Institutul de Studii Financiare împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară continuă în anul universitar 2023-2024, în parteneriat cu universități de prestigiu din România, programul SmartFIN@ISF – Laboratorul Academic - Seminare de Perfecţionare Vocaţională. Acesta are drept obiectiv îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor studenților, viitori consumatori de servicii financiare (la finalul studiilor) dar și potențiali angajați în piețele financiare (asigurări, bănci, pensii private, investiții).

Proiectul SmartFIN@ISF a început în anul 2021 și a inclus până în prezent 150 de întâlniri la care au participat 10.654 de studenți. Aceștia au primit certificate de participare din partea ISF,  recunoscute de instituțiile active în domeniul piețelor financiare nebancare. Pe parcursul anului 2023, au fost organizare 42 de sesiuni (online și la sală) care au însumat 2.204 de studenți. 

 

Proiectul oferă posibilitatea studenților de a accesa informații practice şi utile în cadrul unor astfel de seminare/webinare de educație financiară, cu participare liberă, gratuită.

Începând din acest an, proiectul SmartFIN se va desfășura după cum urmează:

  • Prezența fizică – minim 100 studenți participanți. 
  • Cu participare online – minim 30 studenți participanți. 

În funcție de nevoile studenților, oferim două variante de perfecționare pentru aceștia în domeniul piețelor financiare nebancare:

  • Laborator Academic constând in sesiuni  detaliate  de 60 - 120 minute care se concentrează pe teme specifice, cu conținut aplicat, interactive, cu grad de dificultate adaptat publicului țintă - aici puteți accesa lista temelor.
  • SmartFIN constând în sesiuni diversificate de max 90 minute care surprind aspecte de dezvoltare personala (carieră, abilități de prezentare, interviu) cu aspecte tehnice specifice piețelor financiare - aici puteți accesa lista temelor.

 

Seminarele sunt susținute de experți în domeniu, din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, Institutului de Studii Financiare și al entităților care activează în piețele financiare nebancare, partenere ISF.

Ca urmare a participării, studenții vor primi Certificate de participare eliberate de ISF și recunoscute de instituțiile ce activează în domeniul piețelor financiare non-bancare.

Sesiunile sunt planificate după cum urmează:

- Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV): 13 martie, ora 16.00;

- Universitatea din Craiova: 14 martie, ora 10.00;

- Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați: 20 martie, ora 12.00;

- Universitatea de Vest din Timișoara: 26 martie, ora 11.20;

- Universitatea Transilvania din Brașov: 28 martie, ora 12.00;

- Universitatea Valahia din Târgoviște: 2 aprilie, ora 12:00;

- Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești: 2 aprilie, ora 13.30;

- Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu: 5 aprilie, ora 08.30;

- Academia de Studii Economice din București: 10 aprilie, ora 12.00;

- Universitatea Universitatea "Titu Maiorescu" din București: 11 aprilie, ora 12.00;

- Universitatea din București: 11 aprilie, ora 14.00;

- Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia: 16 aprilie, ora 14.00;

- Universitatea Danubius din Galați: 16 aprilie, ora 15.30;

- Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava: 18 aprilie, ora 11.00;

- Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu: 19 aprilie, ora 14.00;

- Universitatea "Gheorghe Asachi" din Iași: 22 aprilie, ora 10.00;

- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași: 22 aprilie, ora 13.00;

- Academia de Studii Economice din București: 13 mai, ora 10.30;

- Universitatea Româno-Americană din București: 15 mai, ora 11.00;

- Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia: 15 mai, ora 15.00;

- Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București: 16 mai, ora 10.00;

- Universitatea din Oradea: 16 mai, ora 12.00;

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: 21 mai, 09.40;

- Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu: 23 mai, ora 14.00;

 

 

-
Categorie
Adaugă în slider
On
Imagine banner
Laboratorul Academic în perioada martie-iunie 2024