20.06.2024 - 21.06.2024
Trainer
Niculescu Maria
Tip curs
Sală
Grup țintă

Cursul se adresează unei game largi de profesioniști cu responsabilităţi în managementul şi guvernanţa marilor companii (cotate sau nu la bursa de valori), IMM-urilor cotate la bursa de valori, IMM-urilor situate pe lanţul de valoare al marilor grupuri, companiilor de asigurări, SIF-urilor şi SAI-urilor: 
- Manageri;
- Administratori;
- Directori de departament (marketing/comunicare, strategie, dezvoltare durabilă);
- Analişti ESG, analişti de portofolii; 
- Consultanţi;
- Experţi în dezvoltarea durabilă.
Cursul se adresează şi organizaţiilor societăţii civile care au misiuni în domeniul dezvoltării durabile. 
 

Obiectivele cursului

Programul va asigura îmbogăţirea competenţelor paticipanţilor de a:
- Conceptualiza aspectele legate de raportarea privind dezvoltarea durabilă şi de riscul dezinformării legate de aceasta;
- Identifica evoluţia politicilor şi dispoziţiilor europene legate de prevenirea dezinformării ecologice; 
- Cunoaște diferitele forme de dezinformare ecologică şi a le identifica în practică;
- Cunoaște riscurile legate de dezinformarea ecologică şi a măsurilor de diminuare a acestora;
- Integra în rationamentele profesionale exigenţele legate de prevenirea dezinformării ecologice. 

Tematica

1.Cadrul reglementar european privind prevenirea dezinformării ecologice 
- Contextul european şi motivaţiile intensificării preocupărilor legate de dezinformarea ecologică;
- Principalele reglementări şi instrumente europene de combatere a dezinformării ecologice;
- Rolul autorităţilor naționale de supraveghere în analiza si monitorizarea fenomenului de "greenwashing”.

2.Conceptele cheie legate de informarea în materie de durabilitate, respectiv de dezinformarea ecologică
- Investiţii/Activităţi durabile;
- Activităţi eligibile/aliniate (durabile) la Taxonomia europeană;
- Accepţiunea dată dezinformării ecologice în diversele reglementări europene;
- Dezinformarea ecologică în accepţiunea ESMA (European Securities and Markets Authority).

3.Dimensiunile dezinformarii ecologice 
- Actorii dezinformării şi rolul lor; 
- Aspectele legate de durabilitate care pot fi prezentate de o manieră înşelătoare. Legătura cu Regulamentul Taxonomie;
- Caracteristicile informaţiilor care induc în eroare;
- Canalele de difuzare a informaţiilor.

4.Riscurile dezinformarii ecologice 
- Tipurile de riscuri și canalele de difuzare;
- Riscurile pentru investitori;
- Riscurile pentru entităţi şi produse financiare.

5.Punerea în aplicare a dispozitivului european de prevenire a dezinformării ecologice. Perspectivele cadrului reglementar european în acest domeniu. 
 

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și diploma de participare

Detalii curs

Punerea la dispoziția investitorilor a unor produse financiare care urmăresc obiective durabile din punctul de vedere al mediului reprezintă o modalitate privilegiată a instituţiilor europene pentru realizarea angajamentelor asumate în materie de dezvoltare durabilă. Pachetul legislativ privind finanţele durabile, și, mai ales Regulamantul (UE) 2020/852, cunoscut sub numele de „Taxonomie”, Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile de durabilitate în sectorul serviciilor financiare (SFRD) și recenta Directivă (UE) 2022/2464 privind raportarea de durabilitate de către întreprinderi au ca obiectiv sporirea investițiilor durabile și combaterea „dezinformării ecologice” (greenwashing). 
În accepţiunea europeană, fenomenul de dezinformare ecologică se referă la practica de a obține un avantaj concurențial neloial prin prezentarea unui produs financiar, prin intermediul diferitelor forme de comunicare, ca produs ecologic, fără ca acesta să îndeplinească standardele de mediu de bază.
Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor şi propunerea de Regulament privind transparența și integritatea activităților de rating de mediu, social și de guvernanță completează cadrul reglemntărilor menţionate anterior, constituind noi instrumente de combatere a dezinformării ecologice şi de sprijinire a investitorilor în orientarea alocării capitalului către întreprinderi responsabile și durabile.

Programul se va desfasura in perioada :

  • 20 iunie 2024 – 4 ore  intrevalul orar 09.00-13.00
  • 21 iunie 2024 – 4 ore  intervalul orar 09.00-13.00
Nr. de ore
8
Detalii Trainer

Maria NICULESCU, profesor universitar, conducător de doctorat în specialitatea „contabilitate” în România, profesor asociat sau invitat la diverse universități francofone, printre care Conservatorul Național de Arte și Meserii (Cnam) Paris, Universitatea din Liège (HEC), Universitatea din Orléans, IAE/Universitatea din Nantes, Universitatea Lyon 2 Lumière. Practician cu o bogată experienţă naţională şi internaţională în domeniul managementului şi dezvoltării. Co-inițiator și director adjunct al Catedrei UNESCO "Strategia pentru dezvoltarea țărilor în tranziție" (1996-2002) şi Director (1994-2002) al Institutului Național de Dezvoltare Economică (INDE) în cadrul ASE Bucureşti şi Cnam Paris. Director al Direcției de cooperare economică şi dezvoltare durabilă a Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) Paris și Reprezentant Permanent al OIF pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles (2002-2010). Director şi profesor universitar la Școala Superioară a Francofoniei pentru Administrație ş Management de la Sofia (2013-2019). Autor și co-autor de cărți şi manuale în limba română și franceză în economie, analiză şi diagnostic financiar, analiză strategică şi strategie de întreprindere, epistemologia cercetării, economie socială etc, a numeroase articole și studii științifice în strategie, analiză financiară, informaţii nefinanciare, teorii financiare etc,  membru în comitete editoriale ale unor reviste internaţionale. Iniţiator al unor programe naţionale şi internaţionale de cooperare universitară şi de cooperare economică, s-a orientat în ultimii ani spre  finanţele durabile, economia socială şi dezvoltarea durabilă conducând lucrări de cercetare sau activând ca expert în proiecte europene şi /sau fracofone. 

Locatie
Str. Popa Petre nr.24, sector 2
Preț cu TVA
525 RON
Înscrie-te la curs