07.10.2020 - 07.10.2020
Trainer
Alexandru Grigorescu
Tip curs
Online
Grup țintă

Cursul se adresează persoanelor care fac parte din procesul de instrumentare al daunelor auto (Constatare și Lichidare), persoanelor din managementul procesului de instrumentare precum și managerilor anumitor departamente operaționale de profil (Departament Antifraudă).

Programul de pregătire profesională urmărește dezvoltarea cunoștințelor, abilitaților și atitudinilor acestor persoane în vederea identificării și gestionării fraudelor și a tentativelor de fraudă ce pot exista în procesul de instrumentare daune.

Obiectivele cursului
 • Dezvoltarea cunoștințelor, abilitaților și experienței cursantului în vederea identificării și gestionării potențialelor fraude și tentative de fraudă ce pot fi întâlnite în procesul de instrumentare daune;
 • Dezvoltarea și implementarea anumitor acțiuni specifice de antifraudă în cadrul departamentelor de daune și/sau departamentelor de profil;
 • Analiza și monitorizarea acțiunilor și activităților specifice implementate în cadrul procesului de antifraudă;
 • Identificarea a minim 5 acțiuni/activităţi specifice fraudei și tentativei de fraudă în procesul de instrumentare daune auto;
 • Dezvoltarea și propunerea a minim 5 acțiuni de îmbunătățire a proceselor și fluxurilor interne de antifraud, având ca obiectiv final evitarea despăgubirii cazurilor de fraudă sau tentativă de fraudă cu impact direct asupra indicatorilor de performanță și al indicatorilor de daunalitate;.
Tematica

1. Prezentarea scopului, principiilor generale aplicabile și a cadrului general în procesul de instrumentare și investigare a dosarelor de daune cu fraudă și tentativa de fraudă:

 • Actualizarea cadrului legal aplicabil documentelor ce se regăsesc în dosarele de daune;
 • Identificarea tentativei de fraudă și a fraudei cu documente
 • Aplicarea pașilor de urmat în cadrul procesului de instrumentare de daune în vederea identificării potențialelor fraude;
 • Identificarea avariilor la autovehiculele cu potențial de fraudă “cu proces verbal de la poliție”
 • Verificarea dinamicii producerii accidentului cu scopul de a  identifica tentativele de fraudă.

2. Prezentarea altor activități specifice din procesul de instrumentare și investigare a dosarelor de daune cu fraudă și tentativa de fraudă:

 

 • Investigarea dinamicii producerii accidentului prezentată în dosarele de daune cu potențială fraudă;
 • Realizarea fotografiilor daunelor, a locului evenimentului și reconstituirea dinamicii producerii accidentului în procesul de identificare a fraudelor;
 • Indicarea parametrilor tehnici de alertare a unei fraude;
 • Aplicarea unor tehnici adecvate în vederea identificării fraudelor;
 • Aplicarea soluțiilor de diminuare a procentelor fraudelor sau a tentativelor de fraudă în procesul de instrumentare daune auto;
Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare, taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor.

Detalii curs

Procesul de instrumentare a daunelor este unul complex, pentru care se recomandă inclusiv utilizarea unor instrumente de verificare și indentificare a potențialelor fraude. În cadrul oricărei companii prestatoare de servicii de instrumentare daune este foarte importantă existența unui astfel de instrument de verificare, care să își arate beneficiile în acest cadru, începând de la avizarea dosarelor de daune și până la plata acestora.

Nr. de credite
10
Nr. de ore
7
Detalii Trainer

Alexandru Grigorescu este licențiat Universitatea Politehnica, Facultatea de Transporturi și Autovehicule rutiere. Are peste 10 ani de experiență în asigurări – manager daune Uniqa Asigurări, responsabil metodologie daune Generali Asigurari. Este coordonator al secțiunii auto la UNSAR de la mijlocul anului 2017. Este formator autorizat ANC.

Preț cu TVA
387 RON
Înscrie-te la curs