiţii, strategia şi modelele de afaceri. 
Metode pedagogice: curs interacti, studiu de caz, dezbateri.


Curs 4. Raportarea privind durabilitatea 
-    Perimetrul raportării privind durabilitatea. 
-    Arhitectura raportării privind durabilitatea;
-    Analiza comparativă a cerinţelor de raportare din declaraţia nefinanciară şi din raportul de durabilitate; 
-    Descrierea principalelor aspecte de durabilitate şi domenii de raportare; 
-    Noutăţi privind auditarea informaţiilor în materie de durabilitate.
Metode pedagogice: curs interactiv, analize de caz în minigrupuri cu demonstraţii interactive.

Curs 5. Standardele europene privind raportarea în materie de durabilitate -  ESRD (European Sustainability Reporing Standards) 
-    Guvernanta in domeniul elaborarii ESRD;
-    Principiile generale ale ESRD;
-    Arhitectura standardelor de raportare privind durabilitatea;
-    Termenele de elaborare şi de aplicarea a standardelor.
-    Privire de ansamblu privind conţinutul ESRD.
Metode pedagogice: curs interactiv, analize de conţinut.

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și diploma de participare

Detalii curs

Planul european de acțiune pentru finanțarea creșterii durabile din 2018 sublinia urgenţa adaptării politicilor publice la realitățile actuale, marcate de efectele negative ale schimbărilor climatice și de epuizarea resurselor. Comisia a pornit în mod justificat de la ipoteza potrivit căreia sectorul financiar are un rol-cheie în promovarea tranziției ecologice, rol pe care și-l poate asuma datorită poziției sale de intermediar între utilizatorii și furnizorii de capital. Exercitarea acestui rol prin promovarea finanţelor şi a investiţiilor durabile este însă dependentă de transparenţa informaţiilor privind durabilitatea activităţilor economice desfăşurate de întreprinderi. Recenta Directiva europeană (UE) 2022/2464 creează cadrul favorabil furnizării unor astfel de informaţii prin trecerea de la declaraţia nefinanciară, la raportarea privind durabilitatea. Această schimbare de pespectivă nu a apărut ex nihilo, ea fiind rezultatul unui lung proces de reglemenări şi concilieri europene. Acest program sensibilizează grupul ţintă cu privire la schimbările în curs privind trecerea la raportarea privind durabilitatea şi pune bazele pregătirii lor teoretice şi practice în acest domeniu. Un astfel de program va fi urmat, fără îndoială, de aprofundări incrementale, pe măsura elaborării şi aprobării de către Comisie a regulamentelor delagate privind standardele de raportare privind durabilitatea.

Programul se va desfasura la sala de curs din Str. Popa Petre, Nr. 24, sector 1, Bucuresti in perioada :

  • 29 iulie 2024 – 5 ore  intrevalul orar 09.00-15.00
  • 30 iulie 2024 – 5 ore  intervalul orar 09.00-15.00
  • 31 iulie 2024 -  5 ore  intervalul orar 09.00-15.00
Nr. de ore
15
Detalii Trainer

Maria NICULESCU, profesor universitar, conducător de doctorat în specialitatea „contabilitate” în România, profesor asociat sau invitat la diverse universități francofone, printre care Conservatorul Național de Arte și Meserii (Cnam) Paris, Universitatea din Liège (HEC), Universitatea din Orléans, IAE/Universitatea din Nantes, Universitatea Lyon 2 Lumière. Practician cu o bogată experienţă naţională şi internaţională în domeniul managementului şi dezvoltării. Co-inițiator și director adjunct al Catedrei UNESCO "Strategia pentru dezvoltarea țărilor în tranziție" (1996-2002) şi Director (1994-2002) al Institutului Național de Dezvoltare Economică (INDE) în cadrul ASE Bucureşti şi Cnam Paris. Director al Direcției de cooperare economică şi dezvoltare durabilă a Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) Paris și Reprezentant Permanent al OIF pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles (2002-2010). Director şi profesor universitar la Școala Superioară a Francofoniei pentru Administrație ş Management de la Sofia (2013-2019). Autor și co-autor de cărți şi manuale în limba română și franceză în economie, analiză şi diagnostic financiar, analiză strategică şi strategie de întreprindere, epistemologia cercetării, economie socială etc, a numeroase articole și studii științifice în strategie, analiză financiară, informaţii nefinanciare, teorii financiare etc,  membru în comitete editoriale ale unor reviste internaţionale. Iniţiator al unor programe naţionale şi internaţionale de cooperare universitară şi de cooperare economică, s-a orientat în ultimii ani spre  finanţele durabile, economia socială şi dezvoltarea durabilă conducând lucrări de cercetare sau activând ca expert în proiecte europene şi /sau fracofone. 

Preț cu TVA
1010 RON
Înscrie-te la curs