29 Septembrie 2020

Specialiștii constatare daune își desfășoară activitatea profesională în domeniul asigurărilor, în conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare  și  cu  respectarea  cerințelor  privind  pregătirea profesională continuă anuală.

Pregătirea  profesională  continuă  asigură  menținerea,  îmbunătăţirea și dezvoltarea competențelor  specifice  activității  desfășurate de  către specialiștii  constatare  daune urmărind, totodată, creșterea calității activității prestate de către aceștia.

In perioada următoare, ISF a programat următoarele programe care oferă credite de pregătire profesională continuă:

 

Antifraudă / Comunicare interdepartamentală pentru constatatorii de daune, 18-19.11.2020, 15 ore=20 de credite

Transformarea digitală în procesul de constatare a daunelor, 25-27.11.2020, 15 ore=20 de credite

Actualizarea legislaţiei conexe activităţii (combaterea spălării banilor, GDPR, SAL-Fin), 25.11.2020, 7 ore=10 credite

Transformarea digitală în procesul de constatare a daunelor, 10-12.11.2020,15 ore = 20 de credite

Activități specifice de antifraudă și managementul acestora în procesul de instrumentare a daunelor auto, 12.11.2020, 8 ore=10 credite

Aspecte teoretice si practice ale fraudei în distribuția de asigurări de viață, 17.11.2020, 7 ore = 10 credite

Soluții digitale de constatare și evaluare a daunelor în platforma Audatex, 17-18.11.2020,  15 ore = 20 de credite

Evaluarea epavelor, oportunități și amenințări în perioada pandemiei, 25-26.11.2020, 15 ore = 20 credite

 

 

IMPORTANT!!!

 

Pe lângă toate aceste avantaje, independent de tipul cursului pentru care veți opta la înscriere (10 sau 20 de credite), beneficiaţi de suport de curs online, suport din partea trainerilor pe durata parcurgerii cursului, certificat de participare. Taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor este inclusă în taxa aferentă participării la acest tip de cursuri.

SCD